Sähköinen säädöskokoelma: 2014

59/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta, 31.1.2014
58/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 30.1.2014
57/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista, 27.1.2014
56/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä, 27.1.2014
55/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.1.2014
54/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä, 27.1.2014
53/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta, 27.1.2014
52/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen muuttamisesta, 27.1.2014
51/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen muuttamisesta, 27.1.2014
50/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.1.2014
49/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2014, 23.1.2014
48/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tove Jansson -juhlarahasta, 23.1.2014
47/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeino-ministeriön asetuksen muuttamisesta, 23.1.2014
46/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
45/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta, 21.1.2014
44/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta, 21.1.2014
43/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Myanmarin velan uudelleenjärjestämisestä Myanmarin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 21.1.2014
42/2014 Suomeksi På svenska
Laki asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
41/2014 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 21.1.2014
40/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
39/2014 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
38/2014 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 21.1.2014
37/2014 Suomeksi På svenska
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
36/2014 Suomeksi På svenska
Laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
35/2014 Suomeksi På svenska
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
34/2014 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
33/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
32/2014 Suomeksi På svenska
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
31/2014 Suomeksi På svenska
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
30/2014 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
29/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta, 21.1.2014
28/2014 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta, 21.1.2014
27/2014 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista, 21.1.2014
26/2014 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 21.1.2014
25/2014 Suomeksi På svenska
Laki jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
24/2014 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
23/2014 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
22/2014 Suomeksi På svenska
Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä, 21.1.2014
21/2014 Suomeksi På svenska
Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta, 21.1.2014
20/2014 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta annetun lain kumoamisesta, 21.1.2014
19/2014 Suomeksi På svenska
Laki kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain kumoamisesta, 21.1.2014
18/2014 Suomeksi På svenska
Laki kielilain 37 §:n muuttamisesta, 21.1.2014
17/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta, 21.1.2014
16/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta, 21.1.2014
15/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2014, 20.1.2014
14/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta, 20.1.2014
13/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta, 20.1.2014
12/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 20.1.2014
11/2014 Suomeksi På svenska
Laki päästökauppalain muuttamisesta, 20.1.2014
10/2014 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta, 20.1.2014
9/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi, 20.1.2014
8/2014 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, 20.1.2014
7/2014 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, 20.1.2014
6/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja omavalvontailmoituksesta, 15.1.2014
5/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta, 14.1.2014
4/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.1.2014
3/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014, 10.1.2014
2/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014, 8.1.2014
1/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa, 8.1.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.