Sähköinen säädöskokoelma: 2017

561/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttamisesta, 23.8.2017
560/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2017–2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.8.2017
559/2017 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 16.8.2017
558/2017 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, 16.8.2017
557/2017 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 159 ja 195 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
556/2017 Suomeksi På svenska
Laki eläinsuojelulain 26 b ja 33 f §:n muuttamisesta, 16.8.2017
555/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
554/2017 Suomeksi På svenska
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, 16.8.2017
553/2017 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 16.8.2017
552/2017 Suomeksi På svenska
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
551/2017 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain 17 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
550/2017 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 16.8.2017
549/2017 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
548/2017 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta, 16.8.2017
547/2017 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 49 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
546/2017 Suomeksi På svenska
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
545/2017 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
544/2017 Suomeksi På svenska
Laki oikeustulkkirekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
543/2017 Suomeksi På svenska
Laki yleisistä kielitutkinnoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
542/2017 Suomeksi På svenska
Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
541/2017 Suomeksi På svenska
Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
540/2017 Suomeksi På svenska
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
539/2017 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 16.8.2017
538/2017 Suomeksi På svenska
Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 16.8.2017
537/2017 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain 25 ja 26 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
536/2017 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 37 ja 37 a §:n muuttamisesta, 16.8.2017
535/2017 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
534/2017 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain 18 a §:n muuttamisesta, 16.8.2017
533/2017 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
532/2017 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 16.8.2017
531/2017 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta, 16.8.2017
530/2017 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta, 16.8.2017
529/2017 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
528/2017 Suomeksi På svenska
Laki Verohallinnosta annetun lain 28 ja 30 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
527/2017 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
526/2017 Suomeksi På svenska
Laki tullilain 10 ja 47 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
525/2017 Suomeksi På svenska
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 29 ja 73 §:n muuttamisesta, 16.8.2017
524/2017 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta , 16.8.2017
523/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 16.8.2017
522/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen luonto -juhlarahasta, 14.8.2017
521/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 14.8.2017
520/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 13 a §:n muuttamisesta, 14.8.2017
519/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys, 10.8.2017
518/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2017–2019, 7.8.2017
517/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta, 7.8.2017
516/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta, 7.8.2017
515/2017 Suomeksi På svenska
Korkeimman oikeuden päätös työjärjestyksensä muuttamisesta, 21.7.2017
514/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian julkisen taloushallinnon reformiohjelman tukemisesta Tansanian yhdistyneen tasavallan hallituksen kanssa solmitun sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 19.7.2017
513/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018 , 18.7.2017
512/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018, 18.7.2017
511/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2017–2018, 18.7.2017
510/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018, 18.7.2017
509/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.7.2017
508/2017 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta, 12.7.2017
507/2017 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain muuttamisesta, 12.7.2017
506/2017 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 12.7.2017
505/2017 Suomeksi På svenska
Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta , 12.7.2017
504/2017 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain muuttamisesta, 12.7.2017
503/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta, 12.7.2017
502/2017 Suomeksi På svenska
Laki aluevalvontalain muuttamisesta, 12.7.2017
501/2017 Suomeksi På svenska
Maanmittauslaitoksen työjärjestys, 11.7.2017
500/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Veikkaus Oy:ltä perittävän maksun maksuunpanosta, 10.7.2017
499/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 7.7.2017
498/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2017 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 6.7.2017
497/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus merityösopimuslaissa tarkoitettujen eräiden rahamäärien tarkistamisesta , 6.7.2017
496/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018, 6.7.2017
495/2017 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus kuluttajariitalautakunnasta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 4.7.2017
494/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Mosambikin opetussektorin tukemisesta Mosambikin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 4.7.2017
493/2017 Suomeksi På svenska
Vuoden 2017 lisätalousarvio, 4.7.2017
492/2017 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
491/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä, 3.7.2017
490/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta , 3.7.2017
489/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.7.2017
488/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.7.2017
487/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.7.2017
486/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen muuttamisesta, 3.7.2017
485/2017 Suomeksi På svenska
Laki Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta , 3.7.2017
484/2017 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
483/2017 Suomeksi På svenska
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
482/2017 Suomeksi På svenska
Laki merilain muuttamisesta, 3.7.2017
481/2017 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
480/2017 Suomeksi På svenska
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
479/2017 Suomeksi På svenska
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta, 3.7.2017
478/2017 Suomeksi På svenska
Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta, 3.7.2017
477/2017 Suomeksi På svenska
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 3.7.2017
476/2017 Suomeksi På svenska
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta, 3.7.2017
475/2017 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 3.7.2017
474/2017 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 3.7.2017
473/2017 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain muuttamisesta, 3.7.2017
472/2017 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain muuttamisesta, 3.7.2017
471/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 3 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
470/2017 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
469/2017 Suomeksi På svenska
Laki asianajajista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
468/2017 Suomeksi På svenska
Laki joukkorahoituslain 12 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
467/2017 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
466/2017 Suomeksi På svenska
Laki päästökauppalain 67 ja 73 §:n muuttamisesta, 3.7.2017
465/2017 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta, 3.7.2017
464/2017 Suomeksi På svenska
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta, 3.7.2017
463/2017 Suomeksi På svenska
Laki uskonnonvapauslain muuttamisesta, 3.7.2017
462/2017 Suomeksi På svenska
Laki yhdistyslain muuttamisesta, 3.7.2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.