Sähköinen säädöskokoelma: 2015

551/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta, 5.5.2015
550/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä, 4.5.2015
549/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta, 4.5.2015
548/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vankeudesta, 4.5.2015
547/2015 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus Itä-Niilin yhdennetyn valuma-alueen hallintahankkeen jatkosta Sudanin tasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 4.5.2015
546/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista, 4.5.2015
545/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, 4.5.2015
544/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista, 30.4.2015
543/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta , 30.4.2015
542/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 39 §:n muuttamisesta, 30.4.2015
541/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.4.2015
540/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 ja 29 §:n muuttamisesta, 30.4.2015
539/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.4.2015
538/2015 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 30.4.2015
537/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 30.4.2015
536/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 30.4.2015
535/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 30.4.2015
534/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2015, 29.4.2015
533/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 29.4.2015
532/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus passivalokuvasta, 29.4.2015
531/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen -4 §:n muuttamisesta, 29.4.2015
530/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta, 29.4.2015
529/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta , 29.4.2015
528/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus arvonlisäveroasetuksen 8 ja 10 a §:n muuttamisesta , 29.4.2015
527/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 43 ja 44 a §:n muuttamisesta, 29.4.2015
526/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Kroatian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 29.4.2015
525/2015 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 29.4.2015
524/2015 Suomeksi På svenska
Laki huumausainelain 4 §:n muuttamisesta, 29.4.2015
523/2015 Suomeksi På svenska
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, 29.4.2015
522/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta, 29.4.2015
521/2015 Suomeksi På svenska
Laki kumotun eläintautilain voimaan jätettyjen säännösten kumoamisesta, 29.4.2015
520/2015 Suomeksi På svenska
Laki lannoitevalmistelain muuttamisesta, 29.4.2015
519/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta, 29.4.2015
518/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 44 luvun 4 a §:n muuttamisesta, 29.4.2015
517/2015 Suomeksi På svenska
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista, 29.4.2015
516/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 29.4.2015
515/2015 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta, 29.4.2015
514/2015 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta, 29.4.2015
513/2015 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 29.4.2015
512/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta, 29.4.2015
511/2015 Suomeksi På svenska
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta, 29.4.2015
510/2015 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain muuttamisesta, 29.4.2015
509/2015 Suomeksi På svenska
Laki tullilain 14 §:n muuttamisesta, 29.4.2015
508/2015 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, 29.4.2015
507/2015 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 36 §:n muuttamisesta, 29.4.2015
506/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta, 29.4.2015
505/2015 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta, 29.4.2015
504/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta, 29.4.2015
503/2015 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
502/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta, 28.4.2015
501/2015 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 28.4.2015
500/2015 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
499/2015 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
498/2015 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
497/2015 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 1 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
496/2015 Suomeksi På svenska
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
495/2015 Suomeksi På svenska
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b §:n muuttamisesta, 28.4.2015
494/2015 Suomeksi På svenska
Laki säätiön valvontamaksusta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta, 28.4.2015
493/2015 Suomeksi På svenska
Laki säästöpankkilain 92 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
492/2015 Suomeksi På svenska
Laki yrityskiinnityslain 11 ja 27 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
491/2015 Suomeksi På svenska
Laki tilintarkastuslain 9 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
490/2015 Suomeksi På svenska
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
489/2015 Suomeksi På svenska
Laki perintökaaren 19 luvun 1 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
488/2015 Suomeksi På svenska
Laki säätiölain voimaanpanosta, 28.4.2015
487/2015 Suomeksi På svenska
Säätiölaki , 28.4.2015
486/2015 Suomeksi På svenska
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, 28.4.2015
485/2015 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
484/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 29 luvun muuttamisesta, 28.4.2015
483/2015 Suomeksi På svenska
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta, 28.4.2015
482/2015 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muut-tamisesta, 28.4.2015
481/2015 Suomeksi På svenska
Laki vuorotteluvapaalain 19 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
480/2015 Suomeksi På svenska
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 5 a §:n 1 momentin kumoamisesta, 28.4.2015
479/2015 Suomeksi På svenska
Laki tuotevastuulain 13 a §:n muuttamisesta, 28.4.2015
478/2015 Suomeksi På svenska
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta, 28.4.2015
477/2015 Suomeksi På svenska
Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
476/2015 Suomeksi På svenska
Laki virkatehtävässä apuna olleelle henkilölle eräissä tapauksissa suoritettavasta tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
475/2015 Suomeksi På svenska
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain muuttamisesta, 28.4.2015
474/2015 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 11 §:n ja 14 luvun 3 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
473/2015 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
472/2015 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 84 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
471/2015 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 8 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
470/2015 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 103 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
469/2015 Suomeksi På svenska
Laki meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
468/2015 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta, 28.4.2015
467/2015 Suomeksi På svenska
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, 28.4.2015
466/2015 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
465/2015 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 12 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
464/2015 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
463/2015 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
462/2015 Suomeksi På svenska
Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
461/2015 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain 26 §:n muuttamisesta, 28.4.2015
460/2015 Suomeksi På svenska
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta, 28.4.2015
459/2015 Suomeksi På svenska
Työtapaturma- ja ammattitautilaki , 28.4.2015
458/2015 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 27.4.2015
457/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n muuttamisesta, 27.4.2015
456/2015 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n muuttamisesta, 27.4.2015
455/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 24.4.2015
454/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, 24.4.2015
453/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä luottoluokituksista, 21.4.2015
452/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä välillisten sijoituksien sijoitustyyleistä, 21.4.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.