Sähköinen säädöskokoelma: 2017

261/2017 Suomeksi På svenska
Laki maantielain 18 ja 29 §:n muuttamisesta, 11.5.2017
260/2017 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain 23 ja 25 §:n muuttamisesta, 11.5.2017
259/2017 Suomeksi På svenska
Laki kaivoslain 34 ja 56 §:n muuttamisesta, 11.5.2017
258/2017 Suomeksi På svenska
Laki maa-aineslain muuttamisesta, 11.5.2017
257/2017 Suomeksi På svenska
Laki vesilain muuttamisesta, 11.5.2017
256/2017 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 39 ja 83 §:n muuttamisesta, 11.5.2017
255/2017 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain 65 §:n muuttamisesta, 11.5.2017
254/2017 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 11.5.2017
253/2017 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta, 11.5.2017
252/2017 Suomeksi På svenska
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 11.5.2017
251/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta, 10.5.2017
250/2017 Suomeksi På svenska
Laki valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta, 10.5.2017
249/2017 Suomeksi På svenska
Laki merilain muuttamisesta, 10.5.2017
248/2017 Suomeksi På svenska
Laki matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 10.5.2017
247/2017 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta, 10.5.2017
246/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 9.5.2017
245/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Puolustusvoimien turvamiehen voimankäyttövälineistä ja suojavarusteista, 9.5.2017
244/2017 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista, 9.5.2017
243/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2017, 8.5.2017
242/2017 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta , 8.5.2017
241/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä, 5.5.2017
240/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta, 5.5.2017
239/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian hallituksen vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniarahaston tukemista koskevan Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 28.4.2017
238/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.4.2017
237/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 28.4.2017
236/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista, 28.4.2017
235/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta, 27.4.2017
234/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2017 , 27.4.2017
233/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Itsenäisyyden vuosikymmenet vuoden 2017, 2018 ja 2019 juhlarahoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen kumoamisesta, 26.4.2017
232/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 26.4.2017
231/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 26.4.2017
230/2017 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 26.4.2017
229/2017 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, 26.4.2017
228/2017 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 26.4.2017
227/2017 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain 25 §:n muuttamisesta, 25.4.2017
226/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 24.4.2017
225/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 24.4.2017
224/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta , 24.4.2017
223/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta , 24.4.2017
222/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta , 19.4.2017
221/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta, 19.4.2017
220/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.4.2017
219/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä nuoren metsän hoidon tukea koskevien tukihakemusten hylkäämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta, 18.4.2017
218/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta, 13.4.2017
217/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 13.4.2017
216/2017 Suomeksi På svenska
Laki yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 13.4.2017
215/2017 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 13.4.2017
214/2017 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta, 13.4.2017
213/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta, 13.4.2017
212/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön päätös kunnan osan siirtämisestä Oulun kaupungista Iin kuntaan, 12.4.2017
211/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta, 12.4.2017
210/2017 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta, 12.4.2017
209/2017 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 12.4.2017
208/2017 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 48 §:n muuttamisesta, 12.4.2017
207/2017 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 38 ja 39 §:n muuttamisesta, 12.4.2017
206/2017 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 31 ja 37 a §:n muuttamisesta, 12.4.2017
205/2017 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain muuttamisesta, 12.4.2017
204/2017 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain muuttamisesta, 12.4.2017
203/2017 Suomeksi På svenska
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta, 12.4.2017
202/2017 Suomeksi På svenska
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta, 12.4.2017
201/2017 Suomeksi På svenska
Laki terveydensuojelulain 7 a §:n muuttamisesta, 12.4.2017
200/2017 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 3 ja 128 a §:n muuttamisesta, 12.4.2017
199/2017 Suomeksi På svenska
Laki kemikaalilain 14 §:n muuttamisesta, 12.4.2017
198/2017 Suomeksi På svenska
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 12.4.2017
197/2017 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, 12.4.2017
196/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 11.4.2017
195/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 11.4.2017
194/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Itsenäisyyden vuosikymmenet vuoden 2017, 2018 ja 2019 juhlarahoista, 10.4.2017
193/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta , 10.4.2017
192/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2017 noudatettavasta menettelystä , 10.4.2017
191/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta , 10.4.2017
190/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 304 voimaansaattamisesta, 10.4.2017
189/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta, 10.4.2017
188/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta, 7.4.2017
187/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus Maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta koriste- ja monikäyttökasvien varmennetusta taimiaineistosta, 3.4.2017
186/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulolle maakunnassa, 3.4.2017
185/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 3.4.2017
184/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 3.4.2017
183/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle , 3.4.2017
182/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.3.2017
181/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 31.3.2017
180/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 31.3.2017
179/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari- ja jäsenehdokkaiden nimeämistä valmistelevasta neuvottelukunnasta, 31.3.2017
178/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 31.3.2017
177/2017 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain muuttamisesta, 31.3.2017
176/2017 Suomeksi På svenska
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta, 31.3.2017
175/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös öljysuojamaksun kantamisesta unionin ulkopuolelta tuotavasta öljystä, 29.3.2017
174/2017 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus sisäasioiden rahastojen kansallisia ohjelmia koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla, 28.3.2017
173/2017 Suomeksi På svenska
Laki säteilyasetuksen 13 §:n 1 momentin kumoamisesta, 28.3.2017
172/2017 Suomeksi På svenska
Laki säteilylain 32 ja 33 §:n muuttamisesta, 28.3.2017
171/2017 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta, 28.3.2017
170/2017 Suomeksi På svenska
Laki lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi, 28.3.2017
169/2017 Suomeksi På svenska
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta, 28.3.2017
168/2017 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta, 28.3.2017
167/2017 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, 28.3.2017
166/2017 Suomeksi På svenska
Laki rahankeräyslain muuttamisesta, 28.3.2017
165/2017 Suomeksi På svenska
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta , 28.3.2017
164/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.3.2017
163/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.11.2017
162/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 27.3.2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.