Sähköinen säädöskokoelma: 2013

31/2013 Suomeksi På svenska
Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta, 23.1.2013
30/2013 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista, 23.1.2013
29/2013 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 23.1.2013
28/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista päästökauppakaudella 2013—2020, 22.1.2013
27/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 65 tai 35 prosenttia, 22.1.2013
26/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Uruguayn kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 22.1.2013
25/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 65 tai 100 prosenttia, 22.1.2013
24/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus F.E. Sillanpää -juhlarahasta, 22.1.2013
23/2013 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista, 22.1.2013
22/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2013, 21.1.2013
21/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta, 21.1.2013
20/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta, 21.1.2013
19/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta, 21.1.2013
18/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta, 21.1.2013
17/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 18.1.2013
16/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ajoterveydestä annetun asetuksen muuttamisesta, 17.1.2013
15/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elintarvikeapua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta, 14.1.2013
14/2013 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen määräyksen 2.1.3 kumoamisesta, 14.1.2013
13/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautateiden liikenneturvallisuuskoulutusta antavia oppilaitoksia koskevista vaatimuksista sekä eräistä kelpoisuuksista ja luetteloinneista, 14.1.2013
12/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavilta vaadittavasta kielitaidosta, 14.1.2013
11/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän kelpoisuusrekisteriin ja lisätodistusrekisteriin tallennettavista tiedoista, 14.1.2013
10/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten eräitä säännöksiä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.1.2013
9/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista, 11.1.2013
8/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta, 11.1.2013
7/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä, 11.1.2013
6/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 9.1.2013
5/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 9.1.2013
4/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa, 8.1.2013
3/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista, 4.1.2013
2/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta, 4.1.2013
1/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 4.1.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.