Sähköinen säädöskokoelma: 2016

1060/2016 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta, 13.12.2016
1059/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 13.12.2016
1058/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 13.12.2016
1057/2016 Suomeksi På svenska
Laki maksupalvelulain muuttamisesta, 13.12.2016
1056/2016 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain muuttamisesta, 13.12.2016
1055/2016 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 13.12.2016
1054/2016 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 13.12.2016
1053/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta, 13.12.2016
1052/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2016 jäännösveron eräpäivistä ja ennakonpalautusten maksamisesta sekä vuoden 2017 kiinteistöveron eräpäivistä, 12.12.2016
1051/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016, 12.12.2016
1050/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä, 12.12.2016
1049/2016 Suomeksi På svenska
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, 12.12.2016
1048/2016 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta, 12.12.2016
1047/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2016 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 12.12.2016
1046/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus eräistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista, 12.12.2016
1045/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta, 12.12.2016
1044/2016 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 2 luvun 11 §:n muuttamisesta, 9.12.2016
1043/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 9.12.2016
1042/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta , 9.12.2016
1041/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, 7.12.2016
1040/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pidennettyjen verokausien muutosajankohdasta, 7.12.2016
1039/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista, 7.12.2016
1038/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 3 ja 15 a §:n muuttamisesta, 7.12.2016
1037/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta, 7.12.2016
1036/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 5.12.2016
1035/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta, 5.12.2016
1034/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista, 5.12.2016
1033/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2017 maksettavasta rintama-avustuksesta, 5.12.2016
1032/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2017, 5.12.2016
1031/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa, 5.12.2016
1030/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 5.12.2016
1029/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta annetun sisäministeriön asetuksen 20 §:n muuttamisesta, 2.12.2016
1028/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017, 2.12.2016
1027/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä, 1.12.2016
1026/2016 Suomeksi På svenska
Vuoden 2016 III lisätalousarvio, 1.12.2016
1025/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 30.11.2016
1024/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteista vuonna 2017, 30.11.2016
1023/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2017, 30.11.2016
1022/2016 Suomeksi På svenska
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017, 29.11.2016
1021/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.11.2016
1020/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista sekä jalostettuja kalastustuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta , 29.11.2016
1019/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.11.2016
1018/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista, 29.11.2016
1017/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta, 28.11.2016
1016/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnasta , 28.11.2016
1015/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinturvallisuusneuvottelukunnasta , 28.11.2016
1014/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 28.11.2016
1013/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.11.2016
1012/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 28.11.2016
1011/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.11.2016
1010/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun ja liitteen lisäykseen sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. , 24.11.2016
1009/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitetun koronmaksajan yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 24.11.2016
1008/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnasta, 23.11.2016
1007/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2017, 23.11.2016
1006/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2016 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista, 23.11.2016
1005/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 15 ja 16 §:n muuttamisesta, 23.11.2016
1004/2016 Suomeksi På svenska
Laki siviilipalveluslain 80 §:n muuttamisesta, 23.11.2016
1003/2016 Suomeksi På svenska
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 23.11.2016
1002/2016 Suomeksi På svenska
Laki alkoholilain 50 a §:n muuttamisesta, 23.11.2016
1001/2016 Suomeksi På svenska
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 24 ja 24 a §:n muuttamisesta, 23.11.2016
1000/2016 Suomeksi På svenska
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta, 23.11.2016
999/2016 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain 32 ja 93 §:n muuttamisesta, 23.11.2016
998/2016 Suomeksi På svenska
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta , 23.11.2016
997/2016 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain muuttamisesta, 23.11.2016
996/2016 Suomeksi På svenska
Laki jätelain 147 §:n muuttamisesta, 23.11.2016
995/2016 Suomeksi På svenska
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta, 23.11.2016
994/2016 Suomeksi På svenska
Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta, 23.11.2016
993/2016 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 32 §:n muuttamisesta, 23.11.2016
992/2016 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta, 23.11.2016
991/2016 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta, 23.11.2016
990/2016 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain 47 §:n muuttamisesta, 23.11.2016
989/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta, 23.11.2016
988/2016 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain muuttamisesta, 23.11.2016
987/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 29 ja 44 §:n muuttamisesta, 23.11.2016
986/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkorikkomuksista, 23.11.2016
985/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 23.11.2016
984/2016 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, 23.11.2016
983/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta, 23.11.2016
982/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maidontuottajille vuonna 2016, 22.11.2016
981/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 22.11.2016
980/2016 Suomeksi På svenska
Laki pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 22.11.2016
979/2016 Suomeksi På svenska
Laki poronhoitolain muuttamisesta, 22.11.2016
978/2016 Suomeksi På svenska
Laki poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 22.11.2016
977/2016 Suomeksi På svenska
Laki sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta, 22.11.2016
976/2016 Suomeksi På svenska
Laki poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 22.11.2016
975/2016 Suomeksi På svenska
Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta, 22.11.2016
974/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, 22.11.2016
973/2016 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 22.11.2016
972/2016 Suomeksi På svenska
Laki tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta, 22.11.2016
971/2016 Suomeksi På svenska
Laki yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa, 22.11.2016
970/2016 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta, 18.11.2016
969/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuslain 76 §:ssä tarkoitetun suhdeluvun määräämisestä ja ennakkoarvion perusteista sekä 77 §:ssä tarkoitettujen jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksamisesta, 18.11.2016
968/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 18.11.2016
967/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä , 18.11.2016
966/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa, 17.11.2016
965/2016 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus asetuksista Eurocode-standardeja koskevista kansallisista valinnoista talonrakentamisessa, 17.11.2016
964/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elinaikakertoimesta vuodelle 2017, 17.11.2016
963/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yhteisesti kustannettavien kulujen jakamisesta eläkelaitosten kesken, 17.11.2016
962/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeena käytettävistä kaseiineista ja kaseinaateista, 17.11.2016
961/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 17.11.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.