Sähköinen säädöskokoelma: 2015

351/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista, 7.4.2015
350/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 2.4.2015
349/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 1.4.2015
348/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2015, 1.4.2015
347/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 16 ja 25 §:n muuttamisesta, 1.4.2015
346/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 1.4.2015
345/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 31.3.2015
344/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kasvulohkoista, 31.3.2015
343/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 31.3.2015
342/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.3.2015
341/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lapsiasiavaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.3.2015
340/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Alavuden kaupungin ja Ähtärin kaupungin välillä, 30.3.2015
339/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Hollolan ja Hämeenkosken kuntien yhdistymisestä, 30.3.2015
338/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 a §:n muuttamisesta, 30.3.2015
337/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä, 30.3.2015
336/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 30.3.2015
335/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2015 noudatettavasta menettelystä, 30.3.2015
334/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2014 tapahtuneiden satovahinkojen viljelmäkohtaisesta korvauksesta, 30.3.2015
333/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.3.2015
332/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttami-sesta, 30.3.2015
331/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 30.3.2015
330/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta, 30.3.2015
329/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.3.2015
328/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.3.2015
327/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta, 27.3.2015
326/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten tunnistamisesta, 27.3.2015
325/2015 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 27.3.2015
324/2015 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 39 ja 41 §:n muuttamisesta, 27.3.2015
323/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta, 27.3.2015
322/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, 27.3.2015
321/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 125 ja 128 a §:n muuttamisesta, 27.3.2015
320/2015 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 27.3.2015
319/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, 27.3.2015
318/2015 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 27.3.2015
317/2015 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 27.3.2015
316/2015 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain 168 §:n 3 momentin väliaikaisesta muuttamisesta, 27.3.2015
315/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta, 27.3.2015
314/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutussopimuslain 9 a §:n muuttamisesta, 27.3.2015
313/2015 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 27.3.2015
312/2015 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 27.3.2015
311/2015 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 27.3.2015
310/2015 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta, 27.3.2015
309/2015 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 27.3.2015
308/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, 27.3.2015
307/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta, 27.3.2015
306/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta, 27.3.2015
305/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 27.3.2015
304/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 27.3.2015
303/2015 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, 27.3.2015
302/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.3.2015
301/2015 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
300/2015 Suomeksi På svenska
Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista, 25.3.2015
299/2015 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 97 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
298/2015 Suomeksi På svenska
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
297/2015 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, 25.3.2015
296/2015 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 25.3.2015
295/2015 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
294/2015 Suomeksi På svenska
Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta, 25.3.2015
293/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta, 25.3.2015
292/2015 Suomeksi På svenska
Laki Luonnonvarakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
291/2015 Suomeksi På svenska
Laki Maanmittauslaitoksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta, 25.3.2015
290/2015 Suomeksi På svenska
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta, 25.3.2015
289/2015 Suomeksi På svenska
Laki Energiavirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
288/2015 Suomeksi På svenska
Laki Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
287/2015 Suomeksi På svenska
Laki aluehallintovirastoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
286/2015 Suomeksi På svenska
Laki Verohallinnosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
285/2015 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
284/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta, 25.3.2015
283/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 25.3.2015
282/2015 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
281/2015 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 86 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
280/2015 Suomeksi På svenska
Laki nuorisolain muuttamisesta, 25.3.2015
279/2015 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain 65 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
278/2015 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 90 a §:n muuttamisesta, 25.3.2015
277/2015 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain 32 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
276/2015 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
275/2015 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 a §:n muuttamisesta, 25.3.2015
274/2015 Suomeksi På svenska
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
273/2015 Suomeksi På svenska
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta, 25.3.2015
272/2015 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
271/2015 Suomeksi På svenska
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
270/2015 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
269/2015 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain 61 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
268/2015 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
267/2015 Suomeksi På svenska
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
266/2015 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
265/2015 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain 3 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
264/2015 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 56 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
263/2015 Suomeksi På svenska
Perhehoitolaki , 25.3.2015
262/2015 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, 25.3.2015
261/2015 Suomeksi På svenska
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
260/2015 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
259/2015 Suomeksi På svenska
Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta, 25.3.2015
258/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkoasiainhallintolain muuttamisesta, 25.3.2015
257/2015 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 25.3.2015
256/2015 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain muuttamisesta, 25.3.2015
255/2015 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
254/2015 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, 25.3.2015
253/2015 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain 57 §:n muuttamisesta, 25.3.2015
252/2015 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 23.3.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.