Sähköinen säädöskokoelma: 2014

1059/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista, 15.12.2014
1058/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 15.12.2014
1057/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 15.12.2014
1056/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta, 15.12.2014
1055/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen muuttamisesta, 15.12.2014
1054/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille, 15.12.2014
1053/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä, 15.12.2014
1052/2014 Suomeksi På svenska
Laki asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta, 15.12.2014
1051/2014 Suomeksi På svenska
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta, 15.12.2014
1050/2014 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta, 15.12.2014
1049/2014 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 15.12.2014
1048/2014 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 15.12.2014
1047/2014 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 15.12.2014
1046/2014 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 15.12.2014
1045/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 15.12.2014
1044/2014 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 3 §:n muuttamisesta, 15.12.2014
1043/2014 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta, 15.12.2014
1042/2014 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain muuttamisesta, 15.12.2014
1041/2014 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 15.12.2014
1040/2014 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain muuttamisesta, 15.12.2014
1039/2014 Suomeksi På svenska
Laki kielilain 5 §:n muuttamisesta, 15.12.2014
1038/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2015, 12.12.2014
1037/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015, 12.12.2014
1036/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja tilintarkastajan raportin muodosta, 12.12.2014
1035/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 12.12.2014
1034/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teeren metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2014–2015, 12.12.2014
1033/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2014 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritustenvähimmäismäärästä, 11.12.2014
1032/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 10.12.2014
1031/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kuluttajatutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta, 10.12.2014
1030/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 10.12.2014
1029/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen muuttuvasta lisäpääomavaatimuksesta, 10.12.2014
1028/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, 9.12.2014
1027/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta, 9.12.2014
1026/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista, 9.12.2014
1025/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus jalostukseen käytettävien eläinten jalostusarvon määrittämisestä, 9.12.2014
1024/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kantakirjan rakenteesta ja eläimen merkitsemisestä kantakirjaan, 9.12.2014
1023/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2015, 9.12.2014
1022/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta, 9.12.2014
1021/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 9.12.2014
1020/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 9.12.2014
1019/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2015, 9.12.2014
1018/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.12.2014
1017/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asekauppasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.12.2014
1016/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 8.12.2014
1015/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus mittayksiköistä, 8.12.2014
1014/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 36 a §:n kumoamisesta, 5.12.2014
1013/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien hakuajan päättymisestä, 5.12.2014
1012/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 5.12.2014
1011/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista, 4.12.2014
1010/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi, 4.12.2014
1009/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta annetun sisäministeriön asetuksen 1 §:n 58 kohdan kumoamisesta, 4.12.2014
1008/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n kumoamisesta, 4.12.2014
1007/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 4.12.2014
1006/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2014 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista, 4.12.2014
1005/2014 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 4.12.2014
1004/2014 Suomeksi På svenska
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 4.12.2014
1003/2014 Suomeksi På svenska
Laki työaikalain 26 §:n muuttamisesta, 4.12.2014
1002/2014 Suomeksi På svenska
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain kumoamisesta, 4.12.2014
1001/2014 Suomeksi På svenska
Laki kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 4.12.2014
1000/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden siirtokelpoisuuden osoittamista koskevien virallisten todistusten antamisesta, 3.12.2014
999/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä Mekongin alueen energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaan-saattamisesta, 3.12.2014
998/2014 Suomeksi På svenska
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 3.12.2014
997/2014 Suomeksi På svenska
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 3.12.2014
996/2014 Suomeksi På svenska
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta, 3.12.2014
995/2014 Suomeksi På svenska
Laki Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 3.12.2014
994/2014 Suomeksi På svenska
Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain muuttamisesta, 3.12.2014
993/2014 Suomeksi På svenska
Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta, 3.12.2014
992/2014 Suomeksi På svenska
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta, 3.12.2014
991/2014 Suomeksi På svenska
Laki lästimaksusta annetun lain kumoamisesta, 3.12.2014
990/2014 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttaja-tutkimuskeskuksen lakkauttamisesta, 3.12.2014
989/2014 Suomeksi På svenska
Laki Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:lle, 3.12.2014
988/2014 Suomeksi På svenska
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta, 3.12.2014
987/2014 Suomeksi På svenska
Laki turvatoimista valtioneuvostossa, 3.12.2014
986/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista, 2.12.2014
985/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.12.2014
984/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta, 2.12.2014
983/2014 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 8 luvun 7 §:n muuttamisesta, 2.12.2014
982/2014 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain 80 d §:n muuttamisesta, 2.12.2014
981/2014 Suomeksi På svenska
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta, 2.12.2014
980/2014 Suomeksi På svenska
Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 2.12.2014
979/2014 Suomeksi På svenska
Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 2.12.2014
978/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta, 2.12.2014
977/2014 Suomeksi På svenska
Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 2.12.2014
976/2014 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 2.12.2014
975/2014 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta, 2.12.2014
974/2014 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain 126 §:n muuttamisesta, 2.12.2014
973/2014 Suomeksi På svenska
Laki passilain muuttamisesta, 2.12.2014
972/2014 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 2.12.2014
971/2014 Suomeksi På svenska
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta, 2.12.2014
970/2014 Suomeksi På svenska
Laki konsulipalvelulain muuttamisesta, 2.12.2014
969/2014 Suomeksi På svenska
Vuoden 2014 III lisätalousarvio, 1.12.2014
968/2014 Suomeksi På svenska
Laki menettelyistä muodostettaessa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osakeyhtiöksi, 1.12.2014
967/2014 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta, 1.12.2014
966/2014 Suomeksi På svenska
Laki passilain muuttamisesta, 1.12.2014
965/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 1 §:n muuttamisesta, 28.11.2014
964/2014 Suomeksi På svenska
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015, 27.11.2014
963/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa, 26.11.2014
962/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 26.11.2014
961/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2015 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista, 25.11.2014
960/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.11.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.