Sähköinen säädöskokoelma: 2019

1496/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1495/2019 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2019
1494/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1493/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1492/2019 Suomeksi På svenska
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 5 momentin kumoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1491/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1490/2019 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 31.12.2019
1489/2019 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain muuttamisesta, 31.12.2019
1488/2019 Suomeksi På svenska
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta, 31.12.2019
1487/2019 Suomeksi På svenska
Laki veripalvelulain 18 ja 23 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1486/2019 Suomeksi På svenska
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1485/2019 Suomeksi På svenska
Laki biopankkilain muuttamisesta, 31.12.2019
1484/2019 Suomeksi På svenska
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta , 31.12.2019
1483/2019 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1482/2019 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1481/2019 Suomeksi På svenska
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1480/2019 Suomeksi På svenska
Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1479/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta annetun lain 98 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1478/2019 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain 99 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1477/2019 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain 87 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1476/2019 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain 94 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1475/2019 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1474/2019 Suomeksi På svenska
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1473/2019 Suomeksi På svenska
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1472/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta, 31.12.2019
1471/2019 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 31.12.2019
1470/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 31.12.2019
1469/2019 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 31.12.2019
1468/2019 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 31.12.2019
1467/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta, 31.12.2019
1466/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1465/2019 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista, 31.12.2019
1464/2019 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista, 31.12.2019
1463/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2019
1462/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 31.12.2019
1461/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista, 31.12.2019
1460/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2020 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta, 31.12.2019
1459/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2019
1458/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2019
1457/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2020, 31.12.2019
1456/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.12.2019
1455/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta, 31.12.2019
1454/2019 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista, 31.12.2019
1453/2019 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista, 31.12.2019
1452/2019 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista, 31.12.2019
1451/2019 Suomeksi På svenska
Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1450/2019 Suomeksi På svenska
Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1449/2019 Suomeksi På svenska
Laki tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1448/2019 Suomeksi På svenska
Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1447/2019 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1446/2019 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1445/2019 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1444/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1443/2019 Suomeksi På svenska
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1442/2019 Suomeksi På svenska
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1441/2019 Suomeksi På svenska
Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1440/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1439/2019 Suomeksi På svenska
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 54 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1438/2019 Suomeksi På svenska
Laki aravarajoituslain 21 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1437/2019 Suomeksi På svenska
Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1436/2019 Suomeksi På svenska
Laki aravalain 39 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1435/2019 Suomeksi På svenska
Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1434/2019 Suomeksi På svenska
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1433/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 36 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1432/2019 Suomeksi På svenska
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1431/2019 Suomeksi På svenska
Laki etuostolain 22 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1430/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkoilulain 30 a §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1429/2019 Suomeksi På svenska
Laki maastoliikennelain muuttamisesta, 31.12.2019
1428/2019 Suomeksi På svenska
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 37 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1427/2019 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain 61 ja 62 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1426/2019 Suomeksi På svenska
Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1425/2019 Suomeksi På svenska
Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1424/2019 Suomeksi På svenska
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1423/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1422/2019 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1421/2019 Suomeksi På svenska
Laki jätelain 137 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1420/2019 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 31.12.2019
1419/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1418/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1417/2019 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1416/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1415/2019 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1414/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta, 31.12.2019
1413/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkoilulain 29 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1412/2019 Suomeksi På svenska
Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1411/2019 Suomeksi På svenska
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1410/2019 Suomeksi På svenska
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1409/2019 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1408/2019 Suomeksi På svenska
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1407/2019 Suomeksi På svenska
Laki maa-aineslain muuttamisesta, 31.12.2019
1406/2019 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta, 31.12.2019
1405/2019 Suomeksi På svenska
Laki työaikalain muuttamisesta, 31.12.2019
1404/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta , 31.12.2019
1403/2019 Suomeksi På svenska
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1402/2019 Suomeksi På svenska
Laki meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamista koskevasta raportointivelvollisuudesta , 31.12.2019
1401/2019 Suomeksi På svenska
Laki merilain muuttamisesta, 31.12.2019
1400/2019 Suomeksi På svenska
Laki vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjasta, 31.12.2019
1399/2019 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2019
1398/2019 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2019
1397/2019 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain muuttamisesta, 31.12.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.