Sähköinen säädöskokoelma: 2015

151/2015 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus tasavallan presidentin arkistosta, 24.2.2015
150/2015 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus tasavallan presidentin kanslian kansliasäännöstä, 24.2.2015
149/2015 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturvasta Kiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 24.2.2015
148/2015 Suomeksi På svenska
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta, 24.2.2015
147/2015 Suomeksi På svenska
Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä, 24.2.2015
146/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 24.2.2015
145/2015 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, 24.2.2015
144/2015 Suomeksi På svenska
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta, 24.2.2015
143/2015 Suomeksi På svenska
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta, 24.2.2015
142/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 24.2.2015
141/2015 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta, 24.2.2015
140/2015 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 §:n muuttamisesta, 24.2.2015
139/2015 Suomeksi På svenska
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta, 24.2.2015
138/2015 Suomeksi På svenska
Laki museolain muuttamisesta, 24.2.2015
137/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta, 23.2.2015
136/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.2.2015
135/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 20.2.2015
134/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 20.2.2015
133/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 19.2.2015
132/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja rautatiellä annettujen liikenne- ja viestintäministeriön asetusten kumoamisesta, 18.2.2015
131/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta, 18.2.2015
130/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta, 18.2.2015
129/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 18.2.2015
128/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta, 18.2.2015
127/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.2.2015
126/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.2.2015
125/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.2.2015
124/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista, 17.2.2015
123/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa, 17.2.2015
122/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 16 §:n muuttamisesta, 17.2.2015
121/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta, 17.2.2015
120/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sikatalouden kriisituesta, 17.2.2015
119/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen 15 §:n muuttamisesta, 17.2.2015
118/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 17.2.2015
117/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta, 16.2.2015
116/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta maidontuottajille, 16.2.2015
115/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän IMSBC-säännöstön pakottavaan osaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 13.2.2015
114/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2008 IS-säännöstön pakottavan osan, ensiksi mainitun yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun tehtyjen muutosten sekä lastiviivayleissopimukseen liittyvään pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 13.2.2015
113/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan voimaansaattamisesta sekä mainitun yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten ja IMSBC-säännöstön pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.2.2015
112/2015 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2015 maksettavan korvauksen perusteista, 13.2.2015
111/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 13.2.2015
110/2015 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen rekisteröinnistä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.2.2015
109/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 13.2.2015
108/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 13.2.2015
107/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 12.2.2015
106/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus  oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 12.2.2015
105/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 11.2.2015
104/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta, 11.2.2015
103/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.2.2015
102/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.2.2015
101/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.2.2015
100/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös maakunnista, 11.2.2015
99/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 11.2.2015
98/2015 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 11.2.2015
97/2015 Suomeksi På svenska
Laki öljyvahinkojen torjuntalain 5 §:n muuttamisesta, 11.2.2015
96/2015 Suomeksi På svenska
Laki Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 11.2.2015
95/2015 Suomeksi På svenska
Laki jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 11.2.2015
94/2015 Suomeksi På svenska
Laki kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 11.2.2015
93/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 54 ja 55 §:n muuttamisesta, 11.2.2015
92/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta, 11.2.2015
91/2015 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 11.2.2015
90/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 11.2.2015
89/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 11.2.2015
88/2015 Suomeksi På svenska
Laki todistajansuojeluohjelmasta, 11.2.2015
87/2015 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta, 11.2.2015
86/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.2.2015
85/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kotimaan kauppaa varten kerättäville hevoseläinten alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista, 9.2.2015
84/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 9.2.2015
83/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 9.2.2015
82/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella, 9.2.2015
81/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta takuueläkkeen perusteella, 9.2.2015
80/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta, 9.2.2015
79/2015 Suomeksi På svenska
Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta, 9.2.2015
78/2015 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain 37 §:n muuttamisesta, 9.2.2015
77/2015 Suomeksi På svenska
Laki merilain 15 luvun muuttamisesta, 9.2.2015
76/2015 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta, 9.2.2015
75/2015 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta, 9.2.2015
74/2015 Suomeksi På svenska
Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 9.2.2015
73/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 9.2.2015
72/2015 Suomeksi På svenska
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, 9.2.2015
71/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, 9.2.2015
70/2015 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 9.2.2015
69/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla, 6.2.2015
68/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon työjärjestys , 5.2.2015
67/2015 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta, 4.2.2015
66/2015 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen eräiden säännösten muuttamisesta, 3.2.2015
65/2015 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen katsastustoiminnasta ja liikennekelpoisuuden valvonnasta puolustusvoimissa, 3.2.2015
64/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta, 3.2.2015
63/2015 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta, 2.2.2015
62/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 2.2.2015
61/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden III ja IV muuttamisesta, 2.2.2015
60/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.2.2015
59/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä, 2.2.2015
58/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 2.2.2015
57/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Liettuan liittymisestä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta, 2.2.2015
56/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta, 30.1.2015
55/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 30.1.2015
54/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta, 30.1.2015
53/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 30.1.2015
52/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta, 30.1.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.