Sähköinen säädöskokoelma: 2016

460/2016 Suomeksi På svenska
Liikennevakuutuslaki, 21.6.2016
459/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymisestä, 20.6.2016
458/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista, 20.6.2016
457/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta, 20.6.2016
456/2016 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 20.6.2016
455/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.6.2016
454/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 86 b §:n muuttamisesta, 17.6.2016
453/2016 Suomeksi På svenska
Laki työturvallisuuslain 52 b §:n muuttamisesta, 17.6.2016
452/2016 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 17.6.2016
451/2016 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 17.6.2016
450/2016 Suomeksi På svenska
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 a ja 5 §:n muuttamisesta, 17.6.2016
449/2016 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 17.6.2016
448/2016 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 11 luvun muuttamisesta, 17.6.2016
447/2016 Suomeksi På svenska
Laki työntekijöiden lähettämisestä, 17.6.2016
446/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.6.2016
445/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.6.2016
444/2016 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.6.2016
443/2016 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 16.6.2016
442/2016 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.6.2016
441/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 15.6.2016
440/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 15.6.2016
439/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 14.6.2016
438/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä, 14.6.2016
437/2016 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä, 14.6.2016
436/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 14.6.2016
435/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Maaseutukehityksen tukemisesta Mosambikin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 14.6.2016
434/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 13.6.2016
433/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 13.6.2016
432/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta, 13.6.2016
431/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden neuvontapalvelujen valtionavusta, 13.6.2016
430/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta, 10.6.2016
429/2016 Suomeksi På svenska
Laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä , 8.6.2016
428/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus diplomaattisissa edustustoissa ja konsuliedustustoissa tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivissa edustustoissa työskentelevien työntekijöiden perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Serbian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 8.6.2016
427/2016 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 8.6.2016
426/2016 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 8.6.2016
425/2016 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 8.6.2016
424/2016 Suomeksi På svenska
Laki suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 7.6.2016
423/2016 Suomeksi På svenska
Panostajalaki, 7.6.2016
422/2016 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta , 7.6.2016
421/2016 Suomeksi På svenska
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 7.6.2016
420/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 7.6.2016
419/2016 Suomeksi På svenska
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta , 7.6.2016
418/2016 Suomeksi På svenska
Laki maakaaren muuttamisesta, 7.6.2016
417/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa sijaitseville kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuosilta 2014—2015 suoritettavista korvauksista, 6.6.2016
416/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 6.6.2016
415/2016 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta, 6.6.2016
414/2016 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 8 §:n muuttamisesta, 6.6.2016
413/2016 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta, 6.6.2016
412/2016 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, 6.6.2016
411/2016 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 6.6.2016
410/2016 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 6.6.2016
409/2016 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 6.6.2016
408/2016 Suomeksi På svenska
Laki postilain muuttamisesta , 6.6.2016
407/2016 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain 6 luvun muuttamisesta, 6.6.2016
406/2016 Suomeksi På svenska
Laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 3.6.2016
405/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta kansallisesta tuesta sianlihatuottajille ja Etelä-Suomen maidontuottajille vuodelta 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta , 3.6.2016
404/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta sianlihan- ja maidontuottajille vuonna 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 3.6.2016
403/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoittamisesta Selkämeren eteläosissa vuonna 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 3.6.2016
402/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.6.2016
401/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tasapainoisesta lähestymistavasta lentoaseman melun hallinnassa , 31.5.2016
400/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.5.2016
399/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 31.5.2016
398/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 31.5.2016
397/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta , 30.5.2016
396/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Rääkkylän kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymisestä, 30.5.2016
395/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin yhdistymistä koskevan esityksen hylkäämisestä, 30.5.2016
394/2016 Suomeksi På svenska
Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta, 30.5.2016
393/2016 Suomeksi På svenska
Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 30.5.2016
392/2016 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista annetun ympäristöministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 27.5.2016
391/2016 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Dar es Salaamin sähköverkon perusparannushankkeen tukemisesta Tansanian yhdistyneen tasavallan hallituksen kanssa solmitun sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 27.5.2016
390/2016 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahastosta annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkintostipendin suuruudesta, 26.5.2016
389/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 26.5.2016
388/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta, 26.5.2016
387/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-2, VI ja XI-1 lukuun ja liitteen lisäykseen sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 ESP-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. , 26.5.2016
386/2016 Suomeksi På svenska
Laki Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 26.5.2016
385/2016 Suomeksi På svenska
Laki asuntosäästöpalkkiolain 3 ja 7 §:n muuttamisesta, 26.5.2016
384/2016 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 21 ja 209 §:n muuttamisesta, 26.5.2016
383/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta, 25.5.2016
382/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016─2018 myönnettävästä valtionavustuksesta, 25.5.2016
381/2016 Suomeksi På svenska
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta, 25.5.2016
380/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain kumoamisesta, 25.5.2016
379/2016 Suomeksi På svenska
Laki rajakuntien tilusjärjestelylain kumoamisesta, 25.5.2016
378/2016 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 25.5.2016
377/2016 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta, 25.5.2016
376/2016 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 25.5.2016
375/2016 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörekisterilain 2 §:n muuttamisesta, 25.5.2016
374/2016 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, 25.5.2016
373/2016 Suomeksi På svenska
Laki erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä, 25.5.2016
372/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Fintoto Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 24.5.2016
371/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 24.5.2016
370/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 24.5.2016
369/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 24.5.2016
368/2016 Suomeksi På svenska
Laki diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä järjestöissä toimivien pysyvien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 24.5.2016
367/2016 Suomeksi På svenska
Laki diplomaattisissa edustustoissa ja konsuliedustustoissa tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivissa edustustoissa työskentelevien työntekijöiden perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Serbian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 24.5.2016
366/2016 Suomeksi På svenska
Laki diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen perheenjäsenten ansiotyöstä Israelin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta , 24.5.2016
365/2016 Suomeksi På svenska
Laki diplomaattisen, konsuli-, sotilas-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyön tekemisestä Brasilian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta , 24.5.2016
364/2016 Suomeksi På svenska
Laki diplomaattisissa ja konsuliedustustoissa sekä kansainvälisten järjestöjen edustustoissa työskentelevän diplomaattisen, konsuli-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten vapaasta ansiotyön tekemisestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta , 24.5.2016
363/2016 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 24.5.2016
362/2016 Suomeksi På svenska
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta, 24.5.2016
361/2016 Suomeksi På svenska
Laki vaalilain muuttamisesta, 24.5.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.