Sähköinen säädöskokoelma: 2019

1196/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta, 9.12.2019
1195/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 14 luvun 3 c §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1194/2019 Suomeksi På svenska
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta, 9.12.2019
1193/2019 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 e §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1192/2019 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 87 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1191/2019 Suomeksi På svenska
Laki siviilipalveluslain 93 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1190/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain 231 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1189/2019 Suomeksi På svenska
Laki postilain 38 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1188/2019 Suomeksi På svenska
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 31 ja 42 c §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1187/2019 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta , 9.12.2019
1186/2019 Suomeksi På svenska
Laki kolttalain 48 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1185/2019 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain 21 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1184/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1183/2019 Suomeksi På svenska
Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain 74 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1182/2019 Suomeksi På svenska
Laki uskonnonvapauslain 4 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1181/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1180/2019 Suomeksi På svenska
Laki tullilain 76 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1179/2019 Suomeksi På svenska
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1178/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntalain 16 ja 20 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1177/2019 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1176/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntarakennelain muuttamisesta, 9.12.2019
1175/2019 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, 9.12.2019
1174/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta, 9.12.2019
1173/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1172/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1171/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1170/2019 Suomeksi På svenska
Laki kotikuntalain muuttamisesta, 9.12.2019
1169/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1168/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, 9.12.2019
1167/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilökorttilain 3 ja 8 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1166/2019 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 89 ja 90 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1165/2019 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1164/2019 Suomeksi På svenska
Laki passilain 5 c ja 21 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1163/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 138 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1162/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 16 ja 22 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1161/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta, 9.12.2019
1160/2019 Suomeksi På svenska
Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1159/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1158/2019 Suomeksi På svenska
Laki tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1157/2019 Suomeksi På svenska
Laki vihkimisoikeudesta, 9.12.2019
1156/2019 Suomeksi På svenska
Laki Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä, 9.12.2019
1155/2019 Suomeksi På svenska
Laki äitiyslain muuttamisesta, 9.12.2019
1154/2019 Suomeksi På svenska
Laki etu- ja sukunimilain muuttamisesta, 9.12.2019
1153/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinmaksulain 8 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1152/2019 Suomeksi På svenska
Laki perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1151/2019 Suomeksi På svenska
Laki isyyslain muuttamisesta, 9.12.2019
1150/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1149/2019 Suomeksi På svenska
Laki osuuskuntalain 4 luvun 16 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1148/2019 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain 4 luvun 8 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1147/2019 Suomeksi På svenska
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1146/2019 Suomeksi På svenska
Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1145/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 §:n muuttamisesta , 9.12.2019
1144/2019 Suomeksi På svenska
Laki asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 15 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1143/2019 Suomeksi På svenska
Laki kaupanvahvistajista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1142/2019 Suomeksi På svenska
Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1141/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren 3 ja 4 luvun muuttamisesta, 9.12.2019
1140/2019 Suomeksi På svenska
Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta, 9.12.2019
1139/2019 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain 3 luvun 17 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1138/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain muuttamisesta, 9.12.2019
1137/2019 Suomeksi På svenska
Laki saamen kielilain 2 ja 27 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1136/2019 Suomeksi På svenska
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1135/2019 Suomeksi På svenska
Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta, 9.12.2019
1134/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1133/2019 Suomeksi På svenska
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1132/2019 Suomeksi På svenska
Laki vaalilain muuttamisesta, 9.12.2019
1131/2019 Suomeksi På svenska
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1130/2019 Suomeksi På svenska
Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1129/2019 Suomeksi På svenska
Laki perintökaaren 20 luvun muuttamisesta, 9.12.2019
1128/2019 Suomeksi På svenska
Laki lahjanlupauslain 6 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1127/2019 Suomeksi På svenska
Laki shekkilain 66 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1126/2019 Suomeksi På svenska
Laki vekselilain 88 §:n muuttamisesta, 9.12.2019
1125/2019 Suomeksi På svenska
Laki avioliittolain muuttamisesta, 9.12.2019
1124/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 5.12.2019
1123/2019 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa, 5.12.2019
1122/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista, 5.12.2019
1121/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista, 5.12.2019
1120/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista, 5.12.2019
1119/2019 Suomeksi På svenska
Laki öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta, 5.12.2019
1118/2019 Suomeksi På svenska
Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 5.12.2019
1117/2019 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 18 §:n muuttamisesta, 4.12.2019
1116/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, 4.12.2019
1115/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 4.12.2019
1114/2019 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta, 4.12.2019
1113/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 4.12.2019
1112/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 4.12.2019
1111/2019 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 4.12.2019
1110/2019 Suomeksi På svenska
Kasvinterveyslaki , 4.12.2019
1109/2019 Suomeksi På svenska
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 4.12.2019
1108/2019 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 4.12.2019
1107/2019 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta, 2.12.2019
1106/2019 Suomeksi På svenska
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2020, 2.12.2019
1105/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä, 2.12.2019
1104/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2020, 2.12.2019
1103/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 2.12.2019
1102/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta, 2.12.2019
1101/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa, 2.12.2019
1100/2019 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla, 29.11.2019
1099/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020, 29.11.2019
1098/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä, 29.11.2019
1097/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista, 29.11.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.