Sähköinen säädöskokoelma: 2016

560/2016 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta, 1.7.2016
559/2016 Suomeksi På svenska
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta, 1.7.2016
558/2016 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskuntakaaren 217 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
557/2016 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
556/2016 Suomeksi På svenska
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
555/2016 Suomeksi På svenska
Laki tupakkaverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
554/2016 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
553/2016 Suomeksi På svenska
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
552/2016 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
551/2016 Suomeksi På svenska
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
550/2016 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain 54 b §:n muuttamisesta, 1.7.2016
549/2016 Suomeksi På svenska
Tupakkalaki , 1.7.2016
548/2016 Suomeksi På svenska
Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, 1.7.2016
547/2016 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain 32 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
546/2016 Suomeksi På svenska
Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
545/2016 Suomeksi På svenska
Laki verotililain 7 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
544/2016 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 165 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
543/2016 Suomeksi På svenska
Laki veripalvelulain 11 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
542/2016 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain 6 a §:n muuttamisesta , 1.7.2016
541/2016 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain 56 b §:n muuttamisesta, 1.7.2016
540/2016 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n muuttamisesta, 1.7.2016
539/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta, 1.7.2016
538/2016 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, 1.7.2016
537/2016 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
536/2016 Suomeksi På svenska
Laki maakaaren 9 a luvun 1 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
535/2016 Suomeksi På svenska
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta , 1.7.2016
534/2016 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta, 1.7.2016
533/2016 Suomeksi På svenska
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta, 1.7.2016
532/2016 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
531/2016 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, 1.7.2016
530/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta, 1.7.2016
529/2016 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
528/2016 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
527/2016 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 2 ja 22 luvun muuttamisesta, 1.7.2016
526/2016 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain 2 a ja 150 §:n muuttamisesta, 1.7.2016
525/2016 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 1 ja 7 luvun muuttamisesta, 1.7.2016
524/2016 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain muuttamisesta, 1.7.2016
523/2016 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 6 luvun muuttamisesta, 1.7.2016
522/2016 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta, 1.7.2016
521/2016 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta, 1.7.2016
520/2016 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 1.7.2016
519/2016 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, 1.7.2016
518/2016 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 30.6.2016
517/2016 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 30.6.2016
516/2016 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Gambian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 30.6.2016
515/2016 Suomeksi På svenska
Laki kaivoslain muuttamisesta, 30.6.2016
514/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 30.6.2016
513/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta, 30.6.2016
512/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta, 30.6.2016
511/2016 Suomeksi På svenska
Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 30.6.2016
510/2016 Suomeksi På svenska
Laki perhehoitolain muuttamisesta, 30.6.2016
509/2016 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 §:n muuttamisesta, 30.6.2016
508/2016 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 30.6.2016
507/2016 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 30.6.2016
506/2016 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta , 30.6.2016
505/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 30.6.2016
504/2016 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 30.6.2016
503/2016 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain 27 §:n muuttamisesta, 30.6.2016
502/2016 Suomeksi På svenska
Laki kansalaisuuslain 44 §:n muuttamisesta, 30.6.2016
501/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 30.6.2016
500/2016 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta, 30.6.2016
499/2016 Suomeksi På svenska
Laki uskonnonvapauslain muuttamisesta, 30.6.2016
498/2016 Suomeksi På svenska
Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta , 30.6.2016
497/2016 Suomeksi På svenska
Laki yhdistyslain muuttamisesta , 30.6.2016
496/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus laihdutusvalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta, 29.6.2016
495/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 29.6.2016
494/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 29.6.2016
493/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2016/2017 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta , 29.6.2016
492/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.6.2016
491/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen perheenjäsenten ansiotyöstä Israelin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.6.2016
490/2016 Suomeksi På svenska
Vuoden 2016 II lisätalousarvio, 27.6.2016
489/2016 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 27.6.2016
488/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.6.2016
487/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 27.6.2016
486/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2016
485/2016 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 23.6.2016
484/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.6.2016
483/2016 Suomeksi På svenska
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 23.6.2016
482/2016 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 23.6.2016
481/2016 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 23.6.2016
480/2016 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 23.6.2016
479/2016 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta , 23.6.2016
478/2016 Suomeksi På svenska
Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 23.6.2016
477/2016 Suomeksi På svenska
Laki valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä, 23.6.2016
476/2016 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön päätös poliisilaitosten toimipisteiden sijaintipaikoista, 22.6.2016
475/2016 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä järjestöissä toimivien pysyvien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 22.6.2016
474/2016 Suomeksi På svenska
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta, 21.6.2016
473/2016 Suomeksi På svenska
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 21.6.2016
472/2016 Suomeksi På svenska
Laki alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 21.6.2016
471/2016 Suomeksi På svenska
Laki liikenneturvallisuusmaksusta, 21.6.2016
470/2016 Suomeksi På svenska
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta, 21.6.2016
469/2016 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 13 a ja 13 b §:n kumoamisesta, 21.6.2016
468/2016 Suomeksi På svenska
Laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta, 21.6.2016
467/2016 Suomeksi På svenska
Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta, 21.6.2016
466/2016 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain 52 §:n muuttamisesta, 21.6.2016
465/2016 Suomeksi På svenska
Laki raideliikennevastuulain 16 §:n muuttamisesta, 21.6.2016
464/2016 Suomeksi På svenska
Laki liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muuttamisesta, 21.6.2016
463/2016 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 3 §:n ja 3 luvun 8 §:n muuttamisesta, 21.6.2016
462/2016 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 21.6.2016
461/2016 Suomeksi På svenska
Laki Liikennevakuutuskeskuksesta, 21.6.2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.