Sähköinen säädöskokoelma: 2013

1131/2013 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2013
1130/2013 Suomeksi På svenska
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta, 30.12.2013
1129/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.12.2013
1128/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta, 27.12.2013
1127/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2014, 27.12.2013
1126/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2014 liikenneturvallisuusmaksusta, 27.12.2013
1125/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista, 27.12.2013
1124/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus siviilipalvelusvelvollisten matkakorvauksista ja maksuttomien lomamatkojen määristä annetun työministeriön asetuksen 3 §:n kumoamisesta, 27.12.2013
1123/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista, 27.12.2013
1122/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 27.12.2013
1121/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.12.2013
1120/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.12.2013
1119/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden sijainnista, 27.12.2013
1118/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta, 27.12.2013
1117/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.12.2013
1116/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.12.2013
1115/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista, 27.12.2013
1114/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.12.2013
1113/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunnitelman hankkimisesta perittävistä maksuista, 27.12.2013
1112/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 27.12.2013
1111/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta, 27.12.2013
1110/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista, 27.12.2013
1109/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2014 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta, 27.12.2013
1108/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, 27.12.2013
1107/2013 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.12.2013
1106/2013 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta, 27.12.2013
1105/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä, 27.12.2013
1104/2013 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista, 27.12.2013
1103/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 27.12.2013
1102/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2014, 27.12.2013
1101/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2014 maksettavasta rintama-avustuksesta, 27.12.2013
1100/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 27.12.2013
1099/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisten toimintayksiköiden sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta, 27.12.2013
1098/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineena pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2013
1097/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Energiavirastosta, 27.12.2013
1096/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2013
1095/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2013
1094/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2013
1093/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2013
1092/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja 2015, 27.12.2013
1091/2013 Suomeksi På svenska
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, 27.12.2013
1090/2013 Suomeksi På svenska
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta, 27.12.2013
1089/2013 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 27.12.2013
1088/2013 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 27.12.2013
1087/2013 Suomeksi På svenska
Laki metsätuhojen torjunnasta, 27.12.2013
1086/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta, 27.12.2013
1085/2013 Suomeksi På svenska
Laki metsälain muuttamisesta, 27.12.2013
1084/2013 Suomeksi På svenska
Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 27.12.2013
1083/2013 Suomeksi På svenska
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 27.12.2013
1082/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta, 23.12.2013
1081/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta, 23.12.2013
1080/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poliisista, 23.12.2013
1079/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.12.2013
1078/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä, 23.12.2013
1077/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta, 23.12.2013
1076/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valvotusta koevapaudesta, 23.12.2013
1075/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa, 23.12.2013
1074/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansallisgalleriasta, 23.12.2013
1073/2013 Suomeksi På svenska
Laki yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 23.12.2013
1072/2013 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n ja muuttamisesta, 23.12.2013
1071/2013 Suomeksi På svenska
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta, 23.12.2013
1070/2013 Suomeksi På svenska
Laki merityöaikalain 19 b §:n kumoamisesta, 23.12.2013
1069/2013 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 3 luvun 4 §:n kumoamisesta, 23.12.2013
1068/2013 Suomeksi På svenska
Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista, 23.12.2013
1067/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella ja Pohjoisella Itämerellä annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta, 23.12.2013
1066/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2014, 23.12.2013
1065/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta, 23.12.2013
1064/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista, 23.12.2013
1063/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista, 23.12.2013
1062/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 23 a §:n muuttamisesta, 23.12.2013
1061/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta, 23.12.2013
1060/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.12.2013
1059/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.12.2013
1058/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistämaksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta, 23.12.2013
1057/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista, 23.12.2013
1056/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä, 23.12.2013
1055/2013 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 23.12.2013
1054/2013 Suomeksi På svenska
Laki vuorotteluvapaalain 15 §:n muuttamisesta, 23.12.2013
1053/2013 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 10 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 23.12.2013
1052/2013 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 a §:n muuttamisesta, 23.12.2013
1051/2013 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 9 luvun 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta, 23.12.2013
1050/2013 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta, 23.12.2013
1049/2013 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 23.12.2013
1048/2013 Suomeksi På svenska
Laki säätiön valvontamaksusta, 23.12.2013
1047/2013 Suomeksi På svenska
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta, 23.12.2013
1046/2013 Suomeksi På svenska
Laki tilintarkastuslain muuttamisesta, 23.12.2013
1045/2013 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 23.12.2013
1044/2013 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain muuttamisesta, 23.12.2013
1043/2013 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 23.12.2013
1042/2013 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain muuttamisesta, 23.12.2013
1041/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen kumoamisesta, 20.12.2013
1040/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.12.2013
1039/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 20.12.2013
1038/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista, 20.12.2013
1037/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta, 20.12.2013
1036/2013 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettävää siipikarjaa ja siirrettäviä siipikarjan siitosmunia koskevista terveysvaatimuksista, 20.12.2013
1035/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista, 20.12.2013
1034/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista, 20.12.2013
1033/2013 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä hevoseläimiä sekä hevoseläinten alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista, 20.12.2013
1032/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista, 20.12.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.