Sähköinen säädöskokoelma: 2019

196/2019 Suomeksi På svenska
Laki avioliittolain 23 a §:n muuttamisesta, 14.2.2019
195/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta, 14.2.2019
194/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, 14.2.2019
193/2019 Suomeksi På svenska
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 14.2.2019
192/2019 Suomeksi På svenska
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta, 14.2.2019
191/2019 Suomeksi På svenska
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 14.2.2019
190/2019 Suomeksi På svenska
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta, 14.2.2019
189/2019 Suomeksi På svenska
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 13.2.2019
188/2019 Suomeksi På svenska
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n muuttamisesta, 13.2.2019
187/2019 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuustutkintalain muuttamisesta, 13.2.2019
186/2019 Suomeksi På svenska
Laki osuuskuntalain 16 luvun 7 §:n 1 momentin kumoamisesta, 13.2.2019
185/2019 Suomeksi På svenska
Laki asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 7 §:n 1 momentin kumoamisesta, 13.2.2019
184/2019 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta, 13.2.2019
183/2019 Suomeksi På svenska
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta, 13.2.2019
182/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta, 12.2.2019
181/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 12.2.2019
180/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 12.2.2019
179/2019 Suomeksi På svenska
Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta, 12.2.2019
178/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta, 12.2.2019
177/2019 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta, 12.2.2019
176/2019 Suomeksi På svenska
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 12.2.2019
175/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntalain muuttamisesta, 12.2.2019
174/2019 Suomeksi På svenska
Laki konsulipalvelulain muuttamisesta, 12.2.2019
173/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 12.2.2019
172/2019 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttami-sesta, 12.2.2019
171/2019 Suomeksi På svenska
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain muuttamisesta, 12.2.2019
170/2019 Suomeksi På svenska
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 12.2.2019
169/2019 Suomeksi På svenska
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta, 12.2.2019
168/2019 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdystä sopimuksesta, 12.2.2019
167/2019 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Jamaikan kanssa tehdystä sopimuksesta, 12.2.2019
166/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, 11.2.2019
165/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Nepalin maaseudun vesi- ja sanitaatiohankkeen toista vaihetta koskevan Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta, 11.2.2019
164/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus raaka-ainetakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta, 11.2.2019
163/2019 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus äitiysasioissa käytettävistä lomakkeista, 11.2.2019
162/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista äitiysasioissa, 11.2.2019
161/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 8.2.2019
160/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Tansanian vero-ohjelman tukemisesta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta, 8.2.2019
159/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 8.2.2019
158/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 4.2.2019
157/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 4.2.2019
156/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta, 4.2.2019
155/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta, 1.2.2019
154/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.2.2019
153/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.1.2019
152/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun sisäministeriön asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta, 29.1.2019
151/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2019, 29.1.2019
150/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden valtion asuntolainojen enimmäiskorosta annetun asetuksen muuttamisesta, 29.1.2019
149/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 29.1.2019
148/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta, 29.1.2019
147/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 28.1.2019
146/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.1.2019
145/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta, 28.1.2019
144/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 28.1.2019
143/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n kumoamisesta, 28.1.2019
142/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.1.2019
141/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.1.2019
140/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.1.2019
139/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista, 25.1.2019
138/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista, 25.1.2019
137/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta, 25.1.2019
136/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta, 25.1.2019
135/2019 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 25.1.2019
134/2019 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 1 §:n muuttamisesta, 25.1.2019
133/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta, 25.1.2019
132/2019 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta, 25.1.2019
131/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 25.1.2019
130/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain muuttamisesta, 25.1.2019
129/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta, 25.1.2019
128/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta, 24.1.2019
127/2019 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta, 24.1.2019
126/2019 Suomeksi På svenska
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta, 24.1.2019
125/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 29 §:n muuttamisesta, 24.1.2019
124/2019 Suomeksi På svenska
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 24.1.2019
123/2019 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta, 24.1.2019
122/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, 24.1.2019
121/2019 Suomeksi På svenska
Laki tiedustelutoiminnan valvonnasta, 24.1.2019
120/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta vuonna 2017, 23.1.2019
119/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä, 23.1.2019
118/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.1.2019
117/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä, 23.1.2019
116/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.1.2019
115/2019 Suomeksi På svenska
Laki aravarajoituslain 16 a ja 17 a §:n muuttamisesta, 23.1.2019
114/2019 Suomeksi På svenska
Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain muuttamisesta, 23.1.2019
113/2019 Suomeksi På svenska
Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta, 23.1.2019
112/2019 Suomeksi På svenska
Laki energiatehokkuuslain 25 §:n 5 momentin kumoamisesta, 23.1.2019
111/2019 Suomeksi På svenska
Laki maakaasumarkkinalain 21 ja 59 §:n muuttamisesta, 23.1.2019
110/2019 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, 23.1.2019
109/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta, 23.1.2019
108/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta, 23.1.2019
107/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2019 maksettavasta kansallisesta tuesta, 23.1.2019
106/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta, 23.1.2019
105/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta, 23.1.2019
104/2019 Suomeksi På svenska
Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
103/2019 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
102/2019 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörekisterilain 11 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
101/2019 Suomeksi På svenska
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 22.1.2019
100/2019 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain 38 b §:n muuttamisesta, 22.1.2019
99/2019 Suomeksi På svenska
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 a ja 7 c §:n muuttamisesta, 22.1.2019
98/2019 Suomeksi På svenska
Laki riistavahinkolain 35 ja 37 §:n muuttamisesta, 22.1.2019
97/2019 Suomeksi På svenska
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta , 22.1.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.