Sähköinen säädöskokoelma: 2012

392/2012 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteestä Filippiinien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 2.7.2012
391/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta, 29.6.2012
390/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista, 29.6.2012
389/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 29.6.2012
388/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain ja adoptiolain 86 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 94 §:n voimaantulosta, 29.6.2012
387/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n muuttamisesta, 29.6.2012
386/2012 Suomeksi På svenska
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta, 29.6.2012
385/2012 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 29.6.2012
384/2012 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 21 §:n muuttamisesta, 29.6.2012
383/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta, 29.6.2012
382/2012 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, 29.6.2012
381/2012 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 29.6.2012
380/2012 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta, 28.6.2012
379/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2012—2013, 28.6.2012
378/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansainvälistä jälleenrakennus- ja kehityspankkia koskevan perussopimuksen muutosten voimaansaattamisesta, 28.6.2012
377/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Viron kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.6.2012
376/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansainvälistä rahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta, 28.6.2012
375/2012 Suomeksi På svenska
Vuoden 2012 II lisätalousavio, 28.6.2012
374/2012 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 §:n muuttamisesta, 28.6.2012
373/2012 Suomeksi På svenska
Laki viestintämarkkinalain 80 §:n muuttamisesta ja 65 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 28.6.2012
372/2012 Suomeksi På svenska
Laki puoluelain muuttamisesta, 28.6.2012
371/2012 Suomeksi På svenska
Laki Etelämannerta koskevan sopimuksen IX artiklan mukaisen sopimuspuolten konsultatiivikokouksen hyväksymän toimenpiteen 4(2004) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
370/2012 Suomeksi På svenska
Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
369/2012 Suomeksi På svenska
Laki Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen VI lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
368/2012 Suomeksi På svenska
Laki vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta täydentävää, Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä lisäyleissopimusta muuttavan Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
367/2012 Suomeksi På svenska
Laki vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta muuttavan, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
366/2012 Suomeksi På svenska
Laki Kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
365/2012 Suomeksi På svenska
Laki Tžekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
364/2012 Suomeksi På svenska
Laki CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä tehdyn talouskumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
363/2012 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
362/2012 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
361/2012 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
360/2012 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
359/2012 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
358/2012 Suomeksi På svenska
Laki lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
357/2012 Suomeksi På svenska
Laki terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
356/2012 Suomeksi På svenska
Laki ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
355/2012 Suomeksi På svenska
Laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
354/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
353/2012 Suomeksi På svenska
Laki Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
352/2012 Suomeksi På svenska
Laki Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
351/2012 Suomeksi På svenska
Laki Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
350/2012 Suomeksi På svenska
Laki Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
349/2012 Suomeksi På svenska
Laki Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
348/2012 Suomeksi På svenska
Laki Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
347/2012 Suomeksi På svenska
Laki Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
346/2012 Suomeksi På svenska
Laki Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
345/2012 Suomeksi På svenska
Laki Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
344/2012 Suomeksi På svenska
Laki Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
343/2012 Suomeksi På svenska
Laki Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain  2 ja 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
342/2012 Suomeksi På svenska
Laki Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain  2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
341/2012 Suomeksi På svenska
Laki Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
340/2012 Suomeksi På svenska
Laki Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
339/2012 Suomeksi På svenska
Laki Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
338/2012 Suomeksi På svenska
Laki Costa Rican kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
337/2012 Suomeksi På svenska
Laki Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
336/2012 Suomeksi På svenska
Laki Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
335/2012 Suomeksi På svenska
Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
334/2012 Suomeksi På svenska
Laki Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
333/2012 Suomeksi På svenska
Laki Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 27.6.2012
332/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Pohjanlahdella ja rysäkalastuksen keskeyttämisestä Saaristomerellä ja Suomenlahdella, 26.6.2012
331/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta, 26.6.2012
330/2012 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina 2012–2018, 26.6.2012
329/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta, 26.6.2012
328/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 26.6.2012
327/2012 Suomeksi På svenska
Laki terveydensuojelulain 50 §:n muuttamisesta, 26.6.2012
326/2012 Suomeksi På svenska
Laki säteilylain muuttamisesta, 26.6.2012
325/2012 Suomeksi På svenska
Laki kuntalain muuttamisesta, 26.6.2012
324/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Mikkelin kaupungin ja Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymisestä, 25.6.2012
323/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Lohjan kaupungin ja Nummi-Pusulan kunnan yhdistymisestä, 25.6.2012
322/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Raahen kaupungin ja Vihannin kunnan yhdistymisestä, 25.6.2012
321/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista, 25.6.2012
320/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 25.6.2012
319/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.6.2012
318/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus eräistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:ssä ja kiinteistörahastolain 22 §:ssä tarkoitetuista esitteistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.6.2012
317/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.6.2012
316/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta, 25.6.2012
315/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 25.6.2012
314/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista, 21.6.2012
313/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista, 21.6.2012
312/2012 Suomeksi På svenska
Laki yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 21.6.2012
311/2012 Suomeksi På svenska
Laki pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 21.6.2012
310/2012 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta, 21.6.2012
309/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2012/2013 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta, 20.6.2012
308/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 20.6.2012
307/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 20.6.2012
306/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2012/2013 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta, 20.6.2012
305/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Israelin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 20.6.2012
304/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymisestä, 19.6.2012
303/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Vaasan kaupungin ja Vähänkyrön kunnan yhdistymisestä, 19.6.2012
302/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Kerimäen kunnan, Punkaharjun kunnan ja Savonlinnan kaupungin yhdistymisestä, 19.6.2012
301/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Kuopion ja Nilsiän kaupunkien yhdistymisestä, 19.6.2012
300/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Alavuden kaupungin ja Töysän kunnan yhdistymisestä, 19.6.2012
299/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.6.2012
298/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tekstiilikuitujen nimityksiä ja niitä vastaavia tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteita ja merkintöjä koskevasta markkinavalvonnasta, 19.6.2012
297/2012 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 19.6.2012
296/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta, 19.6.2012
295/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, 18.6.2012
294/2012 Suomeksi På svenska
Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 15.6.2012
293/2012 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain muuttamisesta, 15.6.2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.