Sähköinen säädöskokoelma: 2015

1051/2015 Suomeksi På svenska
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1050/2015 Suomeksi På svenska
Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1049/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1048/2015 Suomeksi På svenska
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1047/2015 Suomeksi På svenska
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta, 11.8.2015
1046/2015 Suomeksi På svenska
Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1045/2015 Suomeksi På svenska
Laki aravalain 39 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1044/2015 Suomeksi På svenska
Laki veripalvelulain muuttamisesta, 11.8.2015
1043/2015 Suomeksi På svenska
Laki tupakkalain 21 ja 35 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1042/2015 Suomeksi På svenska
Laki terveydensuojelulain 56 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1041/2015 Suomeksi På svenska
Laki säteilylain 65 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1040/2015 Suomeksi På svenska
Laki steriloimislain 5 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1039/2015 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain muuttamisesta, 11.8.2015
1038/2015 Suomeksi På svenska
Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1037/2015 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 44 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1036/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, 11.8.2015
1035/2015 Suomeksi På svenska
Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta, 11.8.2015
1034/2015 Suomeksi På svenska
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1033/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 31 luvun 8 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1032/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1031/2015 Suomeksi På svenska
Laki sotilasvammalain 29 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1030/2015 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1029/2015 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 16 luvun 6 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1028/2015 Suomeksi På svenska
Laki apteekkimaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1027/2015 Suomeksi På svenska
Laki huumausainelain 49 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1026/2015 Suomeksi På svenska
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta, 11.8.2015
1025/2015 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 58 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1024/2015 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1023/2015 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1022/2015 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1021/2015 Suomeksi På svenska
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 40 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1020/2015 Suomeksi På svenska
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 26 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1019/2015 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain 75 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1018/2015 Suomeksi På svenska
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1017/2015 Suomeksi På svenska
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 26 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1016/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 11.8.2015
1015/2015 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 82 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1014/2015 Suomeksi På svenska
Laki päästökauppalain 75 ja 76 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1013/2015 Suomeksi På svenska
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta, 11.8.2015
1012/2015 Suomeksi På svenska
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1011/2015 Suomeksi På svenska
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta, 11.8.2015
1010/2015 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 15 ja 21 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1009/2015 Suomeksi På svenska
Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1008/2015 Suomeksi På svenska
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1007/2015 Suomeksi På svenska
Laki merimiespalvelulain 27 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1006/2015 Suomeksi På svenska
Laki kauppakamarilain 10 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1005/2015 Suomeksi På svenska
Laki kaivoslain 162 ja 164 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1004/2015 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1003/2015 Suomeksi På svenska
Laki vesiliikennelain 22 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1002/2015 Suomeksi På svenska
Laki taksiliikennelain 8 ja 27 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1001/2015 Suomeksi På svenska
Laki ratalain 92 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1000/2015 Suomeksi På svenska
Laki postilain 80 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
999/2015 Suomeksi På svenska
Laki maantielain muuttamisesta, 11.8.2015
998/2015 Suomeksi På svenska
Laki luotsauslain muuttamisesta, 11.8.2015
997/2015 Suomeksi På svenska
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 49 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
996/2015 Suomeksi På svenska
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 38 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
995/2015 Suomeksi På svenska
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 57 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
994/2015 Suomeksi På svenska
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
993/2015 Suomeksi På svenska
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
992/2015 Suomeksi På svenska
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
991/2015 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
990/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 26 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
989/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
988/2015 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
987/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta, 11.8.2015
986/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
985/2015 Suomeksi På svenska
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
984/2015 Suomeksi På svenska
Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
983/2015 Suomeksi På svenska
Laki konttilain 18 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
982/2015 Suomeksi På svenska
Laki joukkoliikennelain 1 ja 53 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
981/2015 Suomeksi På svenska
Laki alusliikennepalvelulain 31 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
980/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
979/2015 Suomeksi På svenska
Laki vesihuoltolain 32 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
978/2015 Suomeksi På svenska
Laki rehulain 51 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
977/2015 Suomeksi På svenska
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 30 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
976/2015 Suomeksi På svenska
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
975/2015 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 48 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
974/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 38 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
973/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 45 ja 46 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
972/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
971/2015 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislain 285 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
970/2015 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain muuttamisesta, 11.8.2015
969/2015 Suomeksi På svenska
Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain 104 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
968/2015 Suomeksi På svenska
Laki arkistolain 21 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
967/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 a ja 2 c §:n muuttamisesta, 11.8.2015
966/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain 5 ja 5 a §:n muuttamisesta, 11.8.2015
965/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuvaohjelmalain muuttamisesta, 11.8.2015
964/2015 Suomeksi På svenska
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
963/2015 Suomeksi På svenska
Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain 28 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
962/2015 Suomeksi På svenska
Laki hautaustoimilain 27 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
961/2015 Suomeksi På svenska
Laki auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
960/2015 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain muuttamisesta, 11.8.2015
959/2015 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain muuttamisesta, 11.8.2015
958/2015 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain muuttamisesta, 11.8.2015
957/2015 Suomeksi På svenska
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
956/2015 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
955/2015 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 11.8.2015
954/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 15 ja 18 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
953/2015 Suomeksi På svenska
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
952/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtionavustuslain 34 §:n muuttamisesta, 11.8.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.