Sähköinen säädöskokoelma: 2015

51/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylimääräisestä urheilijaeläkkeestä, 29.1.2015
50/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2015, 28.1.2015
49/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.1.2015
48/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasianministeriön ilmoitus Etiopian demokraattisen liittotasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Etiopian vesisektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea, 28.1.2015
47/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristövahinkovakuutuksesta, 28.1.2015
46/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.1.2015
45/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa, 28.1.2015
44/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta, 28.1.2015
43/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2015 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista, 28.1.2015
42/2015 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.1.2015
41/2015 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kohdekatselmusten raportoinnista, 27.1.2015
40/2015 Suomeksi På svenska
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta, 27.1.2015
39/2015 Suomeksi På svenska
Laki kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 27.1.2015
38/2015 Suomeksi På svenska
Laki tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä, 27.1.2015
37/2015 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 27.1.2015
36/2015 Suomeksi På svenska
Laki kestävän metsätalouden rahoituslain kumoamisesta, 27.1.2015
35/2015 Suomeksi På svenska
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain ja kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain kumoamisesta, 27.1.2015
34/2015 Suomeksi På svenska
Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki , 27.1.2015
33/2015 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain muuttamisesta, 27.1.2015
32/2015 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 26.1.2015
31/2015 Suomeksi På svenska
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta, 26.1.2015
30/2015 Suomeksi På svenska
Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta, 26.1.2015
29/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 26.1.2015
28/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2014—2015, 23.1.2015
27/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista, munatuotteista ja munatuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista, 20.1.2015
26/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 20.1.2015
25/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pysyvien laitumien ennakkolupamenettelystä vuonna 2015, 20.1.2015
24/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta, 20.1.2015
23/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta, 20.1.2015
22/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta, 20.1.2015
21/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.1.2015
20/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus energiakatselmuksista, 19.1.2015
19/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.1.2015
18/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 16.1.2015
17/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kolttalain mukaisten tukien hakuajan päättymisestä, 16.1.2015
16/2015 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 16.1.2015
15/2015 Suomeksi På svenska
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta, 16.1.2015
14/2015 Suomeksi På svenska
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta, 16.1.2015
13/2015 Suomeksi På svenska
Laki nimilain 4 §:n muuttamisesta, 16.1.2015
12/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain muuttamisesta, 16.1.2015
11/2015 Suomeksi På svenska
Isyyslaki , 16.1.2015
10/2015 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta, 14.1.2015
9/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus kansallisista viranomaisista salassa pidettäviä tietoja Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle luovutettaessa annetun valtiovarainministeriön päätöksen kumoamisesta, 14.1.2015
8/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Orimattilan kaupungin ja Nastolan kunnan välillä, 13.1.2015
7/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta, 12.1.2015
6/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 12.1.2015
5/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus  maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista, 12.1.2015
4/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista, 12.1.2015
3/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Maakuntien eläimet vuoden 2015 juhlarahoista, 9.1.2015
2/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Jean Sibelius -juhlarahasta, 9.1.2015
1/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.1.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.