Sähköinen säädöskokoelma: 2016

260/2016 Suomeksi På svenska
Vuoden 2016 lisätalousarvio, 15.4.2016
259/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla, 15.4.2016
258/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista , 13.4.2016
257/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
256/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n muuttamisesta, 13.4.2016
255/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta, 13.4.2016
254/2016 Suomeksi På svenska
Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
253/2016 Suomeksi På svenska
Laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
252/2016 Suomeksi På svenska
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta, 13.4.2016
251/2016 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
250/2016 Suomeksi På svenska
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta, 13.4.2016
249/2016 Suomeksi På svenska
Laki avioliittolain muuttamisesta, 13.4.2016
248/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen lainanoton rajoista ja ehdoista, 13.4.2016
247/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta, 13.4.2016
246/2016 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
245/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
244/2016 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
243/2016 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
242/2016 Suomeksi På svenska
Laki ratalain 74 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
241/2016 Suomeksi På svenska
Laki maantielain 84 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
240/2016 Suomeksi På svenska
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
239/2016 Suomeksi På svenska
Laki kaupparekisterilain 3 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
238/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion talousarviosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
237/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
236/2016 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain 45 §:n muuttamisesta, 13.4.2016
235/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä, 13.4.2016
234/2016 Suomeksi På svenska
Laki Metsähallituksesta, 13.4.2016
233/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, 12.4.2016
232/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 12.4.2016
231/2016 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 12.4.2016
230/2016 Suomeksi På svenska
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta, 12.4.2016
229/2016 Suomeksi På svenska
Laki riistavahinkolain 21 §:n muuttamisesta, 12.4.2016
228/2016 Suomeksi På svenska
Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta, 12.4.2016
227/2016 Suomeksi På svenska
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta, 12.4.2016
226/2016 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 12.4.2016
225/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta, 8.4.2016
224/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2015 jäännösveron eräpäivistä, ennakonpalautusten maksamisesta verovuodelta 2015, Ahvenanmaan maakunnan metsähoitomaksun eräpäivästä vuodelta 2015 sekä vuoden 2016 kiinteistöveron eräpäivistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 6.4.2016
223/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta, 6.4.2016
222/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 6.4.2016
221/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta, 6.4.2016
220/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin opetussektorin teknisen tuen hankkeen tukemisesta Nepalin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 5.4.2016
219/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2015 tapahtuneiden satovahinkojen viljelmäkohtaisesta korvauksesta, 5.4.2016
218/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta, 5.4.2016
217/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 4.4.2016
216/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 4.4.2016
215/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 4.4.2016
214/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Eino Leino -juhlarahasta, 1.4.2016
213/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Suomen presidentit vuoden 2016 juhlarahoista, 1.4.2016
212/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 1.4.2016
211/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta , 1.4.2016
210/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 1.4.2016
209/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.4.2016
208/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.4.2016
207/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä, 30.3.2016
206/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.3.2016
205/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 10 ja 11 §:n muuttamisesta, 24.3.2016
204/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta, 24.3.2016
203/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.3.2016
202/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 24.3.2016
201/2016 Suomeksi På svenska
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta, 23.3.2016
200/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 8 ja 39 artikloihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 23.3.2016
199/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 23.3.2016
198/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 23.3.2016
197/2016 Suomeksi På svenska
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta, 23.3.2016
196/2016 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 23.3.2016
195/2016 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta, 23.3.2016
194/2016 Suomeksi På svenska
Laki ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä, 23.3.2016
193/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta, 23.3.2016
192/2016 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n kumoamisesta, 23.3.2016
191/2016 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta, 23.3.2016
190/2016 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain muuttamisesta, 23.3.2016
189/2016 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 22.3.2016
188/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 22.3.2016
187/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 22.3.2016
186/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 27 §:n muuttamisesta, 22.3.2016
185/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 22.3.2016
184/2016 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 14 luvun 1 §:n muuttamisesta, 22.3.2016
183/2016 Suomeksi På svenska
Laki merimiesten vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta , 22.3.2016
182/2016 Suomeksi På svenska
Laki vuosilomalain muuttamisesta, 22.3.2016
181/2016 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 22.3.2016
180/2016 Suomeksi På svenska
Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta , 22.3.2016
179/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.3.2016
178/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2016 noudatettavasta menettelystä , 21.3.2016
177/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeustulkkirekisteristä, 21.3.2016
176/2016 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 21.3.2016
175/2016 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, 21.3.2016
174/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Mosambikin opetussektoriohjelman tukemisesta Mosambikin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen jatkamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 18.3.2016
173/2016 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 17.3.2016
172/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.3.2016
171/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta, 15.3.2016
170/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 15.3.2016
169/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta, 15.3.2016
168/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 14.3.2016
167/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 14.3.2016
166/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 14.3.2016
165/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta, 14.3.2016
164/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta , 14.3.2016
163/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta , 14.3.2016
162/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta, 14.3.2016
161/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta, 14.3.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.