Sähköinen säädöskokoelma: 2017

1161/2017 Suomeksi På svenska
Elintarviketurvallisuusviraston päätös Kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi perustetun rajoitusvyöhykkeen muuttamisesta, 30.12.2017
1160/2017 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 11 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1159/2017 Suomeksi På svenska
Päätös Tullin työjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1158/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 30.12.2017
1157/2017 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista, 30.12.2017
1156/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2017
1155/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1154/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1153/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2017
1152/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta, 30.12.2017
1151/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2017
1150/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta, 30.12.2017
1149/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1148/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2017
1147/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä, 30.12.2017
1146/2017 Suomeksi På svenska
Laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä , 30.12.2017
1145/2017 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 30.12.2017
1144/2017 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 4 luvun väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2017
1143/2017 Suomeksi På svenska
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2017
1142/2017 Suomeksi På svenska
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1141/2017 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1140/2017 Suomeksi På svenska
Laki työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1139/2017 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1138/2017 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 30.12.2017
1137/2017 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, 30.12.2017
1136/2017 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1135/2017 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 30.12.2017
1134/2017 Suomeksi På svenska
Laki toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa, 30.12.2017
1133/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1132/2017 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1131/2017 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1130/2017 Suomeksi På svenska
Laki Verohallinnosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1129/2017 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain muuttamisesta, 30.12.2017
1128/2017 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1127/2017 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 30.12.2017
1126/2017 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2017
1125/2017 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain 7 §:n 2 momentin kumoamisesta, 30.12.2017
1124/2017 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1123/2017 Suomeksi På svenska
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 25 §:n muuttamisesta , 30.12.2017
1122/2017 Suomeksi På svenska
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 11 c §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1121/2017 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 47 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1120/2017 Suomeksi På svenska
Laki tullilain 11 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1119/2017 Suomeksi På svenska
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1118/2017 Suomeksi På svenska
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1117/2017 Suomeksi På svenska
Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2017
1116/2017 Suomeksi På svenska
Laki tupakkalain 82 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1115/2017 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 217 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1114/2017 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 46 g §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1113/2017 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain 14 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1112/2017 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1111/2017 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 65 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1110/2017 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 4 luvun 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1109/2017 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1108/2017 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain 9 luvun 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1107/2017 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1106/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1105/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 30 luvun 1 a §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1104/2017 Suomeksi På svenska
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1103/2017 Suomeksi På svenska
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2017
1102/2017 Suomeksi På svenska
Alkoholilaki, 30.12.2017
1101/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista, 30.12.2017
1100/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2018, 30.12.2017
1099/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2017
1098/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2022, 30.12.2017
1097/2017 Suomeksi På svenska
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1096/2017 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 9 §:n ja 7 a luvun 4 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1095/2017 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdan kumoamisesta, 30.12.2017
1094/2017 Suomeksi På svenska
Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1093/2017 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1092/2017 Suomeksi På svenska
Laki tilintarkastuslain muuttamisesta, 30.12.2017
1091/2017 Suomeksi På svenska
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1090/2017 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörahastolain 3 ja 19 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1089/2017 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 ja 9 luvun muuttamisesta , 30.12.2017
1088/2017 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain 3 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1087/2017 Suomeksi På svenska
Laki maksupalvelulain 3 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1086/2017 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1085/2017 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 7 luvun 10 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1084/2017 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2017
1083/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperitileistä annetun lain 1 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1082/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1081/2017 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1080/2017 Suomeksi På svenska
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1079/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2017
1078/2017 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, 30.12.2017
1077/2017 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, 30.12.2017
1076/2017 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2017
1075/2017 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 51 luvun 6 ja 6 a §:n muuttamisesta, 30.12.2017
1074/2017 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, 30.12.2017
1073/2017 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2017
1072/2017 Suomeksi På svenska
Laki joukkorahoituslain muuttamisesta, 30.12.2017
1071/2017 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2017
1070/2017 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä, 30.12.2017
1069/2017 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, 30.12.2017
1068/2017 Suomeksi På svenska
Valtion talousarvio vuodelle 2018, 29.12.2017
1067/2017 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista, 29.12.2017
1066/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018, 29.12.2017
1065/2017 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista, 29.12.2017
1064/2017 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 29.12.2017
1063/2017 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 29.12.2017
1062/2017 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 29.12.2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.