Sähköinen säädöskokoelma: 2016

1360/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta, 30.12.2016
1359/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n kumoamisesta, 30.12.2016
1358/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1357/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1356/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta , 30.12.2016
1355/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä, 30.12.2016
1354/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista, 30.12.2016
1353/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017, 30.12.2016
1352/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2016
1351/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2017 kuntavaaleissa, 30.12.2016
1350/2016 Suomeksi På svenska
Laki aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1349/2016 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1348/2016 Suomeksi På svenska
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1347/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1346/2016 Suomeksi På svenska
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1345/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2016
1344/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1343/2016 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 30.12.2016
1342/2016 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 30.12.2016
1341/2016 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta, 30.12.2016
1340/2016 Suomeksi På svenska
Laki kuntalain 150 §:n muuttamisesta, 30.12.2016
1339/2016 Suomeksi På svenska
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1338/2016 Suomeksi På svenska
Laki energiatehokkuuslain muuttamisesta, 30.12.2016
1337/2016 Suomeksi På svenska
Laki rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta , 30.12.2016
1336/2016 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2016
1335/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuosina 2016—2018, 29.12.2016
1334/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta , 29.12.2016
1333/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1332/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän federaation liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 29.12.2016
1331/2016 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 29.12.2016
1330/2016 Suomeksi På svenska
Laki Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1329/2016 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta, 29.12.2016
1328/2016 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta, 29.12.2016
1327/2016 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 29.12.2016
1326/2016 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 29.12.2016
1325/2016 Suomeksi På svenska
Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1324/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1323/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 29.12.2016
1322/2016 Suomeksi På svenska
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1321/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 47 §:n muuttamisesta , 29.12.2016
1320/2016 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta , 29.12.2016
1319/2016 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 12 §:n muuttamisesta , 29.12.2016
1318/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta , 29.12.2016
1317/2016 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1316/2016 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1315/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamisesta , 29.12.2016
1314/2016 Suomeksi På svenska
Valtion talousarvio vuodelle 2017, 29.12.2016
1313/2016 Suomeksi På svenska
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta, 29.12.2016
1312/2016 Suomeksi På svenska
Laki luotsauslain muuttamisesta, 29.12.2016
1311/2016 Suomeksi På svenska
Laki yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1310/2016 Suomeksi På svenska
Laki hevoskilpailulain 2 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1309/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 19 ja 21 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1308/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1307/2016 Suomeksi På svenska
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1306/2016 Suomeksi På svenska
Laki sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1305/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kotimaisten kielten keskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1304/2016 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1303/2016 Suomeksi På svenska
Laki nuorisolain 26 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1302/2016 Suomeksi På svenska
Laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1301/2016 Suomeksi På svenska
Laki liikuntalain 16 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1300/2016 Suomeksi På svenska
Laki Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1299/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1298/2016 Suomeksi På svenska
Laki Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1297/2016 Suomeksi På svenska
Laki elokuvataiteen edistämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1296/2016 Suomeksi På svenska
Laki teatteri- ja orkesterilain 8 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1295/2016 Suomeksi På svenska
Laki museolain 6 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1294/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtionavustuslain 3 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1293/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 29.12.2016
1292/2016 Suomeksi På svenska
Laki arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1291/2016 Suomeksi På svenska
Laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n kumoamisesta, 29.12.2016
1290/2016 Suomeksi På svenska
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain kumoamisesta, 29.12.2016
1289/2016 Suomeksi På svenska
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain kumoamisesta, 29.12.2016
1288/2016 Suomeksi På svenska
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain kumoamisesta, 29.12.2016
1287/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 17 luvun 16 a §:n muuttamisesta, 29.12.2016
1286/2016 Suomeksi På svenska
Laki arpajaislain muuttamisesta, 29.12.2016
1285/2016 Suomeksi På svenska
Nuorisolaki , 29.12.2016
1284/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2016/1686 ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvista rajoittavista lisätoimenpiteistä, 28.12.2016
1283/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Sambian sosiaaliturvan laajentamisohjelman tukemista koskevan ohjelman Sambian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 28.12.2016
1282/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista meri-mieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta, 28.12.2016
1281/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksuista, 28.12.2016
1280/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 28.12.2016
1279/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 29 luvun 4 a §:n muuttamisesta, 28.12.2016
1278/2016 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, 28.12.2016
1277/2016 Suomeksi På svenska
Laki koulutuksen korvaamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 28.12.2016
1276/2016 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n ja 6 luvun 4 §:n muuttamisesta, 28.12.2016
1275/2016 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 4 a §:n muuttamisesta, 28.12.2016
1274/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta, 28.12.2016
1273/2016 Suomeksi På svenska
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta, 28.12.2016
1272/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta, 28.12.2016
1271/2016 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta, 28.12.2016
1270/2016 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2016
1269/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 28.12.2016
1268/2016 Suomeksi På svenska
Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta, 28.12.2016
1267/2016 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 7 ja 32 §:n muuttamisesta, 28.12.2016
1266/2016 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, 28.12.2016
1265/2016 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain muuttamisesta, 28.12.2016
1264/2016 Suomeksi På svenska
Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta, 28.12.2016
1263/2016 Suomeksi På svenska
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2016
1262/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 28.12.2016
1261/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kevasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 28.12.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.