Sähköinen säädöskokoelma: 2015

1251/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 13.10.2015
1250/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.10.2015
1249/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaan kauppaa varten kerättävälle hevoseläimen spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta, 5.10.2015
1248/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.10.2015
1247/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinlääketieteen opiskelijan väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden saavuttamisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista, 1.10.2015
1246/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta , 30.9.2015
1245/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta , 28.9.2015
1244/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta, 28.9.2015
1243/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.9.2015
1242/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta, 28.9.2015
1241/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 18 §:n muuttamisesta, 28.9.2015
1240/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.9.2015
1239/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2015–2016 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.9.2015
1238/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 25.9.2015
1237/2015 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.9.2015
1236/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuntalain 122 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1235/2015 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskuntakaaren 75 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1234/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1233/2015 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 59 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1232/2015 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 32 ja 42 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1231/2015 Suomeksi På svenska
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1230/2015 Suomeksi På svenska
Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1229/2015 Suomeksi På svenska
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 50 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1228/2015 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörahastolain 4 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1227/2015 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 41 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1226/2015 Suomeksi På svenska
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1225/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1224/2015 Suomeksi På svenska
Laki kaupparekisterilain 17 a §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1223/2015 Suomeksi På svenska
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b ja 51 f §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1222/2015 Suomeksi På svenska
Laki eurooppaosuuskuntalain 14 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1221/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1220/2015 Suomeksi På svenska
Laki rautatielain 11 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1219/2015 Suomeksi På svenska
Laki postilain 30 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1218/2015 Suomeksi På svenska
Laki eurooppayhtiölain 15 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1217/2015 Suomeksi På svenska
Laki merimiespalvelulain 25 ja 26 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1216/2015 Suomeksi På svenska
Laki riistahallintolain 9 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1215/2015 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisgalleriasta annetun lain muuttamisesta, 23.9.2015
1214/2015 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, 23.9.2015
1213/2015 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 22 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1212/2015 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1211/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 30 luvun 10 a §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1210/2015 Suomeksi På svenska
Laki yhdistyslain muuttamisesta, 23.9.2015
1209/2015 Suomeksi På svenska
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta, 23.9.2015
1208/2015 Suomeksi På svenska
Laki kirjanpitolain 3 luvun 12 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1207/2015 Suomeksi På svenska
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 2 ja 10 luvun muuttamisesta, 23.9.2015
1206/2015 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 64 ja 67 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1205/2015 Suomeksi På svenska
Laki yhteismetsälain 30 ja 30 a §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1204/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtionavustuslain 16 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1203/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 7 ja 28 luvun muuttamisesta, 23.9.2015
1202/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta, 23.9.2015
1201/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta, 23.9.2015
1200/2015 Suomeksi På svenska
Laki työttömyyskassalain 16 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1199/2015 Suomeksi På svenska
Laki säästöpankkilain 64 ja 84 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1198/2015 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, 23.9.2015
1197/2015 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 23.9.2015
1196/2015 Suomeksi På svenska
Laki puoluelain 9 c §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1195/2015 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1194/2015 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 23.9.2015
1193/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 128 ja 129 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1192/2015 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 44 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1191/2015 Suomeksi På svenska
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1190/2015 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1189/2015 Suomeksi På svenska
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1188/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1187/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1186/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1185/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion asuntorahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1184/2015 Suomeksi På svenska
Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1183/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1182/2015 Suomeksi På svenska
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1181/2015 Suomeksi På svenska
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1180/2015 Suomeksi På svenska
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1179/2015 Suomeksi På svenska
Laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1178/2015 Suomeksi På svenska
Laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1177/2015 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankista annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1176/2015 Suomeksi På svenska
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 18 c §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1175/2015 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1174/2015 Suomeksi På svenska
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 18 ja 22 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1173/2015 Suomeksi På svenska
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1172/2015 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1171/2015 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1170/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 b §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1169/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1168/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 45 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1167/2015 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1166/2015 Suomeksi På svenska
Laki Liikenneturvasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1165/2015 Suomeksi På svenska
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 12 ja 13 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1164/2015 Suomeksi På svenska
Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1163/2015 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1162/2015 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 5 ja 18 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1161/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 27 ja 39 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1160/2015 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 29 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1159/2015 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain 137 ja 165 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1158/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilöstörahastolain 5 ja 11 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1157/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, 23.9.2015
1156/2015 Suomeksi På svenska
Laki arpajaislain 13 ja 37 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1155/2015 Suomeksi På svenska
Laki eduskuntaryhmistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1154/2015 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1153/2015 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 23.9.2015
1152/2015 Suomeksi På svenska
Laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 23.9.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.