Sähköinen säädöskokoelma: 2019

946/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019–2020, 19.8.2019
945/2019 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 14.8.2019
944/2019 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 222 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
943/2019 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain eräiden säännösten kumoamisesta, 14.8.2019
942/2019 Suomeksi På svenska
Laki panostajalain 23 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
941/2019 Suomeksi På svenska
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
940/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista annetun lain 13 §:n kumoamisesta, 14.8.2019
939/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
938/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
937/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
936/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
935/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 14 ja 21 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
934/2019 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
933/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 14 b §:n muuttamisesta, 14.8.2019
932/2019 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain 30 e ja 89 b §:n muuttamisesta, 14.8.2019
931/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansanterveyslain 13 h §:n kumoamisesta, 14.8.2019
930/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 20 ja 28 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
929/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
928/2019 Suomeksi På svenska
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta , 14.8.2019
927/2019 Suomeksi På svenska
Laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
926/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
925/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 4 luvun 6 §:n kumoamisesta, 14.8.2019
924/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
923/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
922/2019 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
921/2019 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
920/2019 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain 4 a §:n 4 momentin kumoamisesta, 14.8.2019
919/2019 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
918/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 20 b §:n muuttamisesta, 14.8.2019
917/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta , 14.8.2019
916/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
915/2019 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 58 a §:n muuttamisesta, 14.8.2019
914/2019 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 87 a §:n 4 momentin kumoamisesta, 14.8.2019
913/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n muuttamisesta, 14.8.2019
912/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion talousarviosta annetun lain 12 b §:n muuttamisesta, 14.8.2019
911/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
910/2019 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta, 14.8.2019
909/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta, 14.8.2019
908/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
907/2019 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2019
906/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 14.8.2019
905/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Tansanian osallistavan istutusmetsäohjelman toisen vaiheen tukemisesta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta, 13.8.2019
904/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 13.8.2019
903/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen Maltalta, 9.8.2019
902/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019–2020, 9.8.2019
901/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020, 18.7.2019
900/2019 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta, 17.7.2019
899/2019 Suomeksi På svenska
Ruokaviraston päätös kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi perustetun rajoitusvyöhykkeen lakkauttamisesta, 17.7.2019
898/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020, 15.7.2019
897/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2019–2022, 15.7.2019
896/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 15.7.2019
895/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjasta, Maailman postiliiton perussopimuksen yhdeksännestä lisäpöytäkirjasta ja Maailman postiliiton yleisohjesäännön ensimmäisestä lisäpöytäkirjasta, 15.7.2019
894/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksesta, 15.7.2019
893/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä, 15.7.2019
892/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta, 12.7.2019
891/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen Italiasta, 12.7.2019
890/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi sekä latauslaitteen kapasiteetin pysyvästä rajoittamisesta ja sen toiminnan pysyvästä estämisestä, 12.7.2019
889/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.7.2019
888/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta, 12.7.2019
887/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta , 12.7.2019
886/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläintautilain 88 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
885/2019 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 77 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
884/2019 Suomeksi På svenska
Laki valmiuslain 93 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
883/2019 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain 44 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
882/2019 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n ja 14 luvun 4 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
881/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
880/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 8 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
879/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
878/2019 Suomeksi På svenska
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta, 11.7.2019
877/2019 Suomeksi På svenska
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
876/2019 Suomeksi På svenska
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta, 11.7.2019
875/2019 Suomeksi På svenska
Laki vuosilomalain 2 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
874/2019 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 11 a luvun 9 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
873/2019 Suomeksi På svenska
Laki puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta annetun lain muuttamisesta, 11.7.2019
872/2019 Suomeksi På svenska
Työaikalaki, 11.7.2019
871/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta, 10.7.2019
870/2019 Suomeksi På svenska
Laki työturvallisuuslain 6 §:n muuttamisesta, 10.7.2019
869/2019 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta, 10.7.2019
868/2019 Suomeksi På svenska
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta, 10.7.2019
867/2019 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 10.7.2019
866/2019 Suomeksi På svenska
Laki joukkorahoituslain 1 §:n muuttamisesta, 10.7.2019
865/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 10.7.2019
864/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 17 luvun 16 c §:n muuttamisesta, 10.7.2019
863/2019 Suomeksi På svenska
Rahankeräyslaki, 10.7.2019
862/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdystä sopimuksesta, 9.7.2019
861/2019 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 9.7.2019
860/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020, 9.7.2019
859/2019 Suomeksi På svenska
Laki veronkantolain 35 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
858/2019 Suomeksi På svenska
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
857/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain 48 ja 50 a §:n muuttamisesta, 8.7.2019
856/2019 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain 19 ja 23 a §:n muuttamisesta, 8.7.2019
855/2019 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 70 a ja 72 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
854/2019 Suomeksi På svenska
Laki tullilain 92 ja 94 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
853/2019 Suomeksi På svenska
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 66 ja 72 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
852/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 8.7.2019
851/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta, 8.7.2019
850/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 8.7.2019
849/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähkömarkkinalain 114 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
848/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
847/2019 Suomeksi På svenska
Laki maakaasumarkkinalain 96 §:n muuttamisesta, 8.7.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.