Sähköinen säädöskokoelma: 2019

996/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020, 1.10.2019
995/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 30.9.2019
994/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta, 26.9.2019
993/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta, 26.9.2019
992/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.9.2019
991/2019 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen 60 §:n muuttamisesta, 24.9.2019
990/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 5 §:n 2 momentin voimaantulosta, 24.9.2019
989/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta, 18.9.2019
988/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta, 18.9.2019
987/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 16.9.2019
986/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 13.9.2019
985/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 11.9.2019
984/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 11.9.2019
983/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 10.9.2019
982/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 9.9.2019
981/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta, 9.9.2019
980/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 6.9.2019
979/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 2.9.2019
978/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös maakunnista, 2.9.2019
977/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriä ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä koskevan lainsäädännön voimaantulosta, 2.9.2019
976/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 30.8.2019
975/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2019, 30.8.2019
974/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019–2020, 30.8.2019
973/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.8.2019
972/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta, 29.8.2019
971/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.8.2019
970/2019 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla, 28.8.2019
969/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta, 27.8.2019
968/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta, 27.8.2019
967/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
966/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
965/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta , 26.8.2019
964/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
963/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
962/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
961/2019 Suomeksi På svenska
Laki Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 26.8.2019
960/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta, 26.8.2019
959/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta, 26.8.2019
958/2019 Suomeksi På svenska
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
957/2019 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 23 luvun 18 ja 21 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
956/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta, 26.8.2019
955/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 42 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
954/2019 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 26.8.2019
953/2019 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 26.8.2019
952/2019 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 26.8.2019
951/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta, 26.8.2019
950/2019 Suomeksi På svenska
Laki vakuutussopimuslain 1 §:n muuttamisesta, 26.8.2019
949/2019 Suomeksi På svenska
Laki Potilasvakuutuskeskuksesta, 26.8.2019
948/2019 Suomeksi På svenska
Potilasvakuutuslaki , 26.8.2019
947/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuoden 2019 kiinteistöverotuksen päättymisestä, 21.8.2019
946/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019–2020, 19.8.2019
945/2019 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 14.8.2019
944/2019 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 222 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
943/2019 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain eräiden säännösten kumoamisesta, 14.8.2019
942/2019 Suomeksi På svenska
Laki panostajalain 23 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
941/2019 Suomeksi På svenska
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
940/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista annetun lain 13 §:n kumoamisesta, 14.8.2019
939/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
938/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
937/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
936/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
935/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 14 ja 21 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
934/2019 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
933/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 b §:n muuttamisesta, 14.8.2019
932/2019 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain 30 e ja 89 b §:n muuttamisesta, 14.8.2019
931/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansanterveyslain 13 h §:n kumoamisesta, 14.8.2019
930/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 20 ja 28 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
929/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
928/2019 Suomeksi På svenska
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta , 14.8.2019
927/2019 Suomeksi På svenska
Laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
926/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
925/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 4 luvun 6 §:n kumoamisesta, 14.8.2019
924/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
923/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
922/2019 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
921/2019 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
920/2019 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain 4 a §:n 4 momentin kumoamisesta, 14.8.2019
919/2019 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
918/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 20 b §:n muuttamisesta, 14.8.2019
917/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta , 14.8.2019
916/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
915/2019 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 58 a §:n muuttamisesta, 14.8.2019
914/2019 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 87 a §:n 4 momentin kumoamisesta, 14.8.2019
913/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n muuttamisesta, 14.8.2019
912/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion talousarviosta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta, 14.8.2019
911/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
910/2019 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta, 14.8.2019
909/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
908/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
907/2019 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
906/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 14.8.2019
905/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Tansanian osallistavan istutusmetsäohjelman toisen vaiheen tukemisesta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta, 13.8.2019
904/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 13.8.2019
903/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen Maltalta, 9.8.2019
902/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019–2020, 9.8.2019
901/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020, 18.7.2019
900/2019 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta, 17.7.2019
899/2019 Suomeksi På svenska
Ruokaviraston päätös kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi perustetun rajoitusvyöhykkeen lakkauttamisesta, 17.7.2019
898/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020, 15.7.2019
897/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2019–2022, 15.7.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.