Sähköinen säädöskokoelma: 2016

660/2016 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista vuosina 2016–2018, 24.8.2016
659/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2016–2017, 24.8.2016
658/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä , 24.8.2016
657/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta , 23.8.2016
656/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta, 23.8.2016
655/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain voimaantulosta, 23.8.2016
654/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 22.8.2016
653/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.8.2016
652/2016 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta, 17.8.2016
651/2016 Suomeksi På svenska
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 17.8.2016
650/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeusapulain muuttamisesta, 17.8.2016
649/2016 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 17.8.2016
648/2016 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, 17.8.2016
647/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta, 17.8.2016
646/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 17.8.2016
645/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisgalleriasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta, 16.8.2016
644/2016 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 67 §:n muuttamisesta, 16.8.2016
643/2016 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 35 §:n muuttamisesta, 16.8.2016
642/2016 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 16.8.2016
641/2016 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 6 luvun 6 §:n ja 22 luvun 8 §:n muuttamisesta, 16.8.2016
640/2016 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 8 luvun 2 §:n ja 16 luvun 1 §:n muuttamisesta, 16.8.2016
639/2016 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain 135 §:n muuttamisesta, 16.8.2016
638/2016 Suomeksi På svenska
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 16.8.2016
637/2016 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun 5 §:n ja 12 luvun 13 §:n muuttamisesta, 16.8.2016
636/2016 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta, 16.8.2016
635/2016 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 191 ja 194 §:n muuttamisesta, 16.8.2016
634/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 128 ja 129 §:n muuttamisesta, 16.8.2016
633/2016 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, 16.8.2016
632/2016 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta, 16.8.2016
631/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta, 16.8.2016
630/2016 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, 16.8.2016
629/2016 Suomeksi På svenska
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 60 §:n muuttamisesta, 16.8.2016
628/2016 Suomeksi På svenska
Laki yhdistyslain 39 §:n muuttamisesta, 16.8.2016
627/2016 Suomeksi På svenska
Laki säätiölain muuttamisesta, 16.8.2016
626/2016 Suomeksi På svenska
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 10 §:n muuttamisesta, 16.8.2016
625/2016 Suomeksi På svenska
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta, 16.8.2016
624/2016 Suomeksi På svenska
Laki osuuskuntalain muuttamisesta, 16.8.2016
623/2016 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta, 16.8.2016
622/2016 Suomeksi På svenska
Laki tilintarkastuslain muuttamisesta, 16.8.2016
621/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 16.8.2016
620/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirrosta maiden raja-alueilla Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 15.8.2016
619/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 15.8.2016
618/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta, 15.8.2016
617/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta, 9.8.2016
616/2016 Suomeksi På svenska
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta, 9.8.2016
615/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017, 5.8.2016
614/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017, 5.8.2016
613/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017, 5.8.2016
612/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2016–2017, 27.7.2016
611/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2016 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 18.7.2016
610/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön päätös Euroopan talousalueeseen kuulumattomista valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa säädetyt edellytykset, annetun sisäasiainministeriön päätöksen kumoamisesta, 18.7.2016
609/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen kieltonauhoista ja muista kieltomerkeistä , 18.7.2016
608/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä, oikeusaputoimistojen ja edunvalvontatoimistojen toimipaikoista sekä kunnista, joiden edunvalvontapalveluista oikeusapu- ja edunvalvontapiiri vastaa, 12.7.2016
607/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta, 11.7.2016
606/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 11.7.2016
605/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 11.7.2016
604/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita, annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta, 11.7.2016
603/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta, 11.7.2016
602/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momentin muuttamisesta, 11.7.2016
601/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista, 11.7.2016
600/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiolaitteiden vaatimustenmukaisuudesta, 11.7.2016
599/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 11.7.2016
598/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.7.2016
597/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.7.2016
596/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta, 5.7.2016
595/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista annetun asetuksen kumoamisesta, 5.7.2016
594/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä, 4.7.2016
593/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä, 4.7.2016
592/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteita ja vastaavia tuotteita koskevista standardeista ja ilmoituksista, 4.7.2016
591/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä, 4.7.2016
590/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain sekä pöytäkirjan täytäntöönpanosta annetun lain voimaantulosta, 4.7.2016
589/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen työ -juhlarahasta, 1.7.2016
588/2016 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 18 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
587/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2016—2017, 1.7.2016
586/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2016–2019, 1.7.2016
585/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2016–2017, 1.7.2016
584/2016 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 1.7.2016
583/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeille vuosina 2016—2018 myönnettävistä valtionavustuksista, 1.7.2016
582/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 1.7.2016
581/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta, 1.7.2016
580/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta, 1.7.2016
579/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kunigaskunnan välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta, 1.7.2016
578/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta, 1.7.2016
577/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
576/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.7.2016
575/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.7.2016
574/2016 Suomeksi På svenska
Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta, 1.7.2016
573/2016 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 1.7.2016
572/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 1.7.2016
571/2016 Suomeksi På svenska
Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, 1.7.2016
570/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista, 1.7.2016
569/2016 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 86 a §:n muuttamisesta, 1.7.2016
568/2016 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain 51 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
567/2016 Suomeksi På svenska
Laki ratalain muuttamisesta, 1.7.2016
566/2016 Suomeksi På svenska
Laki maantielain muuttamisesta, 1.7.2016
565/2016 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, 1.7.2016
564/2016 Suomeksi På svenska
Laki Opetushallituksesta, 1.7.2016
563/2016 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1.7.2016
562/2016 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain muuttamisesta, 1.7.2016
561/2016 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 1.7.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.