Sähköinen säädöskokoelma: 2017

61/2017 Suomeksi På svenska
Laki tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 31.1.2017
60/2017 Suomeksi På svenska
Laki Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta, 31.1.2017
59/2017 Suomeksi På svenska
Laki rakennusverolain 14 ja 18 §:n muuttamisesta, 31.1.2017
58/2017 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta, 31.1.2017
57/2017 Suomeksi På svenska
Laki tonnistoverolain muuttamisesta, 31.1.2017
56/2017 Suomeksi På svenska
Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 31.1.2017
55/2017 Suomeksi På svenska
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 12 ja 13 §:n muuttamisesta, 31.1.2017
54/2017 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.1.2017
53/2017 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta, 31.1.2017
52/2017 Suomeksi På svenska
Laki veronkantolain muuttamisesta, 31.1.2017
51/2017 Suomeksi På svenska
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta, 31.1.2017
50/2017 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 31.1.2017
49/2017 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 31.1.2017
48/2017 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta , 31.1.2017
47/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta , 30.1.2017
46/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n 8 momentin kumoamisesta, 30.1.2017
45/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 1 ja 15 §:n muuttamisesta, 30.1.2017
44/2017 Suomeksi På svenska
Elintarviketurvallisuusviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi, 27.1.2017
43/2017 Suomeksi På svenska
Elintarviketurvallisuusviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi, 27.1.2017
42/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 26.1.2017
41/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 26.1.2017
40/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomen presidentit vuoden 2017 juhlarahoista, 25.1.2017
39/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansallisarkistosta, 25.1.2017
38/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.1.2017
37/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2017, 24.1.2017
36/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta , 24.1.2017
35/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta , 24.1.2017
34/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun asetuksen muuttamisesta, 23.1.2017
33/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.1.2017
32/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.1.2017
31/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.1.2017
30/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2017 maksettavasta kansallisesta tuesta , 23.1.2017
29/2017 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 20.1.2017
28/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Kultakausi-juhlarahasta, 19.1.2017
27/2017 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös verotuksen maakohtaista raportointia koskevasta tiedonantovelvollisuudesta , 18.1.2017
26/2017 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 17.1.2017
25/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merilain muuttamisesta annetun lain ja alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 17.1.2017
24/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 17.1.2017
23/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.1.2017
22/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 17.1.2017
21/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 17.1.2017
20/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 17.1.2017
19/2017 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 17.1.2017
18/2017 Suomeksi På svenska
Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta, 17.1.2017
17/2017 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä, 17.1.2017
16/2017 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 193 ja 197 §:n muuttamisesta, 17.1.2017
15/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Liikenneturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta , 16.1.2017
14/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta, 16.1.2017
13/2017 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 16.1.2017
12/2017 Suomeksi På svenska
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 16.1.2017
11/2017 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 16.1.2017
10/2017 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 5 §:n muuttamisesta, 16.1.2017
9/2017 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 1 luvun 7 §:n muuttamisesta, 16.1.2017
8/2017 Suomeksi På svenska
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, 16.1.2017
7/2017 Suomeksi På svenska
Laki elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta, 16.1.2017
6/2017 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 1 ja 9 luvun muuttamisesta, 16.1.2017
5/2017 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta, 16.1.2017
4/2017 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 16.1.2017
3/2017 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2017 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista, 13.1.2017
2/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 9.1.2017
1/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 2 §:n muuttamisesta, 9.1.2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.