Sähköinen säädöskokoelma: 2015

1151/2015 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, 23.9.2015
1150/2015 Suomeksi På svenska
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta, 23.9.2015
1149/2015 Suomeksi På svenska
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 13 ja 13 a §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1148/2015 Suomeksi På svenska
Laki osuuskuntalain muuttamisesta, 23.9.2015
1147/2015 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta, 23.9.2015
1146/2015 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1145/2015 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 23.9.2015
1144/2015 Suomeksi På svenska
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1143/2015 Suomeksi På svenska
Laki kauppakamarilain muuttamisesta, 23.9.2015
1142/2015 Suomeksi På svenska
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta, 23.9.2015
1141/2015 Suomeksi På svenska
Tilintarkastuslaki , 23.9.2015
1140/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjan voimaansaattamisesta, 21.9.2015
1139/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 21.9.2015
1138/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valvotusta koevapaudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 11 §:n muuttamisesta, 21.9.2015
1137/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Mosambikin yleisen budjettituen tukemisesta Mosambikin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 18.9.2015
1136/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 57 §:n muuttamisesta, 18.9.2015
1135/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 41 §:n kumoamisesta, 18.9.2015
1134/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 17.9.2015
1133/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 17.9.2015
1132/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 17.9.2015
1131/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 14.9.2015
1130/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.9.2015
1129/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 14.9.2015
1128/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.9.2015
1127/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta, 14.9.2015
1126/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 14.9.2015
1125/2015 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2015 ja 2016, 10.9.2015
1124/2015 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina 2016—2023, 7.9.2015
1123/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 7.9.2015
1122/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 7.9.2015
1121/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta , 7.9.2015
1120/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 7.9.2015
1119/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 7.9.2015
1118/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kotimaisten kielten keskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n kumoamisesta, 7.9.2015
1117/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 7.9.2015
1116/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 7.9.2015
1115/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta, 7.9.2015
1114/2015 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta , 7.9.2015
1113/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 26 §:n muuttamisesta, 7.9.2015
1112/2015 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta, 7.9.2015
1111/2015 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, 7.9.2015
1110/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuoden 2015 kiinteistöverotuksen päättymisestä, 31.8.2015
1109/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta, 31.8.2015
1108/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 31.8.2015
1107/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista, 31.8.2015
1106/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 31.8.2015
1105/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 13 §:n kumoamisesta, 31.8.2015
1104/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Akseli Gallen-Kallela -juhlarahasta, 28.8.2015
1103/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.8.2015
1102/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin maaseudun vesivarainhoitohankkeen toisen vaiheen jatkamisesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 27.8.2015
1101/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista, 27.8.2015
1100/2015 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta, 27.8.2015
1099/2015 Suomeksi På svenska
Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.8.2015
1098/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.8.2015
1097/2015 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 27.8.2015
1096/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 b §:n muuttamisesta, 27.8.2015
1095/2015 Suomeksi På svenska
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, 27.8.2015
1094/2015 Suomeksi På svenska
Laki järjestyslain muuttamisesta, 27.8.2015
1093/2015 Suomeksi På svenska
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n 2 momentin kumoamisesta, 27.8.2015
1092/2015 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 13 luvun 18 §:n 3 momentin kumoamisesta, 27.8.2015
1091/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkoilulain 22 §:n 1 momentin kumoamisesta, 27.8.2015
1090/2015 Suomeksi På svenska
Laki kokoontumislain 18 ja 23 §:n muuttamisesta, 27.8.2015
1089/2015 Suomeksi På svenska
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain kumoamisesta, 27.8.2015
1088/2015 Suomeksi På svenska
Laki alkoholilain 60 §:n muuttamisesta, 27.8.2015
1087/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 17 luvun 6 ja 6 a §:n muuttamisesta, 27.8.2015
1086/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 1 ja 18 luvun muuttamisesta, 27.8.2015
1085/2015 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, 27.8.2015
1084/2015 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta, 27.8.2015
1083/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2015–2016, 25.8.2015
1082/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 25.8.2015
1081/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista, 25.8.2015
1080/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 25.8.2015
1079/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 25.8.2015
1078/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 25.8.2015
1077/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uroshaahkan metsästyksen rajoittamisesta, 19.8.2015
1076/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta , 19.8.2015
1075/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tapio Wirkkala -juhlarahasta, 14.8.2015
1074/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta, 13.8.2015
1073/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, 12.8.2015
1072/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 12.8.2015
1071/2015 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, 12.8.2015
1070/2015 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain muuttamisesta, 12.8.2015
1069/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa, 12.8.2015
1068/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 37 §:n kumoamisesta, 11.8.2015
1067/2015 Suomeksi På svenska
Laki etuostolain 22 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1066/2015 Suomeksi På svenska
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta, 11.8.2015
1065/2015 Suomeksi På svenska
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1064/2015 Suomeksi På svenska
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 5 ja 13 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1063/2015 Suomeksi På svenska
Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1062/2015 Suomeksi På svenska
Laki jätelain 137 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1061/2015 Suomeksi På svenska
Laki öljyvahinkojen torjuntalain 29 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1060/2015 Suomeksi På svenska
Laki maastoliikennelain 31 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1059/2015 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain 61 ja 62 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1058/2015 Suomeksi På svenska
Laki öljysuojarahastosta annetun lain 27 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1057/2015 Suomeksi På svenska
Laki vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1056/2015 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1055/2015 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1054/2015 Suomeksi På svenska
Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1053/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 11.8.2015
1052/2015 Suomeksi På svenska
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 11.8.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.