Sähköinen säädöskokoelma: 2015

1651/2015 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta, 31.12.2015
1650/2015 Suomeksi På svenska
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta, 31.12.2015
1649/2015 Suomeksi På svenska
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1648/2015 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain 27 e §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1647/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1646/2015 Suomeksi På svenska
Laki omaishoidon tuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1645/2015 Suomeksi På svenska
Laki perhehoitolain 20 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1644/2015 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1643/2015 Suomeksi På svenska
Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1642/2015 Suomeksi På svenska
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 77 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1641/2015 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, 31.12.2015
1640/2015 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain muuttamisesta, 31.12.2015
1639/2015 Suomeksi På svenska
Laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1638/2015 Suomeksi På svenska
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2015
1637/2015 Suomeksi På svenska
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1636/2015 Suomeksi På svenska
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1635/2015 Suomeksi På svenska
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä , 31.12.2015
1634/2015 Suomeksi På svenska
Laki siviilipalveluslain 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1633/2015 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain 60 §:n muuttamisesta , 31.12.2015
1632/2015 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1631/2015 Suomeksi På svenska
Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1630/2015 Suomeksi På svenska
Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1629/2015 Suomeksi På svenska
Laki ratalain 69 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1628/2015 Suomeksi På svenska
Laki maantielain 79 §:n muuttamisesta , 31.12.2015
1627/2015 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä teistä annetun lain 97 ja 98 a §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1626/2015 Suomeksi På svenska
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1625/2015 Suomeksi På svenska
Laki säästöpankkilain 10 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1624/2015 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1623/2015 Suomeksi På svenska
Laki osuuskuntalain 8 luvun 9 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1622/2015 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta, 31.12.2015
1621/2015 Suomeksi På svenska
Laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta, 31.12.2015
1620/2015 Suomeksi På svenska
Laki kirjanpitolain muuttamisesta, 31.12.2015
1619/2015 Suomeksi På svenska
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1618/2015 Suomeksi På svenska
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta, 31.12.2015
1617/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1616/2015 Suomeksi På svenska
Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1615/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1614/2015 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 31.12.2015
1613/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2015
1612/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta , 31.12.2015
1611/2015 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 23 luvun 9 ja 12 §:n muuttamisesta , 31.12.2015
1610/2015 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta , 31.12.2015
1609/2015 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain muuttamisesta, 31.12.2015
1608/2015 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1607/2015 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2015
1606/2015 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta, 31.12.2015
1605/2015 Suomeksi På svenska
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1604/2015 Suomeksi På svenska
Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1603/2015 Suomeksi På svenska
Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annetun lain kumoamisesta, 31.12.2015
1602/2015 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 31.12.2015
1601/2015 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 31.12.2015
1600/2015 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain muuttamisesta, 31.12.2015
1599/2015 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1598/2015 Suomeksi På svenska
Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1597/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 17 §:n muuttamisesta, 31.12.2015
1596/2015 Suomeksi På svenska
Laki isyyslain muuttamisesta, 31.12.2015
1595/2015 Suomeksi På svenska
Laki perintökaaren muuttamisesta, 31.12.2015
1594/2015 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 30.12.2015
1593/2015 Suomeksi På svenska
Päätös Tullin työjärjestyksen 9 ja 11 §:n muuttamisesta, 30.12.2015
1592/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 30.12.2015
1591/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 29.12.2015
1590/2015 Suomeksi På svenska
Laki oikeustulkkirekisteristä, 29.12.2015
1589/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta siirtomenettelystä ja tilastohistoriasta, 29.12.2015
1588/2015 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 29.12.2015
1587/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista , 29.12.2015
1586/2015 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n muuttamisesta , 29.12.2015
1585/2015 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista, 29.12.2015
1584/2015 Suomeksi På svenska
Valtion talousarvio vuodelle 2016, 29.12.2015
1583/2015 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta, 29.12.2015
1582/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus mielenterveyslain mukaista tahdosta riippumatonta hoitoa koskevien lomakkeiden kaavoista ja potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen valvonnasta , 28.12.2015
1581/2015 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista, 28.12.2015
1580/2015 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista, 28.12.2015
1579/2015 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista, 28.12.2015
1578/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista, 28.12.2015
1577/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksenvalvonnasta, 28.12.2015
1576/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017, 28.12.2015
1575/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta, 28.12.2015
1574/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta, 28.12.2015
1573/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta, 28.12.2015
1572/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista, 23.12.2015
1571/2015 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 23.12.2015
1570/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys, 23.12.2015
1569/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2016 liikenneturvallisuusmaksusta, 23.12.2015
1568/2015 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunnon pyytämisestä, 23.12.2015
1567/2015 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastonhoitomaksun keräämisestä, 23.12.2015
1566/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Taiteen edistämiskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, 23.12.2015
1565/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta, 23.12.2015
1564/2015 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta, 23.12.2015
1563/2015 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2016 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta, 23.12.2015
1562/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 23.12.2015
1561/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista annetun sisäministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 23.12.2015
1560/2015 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus säilöönottoyksikön virkasuhteisen henkilöstön voimankäyttövälineiden käyttöä koskevan koulutuksen toteuttamisesta , 23.12.2015
1559/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista, 23.12.2015
1558/2015 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016–2018, 23.12.2015
1557/2015 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta, 23.12.2015
1556/2015 Suomeksi På svenska
Laki vuorotteluvapaalain 20 §:n muuttamisesta, 23.12.2015
1555/2015 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta, 23.12.2015
1554/2015 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 23.12.2015
1553/2015 Suomeksi På svenska
Laki merimiesten palkkaturvalain 2 §:n muuttamisesta, 23.12.2015
1552/2015 Suomeksi På svenska
Laki palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta, 23.12.2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.