Sähköinen säädöskokoelma: 2013

531/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 2.7.2013
530/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta, 2.7.2013
529/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2013 metsänhoitomaksun perusteesta, 2.7.2013
528/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä, 2.7.2013
527/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä, 2.7.2013
526/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä, 2.7.2013
525/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.7.2013
524/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta, 1.7.2013
523/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta, 1.7.2013
522/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta, 1.7.2013
521/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2013/2014 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta, 1.7.2013
520/2013 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta, 1.7.2013
519/2013 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 16 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
518/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 1.7.2013
517/2013 Suomeksi På svenska
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 11 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
516/2013 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain 79 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
515/2013 Suomeksi På svenska
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 4 ja 10 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
514/2013 Suomeksi På svenska
Laki aluevalvontalain 20 ja 22 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
513/2013 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, 1.7.2013
512/2013 Suomeksi På svenska
Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta, 1.7.2013
511/2013 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
510/2013 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta, 1.7.2013
509/2013 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, 1.7.2013
508/2013 Suomeksi På svenska
Laki yhdistyslain 43 ja 44 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
507/2013 Suomeksi På svenska
Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta, 1.7.2013
506/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
505/2013 Suomeksi På svenska
Laki passilain 6 ja 10 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
504/2013 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
503/2013 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta, 1.7.2013
502/2013 Suomeksi På svenska
Laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta, 1.7.2013
501/2013 Suomeksi På svenska
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
500/2013 Suomeksi På svenska
Laki säteilylain muuttamisesta, 1.7.2013
499/2013 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain muuttamisesta, 1.7.2013
498/2013 Suomeksi På svenska
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta, 1.7.2013
497/2013 Suomeksi På svenska
Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta, 1.7.2013
496/2013 Suomeksi På svenska
Laki vaalilain muuttamisesta, 1.7.2013
495/2013 Suomeksi På svenska
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta, 1.7.2013
494/2013 Suomeksi På svenska
Laki kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta, 1.7.2013
493/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
492/2013 Suomeksi På svenska
Laki kosmeettisista valmisteista, 1.7.2013
491/2013 Suomeksi På svenska
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
490/2013 Suomeksi På svenska
Laki tuulivoiman kompensaatioalueista, 1.7.2013
489/2013 Suomeksi På svenska
Laki eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain 6 §:n kumoamisesta, 1.7.2013
488/2013 På svenska
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain kumoamisesta, 1.7.2013
487/2013 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 76 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
486/2013 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
485/2013 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1.7.2013
484/2013 Suomeksi På svenska
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta, 1.7.2013
483/2013 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 1.7.2013
482/2013 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 36 ja 38 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
481/2013 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 1.7.2013
480/2013 Suomeksi På svenska
Laki kielilain muuttamisesta, 1.7.2013
479/2013 Suomeksi På svenska
Laki kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta, 1.7.2013
478/2013 Suomeksi På svenska
Laki kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 1.7.2013
477/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 28.6.2013
476/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.6.2013
475/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.6.2013
474/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.6.2013
473/2013 Suomeksi På svenska
Vuoden 2013 lisätalousarvio, 27.6.2013
472/2013 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 26.6.2013
471/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta, 26.6.2013
470/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta, 25.6.2013
469/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista, 25.6.2013
468/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 25.6.2013
467/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.6.2013
466/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta, 25.6.2013
465/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta, 25.6.2013
464/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.6.2013
463/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 24.6.2013
462/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 24.6.2013
461/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puutavaran mittauksen mittausmenetelmäryhmien ja mittausmenetelmien tarkemmasta sisällöstä sekä mittauslaitteiden käytöstä, 24.6.2013
460/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista, 24.6.2013
459/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 24.6.2013
458/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 24.6.2013
457/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta, 24.6.2013
456/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus museoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 24.6.2013
455/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 24.6.2013
454/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus syyttäjälaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.6.2013
453/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja tilintarkastajan raportin muodosta, 20.6.2013
452/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista, 20.6.2013
451/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen muuttamisesta, 20.6.2013
450/2013 Suomeksi På svenska
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta, 20.6.2013
449/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.6.2013
448/2013 Suomeksi På svenska
Laki Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 18.6.2013
447/2013 Suomeksi På svenska
Laki aravarajoituslain muuttamisesta, 18.6.2013
446/2013 Suomeksi På svenska
Laki aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta, 18.6.2013
445/2013 Suomeksi På svenska
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta, 18.6.2013
444/2013 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin 7 kohdan kumoamisesta, 18.6.2013
443/2013 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkintähuoltolain 23 §:n muuttamisesta, 18.6.2013
442/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 44 luvun muuttamisesta, 18.6.2013
441/2013 Suomeksi På svenska
Eläintautilaki, 18.6.2013
440/2013 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta, 18.6.2013
439/2013 Suomeksi På svenska
Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta, 18.6.2013
438/2013 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta, 18.6.2013
437/2013 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 5 a luvun muuttamisesta, 18.6.2013
436/2013 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta, 18.6.2013
435/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 18.6.2013
434/2013 Suomeksi På svenska
Laki toiminimilain 12 §:n muuttamisesta, 18.6.2013
433/2013 Suomeksi På svenska
Laki prokuralain 3 §:n muuttamisesta, 18.6.2013
432/2013 Suomeksi På svenska
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta, 18.6.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.