Sähköinen säädöskokoelma: 2014

259/2014 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain 25 ja 48 §:n muuttamisesta, 1.4.2014
258/2014 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain muuttamisesta, 1.4.2014
257/2014 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 1.4.2014
256/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 1.4.2014
255/2014 Suomeksi På svenska
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa, 1.4.2014
254/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.3.2014
253/2014 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä, 31.3.2014
252/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 31.3.2014
251/2014 Suomeksi På svenska
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta, 31.3.2014
250/2014 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta, 31.3.2014
249/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta  , 28.3.2014
248/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2014, 27.3.2014
247/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.3.2014
246/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta, 26.3.2014
245/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 26.3.2014
244/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 26.3.2014
243/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alkuvuoden 2013 tulvavahinkokorvausten maksamisesta, 26.3.2014
242/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2014 noudatettavasta menettelystä, 26.3.2014
241/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta, 26.3.2014
240/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta, 26.3.2014
239/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 26.3.2014
238/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 29 §:n muuttamisesta, 25.3.2014
237/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.3.2014
236/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä, 25.3.2014
235/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus sijoitusrahastolain 11 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, 25.3.2014
234/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen, kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamista kolmanteen maahan koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä, 25.3.2014
233/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus kiinteistörahastolain nojalla annettavien tietojen vähimmäisvaatimuksista, 25.3.2014
232/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä, 25.3.2014
231/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta, 25.3.2014
230/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahaston säilytysyhteisön velvollisuuksista, 25.3.2014
229/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien palkitsemisjärjestelmistä, 25.3.2014
228/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen avaintietoesitteestä, 25.3.2014
227/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien sekä erityisen säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä, 25.3.2014
226/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta, 25.3.2014
225/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta, 24.3.2014
224/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien siemenkaupasta, 20.3.2014
223/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.3.2014
222/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.3.2014
221/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta, 19.3.2014
220/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta, 19.3.2014
219/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 ja 8 muuttamisesta, 19.3.2014
218/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 19.3.2014
217/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 18.3.2014
216/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kameraalisen jaotuksen ja kuntajaon muuttamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 18.3.2014
215/2014 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelualueiden perustamisesta Varsinais-Suomen maakuntaan, 18.3.2014
214/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Varsinais-Suomen maakunnan luonnonsuojelualueista, 18.3.2014
213/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 3 momentin ja Liikennevirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 3 momentin kumoamisesta, 18.3.2014
212/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 22 §:n muuttamisesta, 18.3.2014
211/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 18.3.2014
210/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Numismatiikka -juhlarahasta, 17.3.2014
209/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan yhdistymisestä, 17.3.2014
208/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta, 17.3.2014
207/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden vienti- ja kauttakuljetuslupa-asiaa koskevan valtioneuvoston päätöksen maksullisuudesta, 17.3.2014
206/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 17.3.2014
205/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 13.3.2014
204/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kalevalapuiston luonnonsuojelualueista, 13.3.2014
203/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojelualueiden perustamiseksi eräille Suomussalmen ja Puolangan kunnissa sijaitseville valtion omistamille alueille, 13.3.2014
202/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 12.3.2014
201/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 12.3.2014
200/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Latvian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta, 12.3.2014
199/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön jatkokoulutuksesta ja muusta ammattitaidosta, 11.3.2014
198/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastustoiminnan laadunhallinnanjärjestelmistä ja katsastustoimipaikalla säilytettävistä asiakirjoista, 11.3.2014
197/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
196/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.3.2014
195/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus katsastustoiminnan koulutustoimikunnasta, 11.3.2014
194/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 11.3.2014
193/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen 55 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
192/2014 Suomeksi På svenska
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta, 11.3.2014
191/2014 Suomeksi På svenska
Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n ja 8 luvun 1 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
190/2014 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhdistyslain 1 luvun 5 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
189/2014 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 15 ja 22 b §:n muuttamisesta, 11.3.2014
188/2014 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 2 ja 10 luvun muuttamisesta, 11.3.2014
187/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
186/2014 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 205 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
185/2014 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
184/2014 Suomeksi På svenska
Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
183/2014 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
182/2014 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain 16 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
181/2014 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
180/2014 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain 3 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
179/2014 Suomeksi På svenska
Laki maksupalvelulain 3 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
178/2014 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, 11.3.2014
177/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta, 11.3.2014
176/2014 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
175/2014 Suomeksi På svenska
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
174/2014 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 11.3.2014
173/2014 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 11.3.2014
172/2014 Suomeksi På svenska
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
171/2014 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, 11.3.2014
170/2014 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 11.3.2014
169/2014 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
168/2014 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 16 ja 26 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
167/2014 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta, 11.3.2014
166/2014 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, 11.3.2014
165/2014 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, 11.3.2014
164/2014 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta, 11.3.2014
163/2014 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, 11.3.2014
162/2014 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista, 11.3.2014
161/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta, 10.3.2014
160/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2014 maksettavan korvauksen perusteista, 6.3.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.