Sähköinen säädöskokoelma: 2013

1231/2013 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1230/2013 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1229/2013 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1228/2013 Suomeksi På svenska
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta, 31.12.2013
1227/2013 Suomeksi På svenska
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 11 §:n ja 13 §:n 3 momentin kumoamisesta, 31.12.2013
1226/2013 Suomeksi På svenska
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, 31.12.2013
1225/2013 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1224/2013 Suomeksi På svenska
Laki lapsilisälain muuttamisesta, 31.12.2013
1223/2013 Suomeksi På svenska
Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1222/2013 Suomeksi På svenska
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1221/2013 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1220/2013 Suomeksi På svenska
Laki aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1219/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1218/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 31.12.2013
1217/2013 Suomeksi På svenska
Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1216/2013 Suomeksi På svenska
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1215/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1214/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 31.12.2013
1213/2013 Suomeksi På svenska
Laki vaalilain 2 ja 18 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1212/2013 Suomeksi På svenska
Laki sähkömarkkinalain 88 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1211/2013 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, 31.12.2013
1210/2013 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, 31.12.2013
1209/2013 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 31.12.2013
1208/2013 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 160 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1207/2013 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1206/2013 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 f §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1205/2013 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1204/2013 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1203/2013 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 31.12.2013
1202/2013 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta, 31.12.2013
1201/2013 Suomeksi På svenska
Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta, 31.12.2013
1200/2013 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain muuttamisesta, 31.12.2013
1199/2013 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 31.12.2013
1198/2013 Suomeksi På svenska
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2013
1197/2013 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 31.12.2013
1196/2013 Suomeksi På svenska
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1195/2013 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta, 31.12.2013
1194/2013 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1193/2013 Suomeksi På svenska
Laki vesilain muuttamisesta, 31.12.2013
1192/2013 Suomeksi På svenska
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisen hallinnoinnista, 31.12.2013
1191/2013 Suomeksi På svenska
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta, 31.12.2013
1190/2013 Suomeksi På svenska
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1189/2013 Suomeksi På svenska
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1188/2013 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1187/2013 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 31.12.2013
1186/2013 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta, 31.12.2013
1185/2013 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1184/2013 Suomeksi På svenska
Laki arpajaislain muuttamisesta, 31.12.2013
1183/2013 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1182/2013 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1181/2013 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, 31.12.2013
1180/2013 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1179/2013 Suomeksi På svenska
Laki biopankkilain 38 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1178/2013 Suomeksi På svenska
Laki jätelain 135 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1177/2013 Suomeksi På svenska
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 48 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1176/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 62 §:n 1 momentin kumoamisesta, 31.12.2013
1175/2013 Suomeksi På svenska
Laki eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 30 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1174/2013 Suomeksi På svenska
Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1173/2013 Suomeksi På svenska
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1172/2013 Suomeksi På svenska
Laki rautatielain 78 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1171/2013 Suomeksi På svenska
Laki pelastuslain 41 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1170/2013 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajaturvallisuuslain 46 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1169/2013 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain 37 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1168/2013 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain muuttamisesta, 31.12.2013
1167/2013 Suomeksi På svenska
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1166/2013 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1165/2013 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, 31.12.2013
1164/2013 Suomeksi På svenska
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta, 31.12.2013
1163/2013 Suomeksi På svenska
Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1162/2013 Suomeksi På svenska
Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1161/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1160/2013 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 32 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1159/2013 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 16 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1158/2013 Suomeksi På svenska
Laki alusrekisterilain 9 ja 10 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1157/2013 Suomeksi På svenska
Laki yrityskiinnityslain 25 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1156/2013 Suomeksi På svenska
Laki autokiinnityslain 15 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1155/2013 Suomeksi På svenska
Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1154/2013 Suomeksi På svenska
Laki valvontarangaistuksesta annetun lain 6 ja 35 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1153/2013 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1152/2013 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain 103 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1151/2013 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain 47 a §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1150/2013 Suomeksi På svenska
Laki tullilain 23 a ja 43 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1149/2013 Suomeksi På svenska
Laki puolustustilalain 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1148/2013 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain 68 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1147/2013 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2013
1146/2013 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain muuttamisesta, 31.12.2013
1145/2013 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain muuttamisesta, 31.12.2013
1144/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksista, 30.12.2013
1143/2013 Suomeksi På svenska
Valtion talousarvio vuodelle 2014 , 30.12.2013
1142/2013 Suomeksi På svenska
Vuoden 2013 V lisätalousarvio , 30.12.2013
1141/2013 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 30.12.2013
1140/2013 Suomeksi På svenska
Laki koulutuksen korvaamisesta, 30.12.2013
1139/2013 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 a §:n muuttamisesta, 30.12.2013
1138/2013 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain muuttamisesta, 30.12.2013
1137/2013 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta, 30.12.2013
1136/2013 Suomeksi På svenska
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, 30.12.2013
1135/2013 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muuttamisesta, 30.12.2013
1134/2013 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, 30.12.2013
1133/2013 Suomeksi På svenska
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 30.12.2013
1132/2013 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.