Sähköinen säädöskokoelma: 2013

831/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 27.11.2013
830/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuksen irtisanomisesta, 27.11.2013
829/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista lasten päivähoidon asiakasmaksuista, 26.11.2013
828/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta, 26.11.2013
827/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa, 26.11.2013
826/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä, 25.11.2013
825/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, 25.11.2013
824/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvään IBC-säännöstöön sekä mainittuun yleissopimukseen ja mainittuun pöytäkirjaan liittyvän BCH-säännöstön lisäykseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 25.11.2013
823/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta, 25.11.2013
822/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.11.2013
821/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta, 25.11.2013
820/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.11.2013
819/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta, 22.11.2013
818/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta, 22.11.2013
817/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus valtion omistukseen siirtyneiden ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden käsittelystä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta , 21.11.2013
816/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta, 20.11.2013
815/2013 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 20.11.2013
814/2013 Suomeksi På svenska
Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 20.11.2013
813/2013 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 20.11.2013
812/2013 Suomeksi På svenska
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta, 20.11.2013
811/2013 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta, 20.11.2013
810/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta, 19.11.2013
809/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta, 18.11.2013
808/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2014, 18.11.2013
807/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 18.11.2013
806/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta, 15.11.2013
805/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuosina 2013—2016, 14.11.2013
804/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista, 14.11.2013
803/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista, 14.11.2013
802/2013 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n muuttamisesta, 14.11.2013
801/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Samoan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.11.2013
800/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Dominican kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.11.2013
799/2013 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta, 13.11.2013
798/2013 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta, 13.11.2013
797/2013 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 13.11.2013
796/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta, 12.11.2013
795/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laivaväeltä vaadittavasta näkö- ja kuulokyvystä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
794/2013 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
793/2013 Suomeksi På svenska
Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 12.11.2013
792/2013 Suomeksi På svenska
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta, 12.11.2013
791/2013 Suomeksi På svenska
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta, 12.11.2013
790/2013 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 29 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
789/2013 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain 32 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
788/2013 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
787/2013 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain 55 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
786/2013 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain 54 ja 55 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
785/2013 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 218 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
784/2013 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 86 ja 87 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
783/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
782/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 12.11.2013
781/2013 Suomeksi På svenska
Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta, 12.11.2013
780/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 12.11.2013
779/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
778/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 12.11.2013
777/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
776/2013 Suomeksi På svenska
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 12.11.2013
775/2013 Suomeksi På svenska
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
774/2013 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
773/2013 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 1 luvun muuttamisesta, 12.11.2013
772/2013 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 2 ja 3 luvun muuttamisesta, 12.11.2013
771/2013 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain muuttamisesta, 12.11.2013
770/2013 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain 4 ja 9 luvun muuttamisesta, 12.11.2013
769/2013 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta, 12.11.2013
768/2013 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 12.11.2013
767/2013 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 12.11.2013
766/2013 Suomeksi På svenska
Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 11.11.2013
765/2013 Suomeksi På svenska
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta, 11.11.2013
764/2013 Suomeksi På svenska
Laki orpoteosten käyttämisestä, 11.11.2013
763/2013 Suomeksi På svenska
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta, 11.11.2013
762/2013 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta, 11.11.2013
761/2013 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 11.11.2013
760/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä, 6.11.2013
759/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta, 6.11.2013
758/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa, 6.11.2013
757/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Eero Järnefelt -juhlarahasta, 5.11.2013
756/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista, 4.11.2013
755/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta, 31.10.2013
754/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.10.2013
753/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 30.10.2013
752/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista, 29.10.2013
751/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
750/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista, 29.10.2013
749/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
748/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
747/2013 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinterveyden suojelemista koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla, 29.10.2013
746/2013 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
745/2013 Suomeksi På svenska
Laki elatustukilain 16 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
744/2013 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
743/2013 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
742/2013 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 64 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
741/2013 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 46 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
740/2013 Suomeksi På svenska
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
739/2013 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 15 luvun 8 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
738/2013 Suomeksi På svenska
Laki Koulutusrahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
737/2013 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
736/2013 Suomeksi På svenska
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
735/2013 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
734/2013 Suomeksi På svenska
Laki sotilasavustuslain 16 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
733/2013 Suomeksi På svenska
Laki äitiysavustuslain 9 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
732/2013 Suomeksi På svenska
Laki lapsilisälain 10 §:n muuttamisesta, 29.10.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.