Sähköinen säädöskokoelma: 2019

1396/2019 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1395/2019 Suomeksi På svenska
Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta, 31.12.2019
1394/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1393/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 31.12.2019
1392/2019 Suomeksi På svenska
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1391/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1390/2019 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 16 §:n 4 momentin kumoamisesta, 31.12.2019
1389/2019 Suomeksi På svenska
Laki palosuojelurahastolain 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1388/2019 Suomeksi På svenska
Laki Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1387/2019 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain muuttamisesta, 31.12.2019
1386/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020, 31.12.2019
1385/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2019
1384/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 31.12.2019
1383/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuonna 2020, 31.12.2019
1382/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta, 31.12.2019
1381/2019 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2019
1380/2019 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1379/2019 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus äitiysasioissa käytettävistä lomakkeista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1378/2019 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus isyys- ja elatusasioissa käytettävistä lomakkeista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1377/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2019
1376/2019 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1375/2019 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1374/2019 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 108 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1373/2019 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain 59 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1372/2019 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain 41 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1371/2019 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1370/2019 Suomeksi På svenska
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1369/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1368/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntalain muuttamisesta, 31.12.2019
1367/2019 Suomeksi På svenska
Laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta , 31.12.2019
1366/2019 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1365/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 110 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1364/2019 Suomeksi På svenska
Laki järjestyslain 24 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1363/2019 Suomeksi På svenska
Laki tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1362/2019 Suomeksi På svenska
Laki ampumaratalain 15 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1361/2019 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1360/2019 Suomeksi På svenska
Laki viihdelaitelain 16 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1359/2019 Suomeksi På svenska
Laki rahankeräyslain 35 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1358/2019 Suomeksi På svenska
Laki arpajaislain 66 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1357/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilökorttilain 37 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1356/2019 Suomeksi På svenska
Laki passilain 37 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1355/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 17 luvun 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1354/2019 Suomeksi På svenska
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 46 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1353/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 5 luvun 62 §:n ja 8 luvun 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1352/2019 Suomeksi På svenska
Laki meripelastuslain 25 a §:n kumoamisesta, 31.12.2019
1351/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 56 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1350/2019 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain 60 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1349/2019 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1348/2019 Suomeksi På svenska
Laki Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1347/2019 Suomeksi På svenska
Laki Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta, 31.12.2019
1346/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta annetun päätöksen muuttamisesta, 27.12.2019
1345/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 27.12.2019
1344/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta, 27.12.2019
1343/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 27.12.2019
1342/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020–2022, 27.12.2019
1341/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020–2022, 27.12.2019
1340/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjasta, perussopimuksen kymmenennestä lisäpöytäkirjasta ja yleisohjesäännön toisesta lisäpöytäkirjasta, 27.12.2019
1339/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä, 27.12.2019
1338/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta, 27.12.2019
1337/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 27.12.2019
1336/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2019
1335/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:n muuttamisesta, 27.12.2019
1334/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta, 27.12.2019
1333/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2019
1332/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta, 27.12.2019
1331/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n 2 momentin 7 kohdan kumoamisesta, 27.12.2019
1330/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2019
1329/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 27.12.2019
1328/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 27.12.2019
1327/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen 16 §:n muuttamisesta, 27.12.2019
1326/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 27.12.2019
1325/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 27.12.2019
1324/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä toimenpiteistä ja asiakirjoista isyysasioissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 27.12.2019
1323/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus etu- ja sukunimistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2019
1322/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta, 27.12.2019
1321/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus holhousasioiden rekisteristä, 27.12.2019
1320/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista vuosina 2020 ja 2021, 27.12.2019
1319/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2020 ja 2021, 27.12.2019
1318/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 27.12.2019
1317/2019 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta, 27.12.2019
1316/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 27.12.2019
1315/2019 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, 27.12.2019
1314/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta, 27.12.2019
1313/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta, 23.12.2019
1312/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 23.12.2019
1311/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n ja 7 luvun 5 a §:n kumoamisesta, 23.12.2019
1310/2019 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla, 23.12.2019
1309/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opintotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 23.12.2019
1308/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta, 23.12.2019
1307/2019 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista vuodelle 2020, 23.12.2019
1306/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä, 23.12.2019
1305/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköliiketoimintojen eriyttämisestä, 23.12.2019
1304/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2020, 23.12.2019
1303/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista, 23.12.2019
1302/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin sotilasesikunnan jäsenvaltioiden Euroopan unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdystä sopimuksesta (EU SOFA), 23.12.2019
1301/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tiedonhallinnan muutosta koskevissa asioissa, 23.12.2019
1300/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden markkinoinnista, käytöstä ja maahantuonnista, 23.12.2019
1299/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta, 23.12.2019
1298/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 23.12.2019
1297/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta, 23.12.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.