Sähköinen säädöskokoelma: 2015

951/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion maksuperustelain 11 b §:n muuttamisesta, 11.8.2015
950/2015 Suomeksi På svenska
Laki tilastolain 27 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
949/2015 Suomeksi På svenska
Laki aluehallintovirastoista annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
948/2015 Suomeksi På svenska
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 40 c §:n muuttamisesta, 11.8.2015
947/2015 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankista annetun lain 28 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
946/2015 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 9 luvun 1 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
945/2015 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 5 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
944/2015 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
943/2015 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 11.8.2015
942/2015 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 11.8.2015
941/2015 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 197 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
940/2015 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, 11.8.2015
939/2015 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta, 11.8.2015
938/2015 Suomeksi På svenska
Laki rataverolain muuttamisesta, 11.8.2015
937/2015 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, 11.8.2015
936/2015 Suomeksi På svenska
Laki tullilain muuttamisesta, 11.8.2015
935/2015 Suomeksi På svenska
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
934/2015 Suomeksi På svenska
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
933/2015 Suomeksi På svenska
Laki aluevalvontalain 22 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
932/2015 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, 11.8.2015
931/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 5 luvun 62 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
930/2015 Suomeksi På svenska
Laki Pelastusopistosta annetun lain 37 ja 38 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
929/2015 Suomeksi På svenska
Laki pelastustoimen laitteista annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
928/2015 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 104 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
927/2015 Suomeksi På svenska
Laki kansalaisuuslain 42 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
926/2015 Suomeksi På svenska
Laki viihdelaitelain 16 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
925/2015 Suomeksi På svenska
Laki arpajaislain 66 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
924/2015 Suomeksi På svenska
Laki rahankeräyslain 30 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
923/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilökorttilain 15 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
922/2015 Suomeksi På svenska
Laki passilain 37 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
921/2015 Suomeksi På svenska
Laki palosuojelurahastolain 7 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
920/2015 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain44 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
919/2015 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
918/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeusapulain 26 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
917/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
916/2015 Suomeksi På svenska
Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
915/2015 Suomeksi På svenska
Laki ylikuormamaksusta annetun lain muuttamisesta, 11.8.2015
914/2015 Suomeksi På svenska
Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 26 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
913/2015 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun 64 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
912/2015 Suomeksi På svenska
Laki perintökaaren 5 luvun 2 a §:n muuttamisesta, 11.8.2015
911/2015 Suomeksi På svenska
Laki nimilain 22 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
910/2015 Suomeksi På svenska
Laki holhoustoimesta annetun lain 87 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
909/2015 Suomeksi På svenska
Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
908/2015 Suomeksi På svenska
Laki luottotietolain 41 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
907/2015 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
906/2015 Suomeksi På svenska
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
905/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
904/2015 Suomeksi På svenska
Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
903/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
902/2015 Suomeksi På svenska
Laki kokoontumislain 28 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
901/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietolain 45 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
900/2015 Suomeksi På svenska
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
899/2015 Suomeksi På svenska
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
898/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 28 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
897/2015 Suomeksi På svenska
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
896/2015 Suomeksi På svenska
Laki konsulipalvelulain 43 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
895/2015 Suomeksi På svenska
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta, 11.8.2015
894/2015 Suomeksi På svenska
Laki uhkasakkolain 24 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
893/2015 Suomeksi På svenska
Laki hallintolain muuttamisesta, 11.8.2015
892/2015 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
891/2015 Suomeksi På svenska
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta, 11.8.2015
890/2015 Suomeksi På svenska
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, 10.8.2015
889/2015 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 10.8.2015
888/2015 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 12 §:n muuttamisesta, 10.8.2015
887/2015 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 10.8.2015
886/2015 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta, 10.8.2015
885/2015 Suomeksi På svenska
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta, 10.8.2015
884/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 ja 14 §:n muuttamisesta, 10.8.2015
883/2015 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 10.8.2015
882/2015 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain muuttamisesta, 10.8.2015
881/2015 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain muuttamisesta, 10.8.2015
880/2015 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 10.8.2015
879/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain muuttamisesta, 10.8.2015
878/2015 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, 10.8.2015
877/2015 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 10.8.2015
876/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 10.8.2015
875/2015 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 10.8.2015
874/2015 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 10.8.2015
873/2015 Suomeksi På svenska
Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki , 10.8.2015
872/2015 Suomeksi På svenska
Laki merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta, 10.8.2015
871/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 5.8.2015
870/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 5.8.2015
869/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2015—2016 , 5.8.2015
868/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2015—2016 , 5.8.2015
867/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2015—2016 , 5.8.2015
866/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2015—2016 , 31.7.2015
865/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 24.7.2015
864/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—31, 22.7.2015
863/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 22.7.2015
862/2015 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun 65 §:n muuttamisesta, 14.7.2015
861/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 5 luvun 63 §:n muuttamisesta, 14.7.2015
860/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta, 14.7.2015
859/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta , 13.7.2015
858/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n muuttamisesta, 13.7.2015
857/2015 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 13.7.2015
856/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2015—2016, 10.7.2015
855/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.7.2015
854/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta, 3.7.2015
853/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta , 3.7.2015
852/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 3.7.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.