Sähköinen säädöskokoelma: 2019

396/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2019
395/2019 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 29.3.2019
394/2019 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2019
393/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 29.3.2019
392/2019 Suomeksi På svenska
Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
391/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
390/2019 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n 2 momentin 4 kohdan kumoamisesta , 29.3.2019
389/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
388/2019 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain 2 ja 18 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
387/2019 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 89 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
386/2019 Suomeksi På svenska
Laki koulumatkatukilain 4 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
385/2019 Suomeksi På svenska
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
384/2019 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta, 29.3.2019
383/2019 Suomeksi På svenska
Laki laiva-apteekista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
382/2019 Suomeksi På svenska
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
381/2019 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain muuttamisesta, 29.3.2019
380/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
379/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
378/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
377/2019 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 28 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
376/2019 Suomeksi På svenska
Laki alusrekisterilain muuttamisesta, 29.3.2019
375/2019 Suomeksi På svenska
Laki aluskiinnityslain 44 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
374/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain 63 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
373/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain 3 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
372/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 29.3.2019
371/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 29.3.2019
370/2019 Suomeksi På svenska
Laki Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun, 29.3.2019
369/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 29.3.2019
368/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 29.3.2019
367/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.3.2019
366/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.3.2019
365/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta, 28.3.2019
364/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 28.3.2019
363/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Intian kanssa tehdystä sopimuksesta, 27.3.2019
362/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 27.3.2019
361/2019 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista annetun päätöksen 11 ja 16 §:n muuttamisesta, 27.3.2019
360/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä annetun ympäristöministeriön asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 26.3.2019
359/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus päästökaupan vakiintuneille laitoksille maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökauppakaudelle 2021–2030, 26.3.2019
358/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 ja liitteen 2 muuttamisesta, 26.3.2019
357/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019–2021, 26.3.2019
356/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsätuhojen torjunnasta annetun lain 10 §:n voimaantulosta, 26.3.2019
355/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 19 §:n muuttamisesta, 26.3.2019
354/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä summaarisissa riita-asioissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 26.3.2019
353/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamieseettisestä neuvottelukunnasta, 25.3.2019
352/2019 Suomeksi På svenska
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 25.3.2019
351/2019 Suomeksi På svenska
Laki avioliittolain 4 ja 109 §:n muuttamisesta, 25.3.2019
350/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta, 25.3.2019
349/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläintautilain muuttamisesta, 25.3.2019
348/2019 Suomeksi På svenska
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta , 25.3.2019
347/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta, 25.3.2019
346/2019 Suomeksi På svenska
Laki vuosilomalain muuttamisesta, 25.3.2019
345/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta, 25.3.2019
344/2019 Suomeksi På svenska
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta, 25.3.2019
343/2019 Suomeksi På svenska
Laki veronkantolain 38 ja 71 §:n muuttamisesta, 25.3.2019
342/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 25.3.2019
341/2019 Suomeksi På svenska
Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 22.3.2019
340/2019 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain 25 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
339/2019 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta, 22.3.2019
338/2019 Suomeksi På svenska
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta, 22.3.2019
337/2019 Suomeksi På svenska
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, 22.3.2019
336/2019 Suomeksi På svenska
Laki aluevalvontalain muuttamisesta, 22.3.2019
335/2019 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
334/2019 Suomeksi På svenska
 Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta, 22.3.2019
333/2019 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta, 22.3.2019
332/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa, 22.3.2019
331/2019 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
330/2019 Suomeksi På svenska
Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta, 22.3.2019
329/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, 22.3.2019
328/2019 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
327/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n ja 5 luvun 1 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
326/2019 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, 22.3.2019
325/2019 Suomeksi På svenska
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
324/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun muuttamisesta, 22.3.2019
323/2019 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 2 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
322/2019 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain muuttamisesta, 22.3.2019
321/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta, 22.3.2019
320/2019 Suomeksi På svenska
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 21.3.2019
319/2019 Suomeksi På svenska
Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 21.3.2019
318/2019 Suomeksi På svenska
Laki riistavahinkolain muuttamisesta, 21.3.2019
317/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 21.3.2019
316/2019 Suomeksi På svenska
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta, 21.3.2019
315/2019 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 21.3.2019
314/2019 Suomeksi På svenska
Museolaki, 21.3.2019
313/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 20.3.2019
312/2019 Suomeksi På svenska
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 20.3.2019
311/2019 Suomeksi På svenska
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 20.3.2019
310/2019 Suomeksi På svenska
Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 20.3.2019
309/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 119 ja 120 §:n muuttamisesta, 20.3.2019
308/2019 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 20.3.2019
307/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta, 20.3.2019
306/2019 Suomeksi På svenska
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 20.3.2019
305/2019 Suomeksi På svenska
Laki aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta, 20.3.2019
304/2019 Suomeksi På svenska
Laki Digi- ja väestötietovirastosta, 20.3.2019
303/2019 Suomeksi På svenska
Vuoden 2019 lisätalousarvio, 19.3.2019
302/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, 19.3.2019
301/2019 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 19.3.2019
300/2019 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 19.3.2019
299/2019 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, 19.3.2019
298/2019 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 3 luvun 3 §:n ja 7 luvun 11 §:n muuttamisesta, 19.3.2019
297/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, 19.3.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.