Sähköinen säädöskokoelma: 2012

192/2012 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 30.4.2012
191/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 30.4.2012
190/2012 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 27.4.2012
189/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta, 27.4.2012
188/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta, 27.4.2012
187/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 32 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta, 27.4.2012
186/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 25.4.2012
185/2012 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 25.4.2012
184/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.4.2012
183/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista, 24.4.2012
182/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä, 24.4.2012
181/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.4.2012
180/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta, 23.4.2012
179/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jätteistä, 23.4.2012
178/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä, 18.4.2012
177/2012 Suomeksi På svenska
Laki yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Barentsin euroarktisen alueen hallitusten välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 18.4.2012
176/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista ja munatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.4.2012
175/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.4.2012
174/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.4.2012
173/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta, lihasta jalostetuista tuotteista ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.4.2012
172/2012 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta, 17.4.2012
171/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.4.2012
170/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.4.2012
169/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta, 17.4.2012
168/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 17.4.2012
167/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 16.4.2012
166/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 13.4.2012
165/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista, 13.4.2012
164/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.4.2012
163/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista, 13.4.2012
162/2012 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 267/2012 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta, neuvoston asetusta (EU) N:o 36/2012 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta ja neuvoston asetusta (EU) N:o 753/2011 Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä, 12.4.2012
161/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsästyslain 41 b §:n 2 momentin mukaisten poikkeuslupien rajoittamisesta annetun asetuksen kumoamisesta, 10.4.2012
160/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta sekä valkuais- ja öljykasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.4.2012
159/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.4.2012
158/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen muuttamisesta, 5.4.2012
157/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastusalusten harjoittaman kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä perusviivan ulkopuolella Suomenlahdella, 3.4.2012
156/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön päätös Euroopan talousalueeseen kuulumattomista valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa säädetyt edellytykset, 3.4.2012
155/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 2.4.2012
154/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 2.4.2012
153/2012 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun asetuksen muuttamisesta, 2.4.2012
152/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 30.3.2012
151/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista, 30.3.2012
150/2012 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 29.3.2012
149/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 edellyttämistä kansallisista järjestelyistä, 29.3.2012
148/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta, 29.3.2012
147/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen, kolmannen maan rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä, 28.3.2012
146/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä, 28.3.2012
145/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2012, 27.3.2012
144/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Saimaan kanavan käytöstä perittävistä lupamaksuista, 27.3.2012
143/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta, 27.3.2012
142/2012 Suomeksi På svenska
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta, 27.3.2012
141/2012 Suomeksi På svenska
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 27.3.2012
140/2012 Suomeksi På svenska
Laki merityöaikalain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta, 27.3.2012
139/2012 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 1 luvun 1 §:n ja 13 luvun muuttamisesta, 27.3.2012
138/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yritystukineuvottelukunnasta, 22.3.2012
137/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Jääkiekon MM-kilpailut 2012 juhlarahasta, 21.3.2012
136/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta, 20.3.2012
135/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.3.2012
134/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa, 20.3.2012
133/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 20.3.2012
132/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2012, 19.3.2012
131/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.3.2012
130/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 16.3.2012
129/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksesta Itämeren pääaltaalla, pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.3.2012
128/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta, 15.3.2012
127/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—28 ja leveysasteen 59o30`N eteläpuolella osa-alueella 29., 15.3.2012
126/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 14.3.2012
125/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuesta annetun päätöksen 4 §:n muuttamisesta, 13.3.2012
124/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista, 13.3.2012
123/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta, 13.3.2012
122/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 13.3.2012
121/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta, 13.3.2012
120/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 13.3.2012
119/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 13.3.2012
118/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2011—2012, 7.3.2012
117/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta, 6.3.2012
116/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 6.3.2012
115/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta, 6.3.2012
114/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 6.3.2012
113/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta, 6.3.2012
112/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 1.3.2012
111/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 4 kohdan ja 7 §:n muuttamisesta, 1.3.2012
110/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä, 1.3.2012
109/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2012, 1.3.2012
108/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 1.3.2012
107/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 1.3.2012
106/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.3.2012
105/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta, 1.3.2012
104/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 1.3.2012
103/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 1.3.2012
102/2012 Suomeksi På svenska
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta, 1.3.2012
101/2012 Suomeksi På svenska
Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 1.3.2012
100/2012 Suomeksi På svenska
Laki tasavallan presidentin kansliasta, 1.3.2012
99/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 29.2.2012
98/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 29.2.2012
97/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 29.2.2012
96/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2011 tulvavahinkokorvausten maksamisesta, 29.2.2012
95/2012 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.2.2012
94/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.2.2012
93/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.2.2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.