Sähköinen säädöskokoelma: 2017

661/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta , 5.10.2017
660/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista, 5.10.2017
659/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 4.10.2017
658/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rahapeliasioiden neuvottelukunnasta, 4.10.2017
657/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta, 3.10.2017
656/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta , 3.10.2017
655/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 2.10.2017
654/2017 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 2.10.2017
653/2017 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista, 29.9.2017
652/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta, 29.9.2017
651/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 26.9.2017
650/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 26.9.2017
649/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta, 26.9.2017
648/2017 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta, 25.9.2017
647/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista , 22.9.2017
646/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista, 22.9.2017
645/2017 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista, 22.9.2017
644/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista, 22.9.2017
643/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista, 22.9.2017
642/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.9.2017
641/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.9.2017
640/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.9.2017
639/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 14.9.2017
638/2017 Suomeksi På svenska
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 14.9.2017
637/2017 Suomeksi På svenska
Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2013 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 14.9.2017
636/2017 Suomeksi På svenska
Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2009 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 14.9.2017
635/2017 Suomeksi På svenska
Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, 14.9.2017
634/2017 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 14.9.2017
633/2017 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Seychellien tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 14.9.2017
632/2017 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 14.9.2017
631/2017 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 14.9.2017
630/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta, 14.9.2017
629/2017 Suomeksi På svenska
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta, 14.9.2017
628/2017 Suomeksi På svenska
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta , 14.9.2017
627/2017 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 221 a §:n muuttamisesta, 14.9.2017
626/2017 Suomeksi På svenska
Laki jätelain muuttamisesta, 14.9.2017
625/2017 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta, 13.9.2017
624/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta, 13.9.2017
623/2017 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain muuttamisesta, 13.9.2017
622/2017 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta, 13.9.2017
621/2017 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 9 luvun muuttamisesta, 13.9.2017
620/2017 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 39 §:n muuttamisesta, 13.9.2017
619/2017 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain muuttamisesta, 13.9.2017
618/2017 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, 13.9.2017
617/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2017/1509 Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 kumoamisesta, 12.9.2017
616/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta, 12.9.2017
615/2017 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 12.9.2017
614/2017 Suomeksi På svenska
Laki postilain muuttamisesta, 12.9.2017
613/2017 Suomeksi På svenska
Laki eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annetun lain kumoamisesta, 12.9.2017
612/2017 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 68 ja 69 §:n muuttamisesta, 12.9.2017
611/2017 Suomeksi På svenska
Laki vesilain muuttamisesta, 12.9.2017
610/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tullin voimakeinoista sekä kulkuneuvon pysäyttämisestä, 11.9.2017
609/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamisesta ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 11.9.2017
608/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 11.9.2017
607/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 11.9.2017
606/2017 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 8.9.2017
605/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä, 7.9.2017
604/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2017–2018, 5.9.2017
603/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 5.9.2017
602/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Tullin voimankäyttövälineistä ja tullimiehen oikeudesta kantaa voimankäyttövälineitä , 4.9.2017
601/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.9.2017
600/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.9.2017
599/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös palautusten säilyttämisestä, 1.9.2017
598/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laivapäiväkirjan ja konepäiväkirjan pitämisestä eräissä aluksissa annetun asetuksen kumoamisesta, 1.9.2017
597/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten voimaansaattamisesta sekä muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 1.9.2017
596/2017 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (326/1967) kumoamisesta, 1.9.2017
595/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 1.9.2017
594/2017 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 31.8.2017
593/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain, merilain muuttamisesta annetun lain ja valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.8.2017
592/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta, 30.8.2017
591/2017 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 30.8.2017
590/2017 Suomeksi På svenska
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta, 30.8.2017
589/2017 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 30.8.2017
588/2017 Suomeksi På svenska
Laki maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä, 30.8.2017
587/2017 Suomeksi På svenska
Maakaasumarkkinalaki, 30.8.2017
586/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuoden 2017 kiinteistöverotuksen päättymisestä, 29.8.2017
585/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta, 29.8.2017
584/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta , 29.8.2017
583/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä , 29.8.2017
582/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä, 29.8.2017
581/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta, 29.8.2017
580/2017 Suomeksi På svenska
Laki joukkorahoituslain 1 §:n muuttamisesta , 29.8.2017
579/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta, 29.8.2017
578/2017 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta, 29.8.2017
577/2017 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta, 29.8.2017
576/2017 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, 29.8.2017
575/2017 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 29.8.2017
574/2017 Suomeksi På svenska
Laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta, 29.8.2017
573/2017 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta, 29.8.2017
572/2017 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisesta , 28.8.2017
571/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta , 28.8.2017
570/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta , 28.8.2017
569/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta , 28.8.2017
568/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.8.2017
567/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen voimaansaattamisesta, 25.8.2017
566/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yhteisön ja yhteisetuuden ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä , 24.8.2017
565/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen antamisesta, 24.8.2017
564/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös työnantajan ja suorituksen maksajan muistiinpanovelvollisuudesta, 24.8.2017
563/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös muistiinpanovelvollisuudesta, 24.8.2017
562/2017 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin opetussektoriohjelman toisesta vaiheesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 23.8.2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.