Sähköinen säädöskokoelma: 2016

760/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.9.2016
759/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta, 5.9.2016
758/2016 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista, 2.9.2016
757/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 1.9.2016
756/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 1.9.2016
755/2016 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 49 §:n muuttamisesta, 1.9.2016
754/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rasvattoman homogenoidun maidon D-vitaminoinnista, 1.9.2016
753/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 21 §:n muuttamisesta, 1.9.2016
752/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 5 muuttamisesta, 31.8.2016
751/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.8.2016
750/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus diplomaattisissa ja konsuliedustustoissa sekä kansainvälisten järjestöjen edustustoissa työskentelevän diplomaattisen, konsuli-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten vapaasta ansiotyön tekemisestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimantulosta, 31.8.2016
749/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 31.8.2016
748/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.8.2016
747/2016 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 16 §:n muuttamisesta, 31.8.2016
746/2016 Suomeksi På svenska
Laki kemikaalilain muuttamisesta, 31.8.2016
745/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta, 31.8.2016
744/2016 Suomeksi På svenska
Laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta, 31.8.2016
743/2016 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta, 31.8.2016
742/2016 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta , 31.8.2016
741/2016 Suomeksi På svenska
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 31.8.2016
740/2016 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain 3 a §:n muuttamisesta, 31.8.2016
739/2016 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, 31.8.2016
738/2016 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, 31.8.2016
737/2016 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 31.8.2016
736/2016 Suomeksi På svenska
Laki rahankeräyslain 2 §:n muuttamisesta, 31.8.2016
735/2016 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, 31.8.2016
734/2016 Suomeksi På svenska
Joukkorahoituslaki , 31.8.2016
733/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.8.2016
732/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
731/2016 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 30.8.2016
730/2016 Suomeksi På svenska
Alkolukkolaki, 30.8.2016
729/2016 Suomeksi På svenska
Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain kumoamisesta, 30.8.2016
728/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräiden tuomarin ja valtuutetun esteellisyyttä koskevain säännösten soveltamisesta naiseen annetun lain kumoamisesta, 30.8.2016
727/2016 Suomeksi På svenska
Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
726/2016 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
725/2016 Suomeksi På svenska
Laki puutavaran mittauksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
724/2016 Suomeksi På svenska
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 47 b §:n muuttamisesta, 30.8.2016
723/2016 Suomeksi På svenska
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 44 b §:n muuttamisesta, 30.8.2016
722/2016 Suomeksi På svenska
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 43 b §:n muuttamisesta, 30.8.2016
721/2016 Suomeksi På svenska
Laki yhteismerkkilain 6 d §:n muuttamisesta, 30.8.2016
720/2016 Suomeksi På svenska
Laki toiminimilain 29 b §:n muuttamisesta, 30.8.2016
719/2016 Suomeksi På svenska
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 11 a §:n muuttamisesta, 30.8.2016
718/2016 Suomeksi På svenska
Laki mallioikeuslain 43 c §:n muuttamisesta, 30.8.2016
717/2016 Suomeksi På svenska
Laki patenttilain 66 c §:n muuttamisesta, 30.8.2016
716/2016 Suomeksi På svenska
Laki tavaramerkkilain 43 b §:n muuttamisesta, 30.8.2016
715/2016 Suomeksi På svenska
Laki tekijänoikeuslain 61 b §:n muuttamisesta, 30.8.2016
714/2016 Suomeksi På svenska
Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
713/2016 Suomeksi På svenska
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
712/2016 Suomeksi På svenska
Laki kuvaohjelmalain 32 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
711/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
710/2016 Suomeksi På svenska
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
709/2016 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 12 a luvun 2 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
708/2016 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
707/2016 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain 36 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
706/2016 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 77 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
705/2016 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 125 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
704/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
703/2016 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
702/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 57 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
701/2016 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain 128 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
700/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain 139 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
699/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
698/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
697/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
696/2016 Suomeksi På svenska
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 237 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
695/2016 Suomeksi På svenska
Laki avioliittolain 17 a §:n muuttamisesta, 30.8.2016
694/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
693/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
692/2016 Suomeksi På svenska
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
691/2016 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislain 243 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
690/2016 Suomeksi På svenska
Laki haastemieslain muuttamisesta, 30.8.2016
689/2016 Suomeksi På svenska
Laki kielilain 16 a ja 26 §:n muuttamisesta, 30.8.2016
688/2016 Suomeksi På svenska
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta, 30.8.2016
687/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain voimaanpanosta, 30.8.2016
686/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain muuttamisesta, 30.8.2016
685/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 30.8.2016
684/2016 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, 30.8.2016
683/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, 30.8.2016
682/2016 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta, 30.8.2016
681/2016 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta, 30.8.2016
680/2016 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta, 30.8.2016
679/2016 Suomeksi På svenska
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta, 30.8.2016
678/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta, 30.8.2016
677/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa, 30.8.2016
676/2016 Suomeksi På svenska
Laki ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin, 30.8.2016
675/2016 Suomeksi På svenska
Laki käräjäoikeuden lautamiehistä, 30.8.2016
674/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinharjoittelusta, 30.8.2016
673/2016 Suomeksi På svenska
Tuomioistuinlaki , 30.8.2016
672/2016 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 29.8.2016
671/2016 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta , 29.8.2016
670/2016 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta , 29.8.2016
669/2016 Suomeksi På svenska
Laki kotikuntalain muuttamisesta , 29.8.2016
668/2016 Suomeksi På svenska
Laki kansalaisuuslain 34 §:n muuttamisesta, 29.8.2016
667/2016 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 5 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 29.8.2016
666/2016 Suomeksi På svenska
Laki konkurssilain 4 luvun 8 ja 10 §:n muuttamisesta, 29.8.2016
665/2016 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, 29.8.2016
664/2016 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 29.8.2016
663/2016 Suomeksi På svenska
Henkilökorttilaki , 29.8.2016
662/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuoden 2016 kiinteistöverotuksen päättymisestä, 26.8.2016
661/2016 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus ax-maakuntatunnukseen päättyvistä verkkotunnuksista ylläpidettävän rekisterin hallinnasta, 26.8.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.