Sähköinen säädöskokoelma: 2013

331/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista, 8.5.2013
330/2013 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain muuttamisesta, 7.5.2013
329/2013 Suomeksi På svenska
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta, 7.5.2013
328/2013 Suomeksi På svenska
Laki maantielain 5 ja 42 §:n muuttamisesta, 7.5.2013
327/2013 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta, 7.5.2013
326/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta, 7.5.2013
325/2013 Suomeksi På svenska
Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi, 7.5.2013
324/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta tehdyn päätöksen voimaansaattamisesta, 6.5.2013
323/2013 Suomeksi På svenska
Laki rautatielain muuttamisesta, 6.5.2013
322/2013 Suomeksi På svenska
Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 6.5.2013
321/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus  työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 6.5.2013
320/2013 Suomeksi På svenska
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 30.4.2013
319/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakaurasta kylvösiementuotannossa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 29.4.2013
318/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien -juhlarahoista, 29.4.2013
317/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla, 29.4.2013
316/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 29.4.2013
315/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta, 29.4.2013
314/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista, 29.4.2013
313/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta, 29.4.2013
312/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 29.4.2013
311/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden vientiä koskevan lupaharkinnan yleisistä edellytyksistä, 29.4.2013
310/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 29.4.2013
309/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus riistavahingoista, 29.4.2013
308/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 ja 10 §:n muuttamisesta, 24.4.2013
307/2013 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 24.4.2013
306/2013 Suomeksi På svenska
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 24.4.2013
305/2013 Suomeksi På svenska
Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta, 24.4.2013
304/2013 Suomeksi På svenska
Laki passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, 24.4.2013
303/2013 Suomeksi På svenska
Laki passilain muuttamisesta, 24.4.2013
302/2013 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 24.4.2013
301/2013 Suomeksi På svenska
Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta, 24.4.2013
300/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 24.4.2013
299/2013 Suomeksi På svenska
Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 24.4.2013
298/2013 Suomeksi På svenska
Laki elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 24.4.2013
297/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus terveyden edistämisen määrärahasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 22.4.2013
296/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen liitteen 2 muuttamisesta, 22.4.2013
295/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 22.4.2013
294/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomenlinnan hoitokunnasta, 22.4.2013
293/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta, 22.4.2013
292/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 22.4.2013
291/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-economique (PEGASE) -mekanismin ohjelman "Supporting Palestinian Public Administration and Services" kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 22.4.2013
290/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 22.4.2013
289/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 22.4.2013
288/2013 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta, 22.4.2013
287/2013 Suomeksi På svenska
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain 5 ja 16 §:n muuttamisesta, 22.4.2013
286/2013 Suomeksi På svenska
Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 22.4.2013
285/2013 Suomeksi På svenska
Laki poronhoitolain muuttamisesta, 22.4.2013
284/2013 Suomeksi På svenska
Laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta, 22.4.2013
283/2013 Suomeksi På svenska
Laki merilain 21 luvun 1 §:n muuttamisesta, 22.4.2013
282/2013 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 22.4.2013
281/2013 Suomeksi På svenska
Laki hovioikeuslain muuttamisesta, 22.4.2013
280/2013 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain muuttamisesta, 22.4.2013
279/2013 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta, 22.4.2013
278/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 25—28, 18.4.2013
277/2013 Suomeksi På svenska
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta, 17.4.2013
276/2013 Suomeksi På svenska
Laki vuosilomalain muuttamisesta, 17.4.2013
275/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Kyproksen kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 16.4.2013
274/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.4.2013
273/2013 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 16.4.2013
272/2013 Suomeksi På svenska
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta, 16.4.2013
271/2013 Suomeksi På svenska
Laki vaalilain 5 ja 11 §:n muuttamisesta, 16.4.2013
270/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta, 15.4.2013
269/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kazakstanin diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta, 15.4.2013
268/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta, 15.4.2013
267/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista, 15.4.2013
266/2013 Suomeksi På svenska
Laki pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 15.4.2013
265/2013 Suomeksi På svenska
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta, 15.4.2013
264/2013 Suomeksi På svenska
Laki merilain muuttamisesta, 15.4.2013
263/2013 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 15.4.2013
262/2013 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 15.4.2013
261/2013 Suomeksi På svenska
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta, 15.4.2013
260/2013 Suomeksi På svenska
Laki maksupalvelulain muuttamisesta, 15.4.2013
259/2013 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain muuttamisesta, 15.4.2013
258/2013 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:n ja 15 luvun 1 §:n muuttamisesta, 15.4.2013
257/2013 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta, 15.4.2013
256/2013 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 15.4.2013
255/2013 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, 15.4.2013
254/2013 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 15.4.2013
253/2013 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta, 15.4.2013
252/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 10.4.2013
251/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 10.4.2013
250/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 8.4.2013
249/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.4.2013
248/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta, 8.4.2013
247/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 4.4.2013
246/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 19 §:n muuttamisesta, 4.4.2013
245/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista, munatuotteista ja munatuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 4.4.2013
244/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 3.4.2013
243/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 41 §:n muuttamisesta, 3.4.2013
242/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä, 3.4.2013
241/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2013, 3.4.2013
240/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta, 3.4.2013
239/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.4.2013
238/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.4.2013
237/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta, 3.4.2013
236/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.4.2013
235/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2013 noudatettavasta menettelystä, 3.4.2013
234/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2013, 2.4.2013
233/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 2.4.2013
232/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 2.4.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.