Sähköinen säädöskokoelma: 2016

360/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 23.5.2016
359/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 23.5.2016
358/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta, 23.5.2016
357/2016 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 6 ja 7 luvun muuttamisesta, 23.5.2016
356/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta, 23.5.2016
355/2016 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös finanssitilejä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta , 19.5.2016
354/2016 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus Euroopan unionin työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua edistävistä ja tukevista elimistä Suomessa, 17.5.2016
353/2016 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamisesta, 17.5.2016
352/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 16.5.2016
351/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta, 16.5.2016
350/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 13.5.2016
349/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2016, 13.5.2016
348/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 13.5.2016
347/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa, 13.5.2016
346/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin vesivarainhoitohankkeen kolmannesta vaiheesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 11.5.2016
345/2016 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 11.5.2016
344/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.5.2016
343/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä tieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.5.2016
342/2016 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 6.5.2016
341/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden levitysvälineille asetettavista vaatimuksista, levitysvälineiden testauksesta ja levitysvälineitä koskevasta riskien arvioinnista, 6.5.2016
340/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta , 6.5.2016
339/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 6.5.2016
338/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta ja muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 6.5.2016
337/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä eräitä tukia koskevien tukihakemusten hylkäämisestä, 4.5.2016
336/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion lihantarkastushenkilökunnasta annetun asetuksen kumoamisesta, 4.5.2016
335/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 4.5.2016
334/2016 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta, 4.5.2016
333/2016 Suomeksi På svenska
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta, 4.5.2016
332/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 4.5.2016
331/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä, 3.5.2016
330/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 3.5.2016
329/2016 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, 3.5.2016
328/2016 Suomeksi På svenska
Laki jätelain 89 ja 108 §:n muuttamisesta, 3.5.2016
327/2016 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 3.5.2016
326/2016 Suomeksi På svenska
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 3.5.2016
325/2016 Suomeksi På svenska
Laki kielilain 4 §:n muuttamisesta, 3.5.2016
324/2016 Suomeksi På svenska
Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 3.5.2016
323/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren muuttamisesta, 3.5.2016
322/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta, 2.5.2016
321/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan kuningaskunnan välisen satelliittinavigointia koskevan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta, 2.5.2016
320/2016 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 54 ja 87 §:n muuttamisesta, 29.4.2016
319/2016 Suomeksi På svenska
Laki Tullin hallinnosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 29.4.2016
318/2016 Suomeksi På svenska
Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain 5 §:n 4 momentin kumoamisesta, 29.4.2016
317/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 16 luvun 4 b §:n ja 46 luvun 14 §:n muuttamisesta, 29.4.2016
316/2016 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain muuttamisesta, 29.4.2016
315/2016 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 2 luvun 21 §:n muuttamisesta, 29.4.2016
314/2016 Suomeksi På svenska
Laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, 29.4.2016
313/2016 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, 29.4.2016
312/2016 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 29.4.2016
311/2016 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta, 29.4.2016
310/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain muuttamisesta, 29.4.2016
309/2016 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 2 ja 13 §:n muuttamisesta, 29.4.2016
308/2016 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 29.4.2016
307/2016 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 29.4.2016
306/2016 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 63 §:n muuttamisesta, 29.4.2016
305/2016 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 29.4.2016
304/2016 Suomeksi På svenska
Tullilaki, 29.4.2016
303/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoittamisesta Selkämeren eteläosissa vuonna 2016, 29.4.2016
302/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtapaturma- ja ammattitautilain 231 §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä, 28.4.2016
301/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työsuojelun edistämiseen käytettävän maksun tilittämisestä, 28.4.2016
300/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 28.4.2016
299/2016 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 14 e §:n muuttamisesta, 28.4.2016
298/2016 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 14 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 28.4.2016
297/2016 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain muuttamisesta, 28.4.2016
296/2016 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta , 28.4.2016
295/2016 Suomeksi På svenska
Laki adoptiolain 22 §:n muuttamisesta , 28.4.2016
294/2016 Suomeksi På svenska
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta , 28.4.2016
293/2016 Suomeksi På svenska
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 17 c §:n muuttamisesta , 28.4.2016
292/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta, 28.4.2016
291/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 122 §:n muuttamisesta , 28.4.2016
290/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta , 28.4.2016
289/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 28.4.2016
288/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain 10 §:n kumoamisesta, 28.4.2016
287/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta, 28.4.2016
286/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta, 27.4.2016
285/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viranomaisen valvomasta näytteenotosta ja laboratoriotarkastuksesta kylvösiementuotannossa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.4.2016
284/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin ja rajavartiolaitoksen ajoneuvojen tunnusvärityksestä ja -merkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 27.4.2016
283/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 27.4.2016
282/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta , 26.4.2016
281/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin palveluksen vuoksi myönnettävästä virkavapaudesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta, 26.4.2016
280/2016 Suomeksi På svenska
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 26.4.2016
279/2016 Suomeksi På svenska
Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta, 26.4.2016
278/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista , 25.4.2016
277/2016 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta, 25.4.2016
276/2016 Suomeksi På svenska
Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä, 25.4.2016
275/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n 2 momentin kumoamisesta, 20.4.2016
274/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2016 , 20.4.2016
273/2016 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta, 20.4.2016
272/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministe-riön asetuksen 14 ja 17 §:n muuttamisesta , 20.4.2016
271/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 20.4.2016
270/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 20.4.2016
269/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta, 19.4.2016
268/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 19.4.2016
267/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2016–2019 myönnettävistä valtionavustuksista, 19.4.2016
266/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.4.2016
265/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa arktisella alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 18.4.2016
264/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta, 18.4.2016
263/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 18.4.2016
262/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta , 18.4.2016
261/2016 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelualueen merkitsemisestä maastoon, 15.4.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.