Sähköinen säädöskokoelma: 2013

931/2013 Suomeksi På svenska
Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 5 §:n kumoamisesta, 17.12.2013
930/2013 Suomeksi På svenska
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
929/2013 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
928/2013 Suomeksi På svenska
Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta, 17.12.2013
927/2013 Suomeksi På svenska
Laki kaupanvahvistajista annetun lain muuttamisesta, 17.12.2013
926/2013 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
925/2013 Suomeksi På svenska
Laki kuntarakennelain 50 ja 51 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
924/2013 Suomeksi På svenska
Laki käräjäoikeuslain 13 a §:n muuttamisesta, 17.12.2013
923/2013 Suomeksi På svenska
Laki uhkasakkolain 19 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
922/2013 Suomeksi På svenska
Laki maakaaren muuttamisesta, 17.12.2013
921/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulkoilulain 5 ja 7 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
920/2013 Suomeksi På svenska
Laki maastoliikennelain 17 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
919/2013 Suomeksi På svenska
Laki yhteismetsälain 38 ja 51 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
918/2013 Suomeksi På svenska
Laki yhteisaluelain muuttamisesta, 17.12.2013
917/2013 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 17.12.2013
916/2013 Suomeksi På svenska
Laki maa-aineslain 9 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
915/2013 Suomeksi På svenska
Laki kaivoslain muuttamisesta, 17.12.2013
914/2013 Suomeksi På svenska
Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
913/2013 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta, 17.12.2013
912/2013 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain 37 c ja 134 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
911/2013 Suomeksi På svenska
Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 4 ja 21 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
910/2013 Suomeksi På svenska
Laki vesilain 5 ja 17 luvun muuttamisesta, 17.12.2013
909/2013 Suomeksi På svenska
Laki ratalain 76 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
908/2013 Suomeksi På svenska
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2013
907/2013 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta, 17.12.2013
906/2013 Suomeksi På svenska
Laki maantielain 86 ja 92 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
905/2013 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2013
904/2013 Suomeksi På svenska
Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2013
903/2013 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta, 17.12.2013
902/2013 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2013
901/2013 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, 17.12.2013
900/2013 Suomeksi På svenska
Laki Maanmittauslaitoksesta, 17.12.2013
899/2013 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
898/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta, 17.12.2013
897/2013 Suomeksi På svenska
Laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta, 17.12.2013
896/2013 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
895/2013 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 31.12.2013
894/2013 Suomeksi På svenska
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n muuttamisesta, 17.12.2013
893/2013 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 17.12.2013
892/2013 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 17.12.2013
891/2013 Suomeksi På svenska
Laki rahankeräyslain 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
890/2013 Suomeksi På svenska
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
889/2013 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisgalleriasta, 17.12.2013
888/2013 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 18 luvun 16 ja 32 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
887/2013 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2013
886/2013 Suomeksi På svenska
Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 17.12.2013
885/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.12.2013
884/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.12.2013
883/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta, 16.12.2013
882/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta, 16.12.2013
881/2013 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta, 16.12.2013
880/2013 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n muuttamisesta, 16.12.2013
879/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 16.12.2013
878/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista, 16.12.2013
877/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 16.12.2013
876/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta, 16.12.2013
875/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta, 13.12.2013
874/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista, 13.12.2013
873/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2014 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista, 13.12.2013
872/2013 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta, 13.12.2013
871/2013 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2014, 13.12.2013
870/2013 Suomeksi På svenska
Laki Energiavirastosta, 13.12.2013
869/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2013 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 12.12.2013
868/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien siemenkaupasta, 12.12.2013
867/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta, 12.12.2013
866/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.12.2013
865/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, 12.12.2013
864/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 11.12.2013
863/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus yksityistä varastointia koskevien tietojen ilmoittamisen määräajasta, 11.12.2013
862/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden valvontatoimenpiteiden siirrosta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen hoidettavaksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 11.12.2013
861/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 11.12.2013
860/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus holhousasioiden rekisterin pitämiseen kuuluvien tehtävien määräämisestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen kumoamisesta, 11.12.2013
859/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus - sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 10.12.2013
858/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2013 jäännösveron eräpäivistä, ennakonpalautusten maksamisesta sekä metsänhoitomaksun eräpäivistä ja vuoden 2014 kiinteistöveron eräpäivistä, 10.12.2013
857/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista, 10.12.2013
856/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 25 §:n 3 momentin kumoamisesta, 10.12.2013
855/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2014 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta, 10.12.2013
854/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta, 10.12.2013
853/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Interventiovarastointiin liittyvien tuotteiden kustannuksista ja valmistajien tarkastuksesta, 10.12.2013
852/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2013 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista, 10.12.2013
851/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 2 §:n muuttamisesta, 10.12.2013
850/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 9.12.2013
849/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista, 5.12.2013
848/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista, 5.12.2013
847/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista, 5.12.2013
846/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 4.12.2013
845/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista, 4.12.2013
844/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista, 4.12.2013
843/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta, 4.12.2013
842/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun asetuksen muuttamisesta, 4.12.2013
841/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.11.2013
840/2013 Suomeksi På svenska
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014, 29.11.2013
839/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2014, 29.11.2013
838/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä, 29.11.2013
837/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden kehittämishankkeesta Laosin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 29.11.2013
836/2013 Suomeksi På svenska
Vuoden 2013 IV lisätalousarvio, 29.11.2013
835/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 29.11.2013
834/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 28.11.2013
833/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2014, 28.11.2013
832/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille ja eläimistä saaduille tuotteille asetettavista eläintautivaatimuksista ja tehtävistä tarkastuksista, 28.11.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.