Sähköinen säädöskokoelma: 2016

60/2016 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 1.2.2016
59/2016 Suomeksi På svenska
Laki maksupalvelulain muuttamisesta, 1.2.2016
58/2016 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain muuttamisesta, 1.2.2016
57/2016 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.1.2016
56/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.1.2016
55/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 29.1.2016
54/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus ulosottovirastojen toimipaikoista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 28.1.2016
53/2016 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 28.1.2016
52/2016 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.1.2016
51/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 27.1.2016
50/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 27.1.2016
49/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta, 26.1.2016
48/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 26.1.2016
47/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Maanhallintasektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 26.1.2016
46/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 26.1.2016
45/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2016 , 25.1.2016
44/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta, 25.1.2016
43/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.1.2016
42/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta , 25.1.2016
41/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta , 25.1.2016
40/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta , 25.1.2016
39/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnasta, 25.1.2016
38/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2016, 22.1.2016
37/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Alvar Aalto -juhlarahasta , 21.1.2016
36/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta, 18.1.2016
35/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 18.1.2016
34/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 18.1.2016
33/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 18.1.2016
32/2016 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta , 14.1.2016
31/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla, 14.1.2016
30/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta , 14.1.2016
29/2016 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista, 14.1.2016
28/2016 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 13.1.2016
27/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 15 luvun 12 §:n ja 49 luvun 2 §:n muuttamisesta, 13.1.2016
26/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren 1 luvun 2 §:n muuttamisesta, 13.1.2016
25/2016 Suomeksi På svenska
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 b §:n muuttamisesta, 13.1.2016
24/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta, 13.1.2016
23/2016 Suomeksi På svenska
Laki patenttilain muuttamisesta, 13.1.2016
22/2016 Suomeksi På svenska
Laki yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta , 13.1.2016
21/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismin ohjelman "Support to East Jerusalem Hospitals" kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 12.1.2016
20/2016 Suomeksi På svenska
Laki mielenterveyslain muuttamisesta, 12.1.2016
19/2016 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta, 12.1.2016
18/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 12.1.2016
17/2016 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 7 ja 31 §:n muuttamisesta, 12.1.2016
16/2016 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta, 12.12.2016
15/2016 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n ja 16 luvun 1 §:n muuttamisesta, 12.1.2016
14/2016 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain 2 luvun 1 a §:n ja 19 luvun 4 §:n muuttamisesta, 12.1.2016
13/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, 12.1.2016
12/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, 12.1.2016
11/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 51 ja 52 §:n muuttamisesta, 12.1.2016
10/2016 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain muuttamisesta, 12.1.2016
9/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen muuttamisesta, 11.1.2016
8/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.1.2016
7/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Ralstonia solanacearum -tuhoojan torjunnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 8.1.2016
6/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta perunan vaalean rengasmädän torjunnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 8.1.2016
5/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikennevahinkolautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.1.2016
4/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus kuluttajariitalautakunnasta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 8.1.2016
3/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus vaihtoehtoiseksi riidanratkaisuelimeksi ilmoittautumisesta ja tietojen antamisesta , 8.1.2016
2/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 8.1.2016
1/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon määräys korkoajan laskemisesta, 7.1.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.