Sähköinen säädöskokoelma: 2014

659/2014 Suomeksi På svenska
Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta, 19.8.2014
658/2014 Suomeksi På svenska
Laki postilain muuttamisesta, 19.8.2014
657/2014 Suomeksi På svenska
Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 19.8.2014
656/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 15.8.2014
655/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisten vesistöjen muuhun kuin liikennekäyttöön sovellettavista säännöistä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta, 15.8.2014
654/2014 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 15.8.2014
653/2014 Suomeksi På svenska
Laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, 15.8.2014
652/2014 Suomeksi På svenska
Laki rahankeräyslain muuttamisesta, 15.8.2014
651/2014 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta, 15.8.2014
650/2014 Suomeksi På svenska
Laki Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 15.8.2014
649/2014 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 15.8.2014
648/2014 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörahastolain 18 e §:n muuttamisesta, 14.8.2014
647/2014 Suomeksi På svenska
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
646/2014 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 13 a §:n muuttamisesta, 14.8.2014
645/2014 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2014
644/2014 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
643/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
642/2014 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 205 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
641/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 52 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
640/2014 Suomeksi På svenska
Laki rahankeräyslain 28 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
639/2014 Suomeksi På svenska
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta, 14.8.2014
638/2014 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, 14.8.2014
637/2014 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
636/2014 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
635/2014 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain 22 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
634/2014 Suomeksi På svenska
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
633/2014 Suomeksi På svenska
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
632/2014 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
631/2014 Suomeksi På svenska
Laki maksupalvelulain 37 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
630/2014 Suomeksi På svenska
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
629/2014 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
628/2014 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 26 luvun 6 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
627/2014 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, 14.8.2014
626/2014 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, 14.8.2014
625/2014 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 18 §:n ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
624/2014 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n ja 2 luvun 12 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
623/2014 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, 14.8.2014
622/2014 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2014
621/2014 Suomeksi På svenska
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
620/2014 Suomeksi På svenska
Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2014
619/2014 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
618/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2014
617/2014 Suomeksi På svenska
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta, 14.8.2014
616/2014 Suomeksi På svenska
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta, 14.8.2014
615/2014 Suomeksi På svenska
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, 14.8.2014
614/2014 Suomeksi På svenska
Laki säästöpankkilain muuttamisesta, 14.8.2014
613/2014 Suomeksi På svenska
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, 14.8.2014
612/2014 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain muuttamisesta, 14.8.2014
611/2014 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2014
610/2014 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta, 14.8.2014
609/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 12.8.2014
608/2014 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 12.8.2014
607/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 692/2014 Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonnille unioniin asetettavista rajoituksista Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta, 6.8.2014
606/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 224/2014 rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi, 6.8.2014
605/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 269/2014 Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, 6.8.2014
604/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 208/2014 Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä, 6.8.2014
603/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 833/2014 rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta, 4.8.2014
602/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2014–2015, 4.8.2014
601/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla ja poikkeusluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2014–2015, 4.8.2014
600/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2014–2015, 4.8.2014
599/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2014–2015, 4.8.2014
598/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 748/2014 Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä., 24.7.2014
597/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 747/2014 Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä sekä asetusten (EY) N:o 131/2004 ja (EY) N:o 1184/2005 kumoamisesta., 24.7.2014
596/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta eräissä maistraateissa annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 21.7.2014
595/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä, 21.7.2014
594/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta, 21.7.2014
593/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.7.2014
592/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 21.7.2014
591/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 16.7.2014
590/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta, 15.7.2014
589/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta, 15.7.2014
588/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 15.7.2014
587/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2014–2015, 11.7.2014
586/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista, 11.7.2014
585/2014 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
584/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 42 ja 49 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
583/2014 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
582/2014 Suomeksi På svenska
Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
581/2014 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain kumoamisesta, 10.7.2014
580/2014 Suomeksi På svenska
Laki Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta, 10.7.2014
579/2014 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 26 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
578/2014 Suomeksi På svenska
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
577/2014 Suomeksi På svenska
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
576/2014 Suomeksi På svenska
Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
575/2014 Suomeksi På svenska
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta, 10.7.2014
574/2014 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
573/2014 Suomeksi På svenska
Laki riistahallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
572/2014 Suomeksi På svenska
Laki maastoliikennelain muuttamisesta, 10.7.2014
571/2014 Suomeksi På svenska
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
570/2014 Suomeksi På svenska
Laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
569/2014 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, 10.7.2014
568/2014 Suomeksi På svenska
Laki kolttalain 11 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
567/2014 Suomeksi På svenska
Laki metsälain 12 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
566/2014 Suomeksi På svenska
Laki puutavaran mittauksesta annetun lain muuttamisesta, 10.7.2014
565/2014 Suomeksi På svenska
Laki rehulain 15 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
564/2014 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta, 10.7.2014
563/2014 Suomeksi På svenska
Laki tilastolain 2 §:n muuttamisesta, 10.7.2014
562/2014 Suomeksi På svenska
Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista, 10.7.2014
561/2014 Suomeksi På svenska
Laki Luonnonvarakeskuksesta, 10.7.2014
560/2014 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajaturvallisuuslain 32 §:n muuttamisesta, 9.7.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.