Sähköinen säädöskokoelma: 2019

596/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, 3.5.2019
595/2019 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä, 2.5.2019
594/2019 Suomeksi På svenska
Laki kokonaisvaltaisesta ja tehostetusta kumppanuudesta Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdystä sopimuksesta, 2.5.2019
593/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 92 b §:n muuttamisesta, 2.5.2019
592/2019 Suomeksi På svenska
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, 2.5.2019
591/2019 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, 2.5.2019
590/2019 Suomeksi På svenska
Laki sotilastiedustelusta, 2.5.2019
589/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 3 §:n muuttamisesta, 2.5.2019
588/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, 2.5.2019
587/2019 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 2 ja 10 luvun muuttamisesta, 2.5.2019
586/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 2.5.2019
585/2019 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain 2 luvun 1 §:n ja 9 luvun 6 §:n muuttamisesta, 2.5.2019
584/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, 2.5.2019
583/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 10 ja 15 a §:n muuttamisesta, 2.5.2019
582/2019 Suomeksi På svenska
Laki tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa, 2.5.2019
581/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain muuttamisesta, 2.5.2019
580/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta, 30.4.2019
579/2019 Suomeksi På svenska
Laki siviilipalveluslain muuttamisesta, 30.4.2019
578/2019 Suomeksi På svenska
Laki kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta, 30.4.2019
577/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta, 30.4.2019
576/2019 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 30.4.2019
575/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, 30.4.2019
574/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 30.4.2019
573/2019 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta, 30.4.2019
572/2019 Suomeksi På svenska
Laki virtuaalivaluutan tarjoajista, 30.4.2019
571/2019 Suomeksi På svenska
Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä, 30.4.2019
570/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 a §:n muuttamisesta, 29.4.2019
569/2019 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 29.4.2019
568/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta, 29.4.2019
567/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain muuttamisesta , 29.4.2019
566/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta, 29.4.2019
565/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 29.4.2019
564/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta, 29.4.2019
563/2019 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 14 g §:n 3 momentin kumoamisesta, 29.4.2019
562/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annetun lain kumoamisesta , 29.4.2019
561/2019 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain kumoamisesta, 29.4.2019
560/2019 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain muuttamisesta, 29.4.2019
559/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 §:n 3 momentin kumoamisesta, 29.4.2019
558/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 §:n 3 momentin kumoamisesta, 29.4.2019
557/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 29.4.2019
556/2019 Suomeksi På svenska
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta, 29.4.2019
555/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n 5 momentin kumoamisesta , 29.4.2019
554/2019 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain 30 e §:n muuttamisesta, 29.4.2019
553/2019 Suomeksi På svenska
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta, 29.4.2019
552/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä, 29.4.2019
551/2019 Suomeksi På svenska
Laki mallioikeuslain muuttamisesta, 29.4.2019
550/2019 Suomeksi På svenska
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 29.4.2019
549/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta, 29.4.2019
548/2019 Suomeksi På svenska
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 29.4.2019
547/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta, 29.4.2019
546/2019 Suomeksi På svenska
Laki toiminimilain muuttamisesta, 29.4.2019
545/2019 Suomeksi På svenska
Laki tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä, 29.4.2019
544/2019 Suomeksi På svenska
Tavaramerkkilaki, 29.4.2019
543/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 24.4.2019
542/2019 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain muuttamisesta, 24.4.2019
541/2019 Suomeksi På svenska
Laki Kevasta annetun lain muuttamisesta, 24.4.2019
540/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 15 §:n muuttamisesta, 23.4.2019
539/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 11 §:n muuttamisesta, 23.4.2019
538/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta, 23.4.2019
537/2019 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 23.4.2019
536/2019 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, 23.4.2019
535/2019 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 23.4.2019
534/2019 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain 60 a §:n muuttamisesta, 23.4.2019
533/2019 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta, 23.4.2019
532/2019 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 23.4.2019
531/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3–5 momentin kumoamisesta, 23.4.2019
530/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, 23.4.2019
529/2019 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 23.4.2019
528/2019 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 23.4.2019
527/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta, 18.4.2019
526/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 18.4.2019
525/2019 Suomeksi På svenska
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 18.4.2019
524/2019 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta, 18.4.2019
523/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 18.4.2019
522/2019 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 18.4.2019
521/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 2 c luvun muuttamisesta, 18.4.2019
520/2019 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta, 18.4.2019
519/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, 18.4.2019
518/2019 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, 18.4.2019
517/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 18.4.2019
516/2019 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, 18.4.2019
515/2019 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, 18.4.2019
514/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 18.4.2019
513/2019 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, 18.4.2019
512/2019 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta, 18.4.2019
511/2019 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, 18.4.2019
510/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta, 17.4.2019
509/2019 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain muuttamisesta, 17.4.2019
508/2019 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, 17.4.2019
507/2019 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain muuttamisesta, 17.4.2019
506/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdystä sopimuksesta, 17.4.2019
505/2019 Suomeksi På svenska
Laki vesilain muuttamisesta, 16.4.2019
504/2019 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 16.4.2019
503/2019 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, 16.4.2019
502/2019 Suomeksi På svenska
Laki ylioppilastutkinnosta, 16.4.2019
501/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2019, 16.4.2019
500/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen monikerrosputkien ja niiden liittimienolennaisista teknisistä vaatimuksista, 16.4.2019
499/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista, 16.4.2019
498/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen polypropeenista valmistettujenviemäriputkien ja putkiyhteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista, 16.4.2019
497/2019 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen vesikalusteiden olennaisista teknisistävaatimuksista, 16.4.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.