Sähköinen säädöskokoelma: 2012

492/2012 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta, 4.9.2012
491/2012 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta, 4.9.2012
490/2012 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 4.9.2012
489/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 4.9.2012
488/2012 Suomeksi På svenska
Laki veronkantolain 4 §:n muuttamisesta, 4.9.2012
487/2012 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain muuttamisesta, 4.9.2012
486/2012 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta, 4.9.2012
485/2012 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 4.9.2012
484/2012 Suomeksi På svenska
Laki yleisradioverosta, 4.9.2012
483/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 31.8.2012
482/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta, 31.8.2012
481/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.8.2012
480/2012 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.8.2012
479/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön päätös puolueen rekisteröintihakemukseen liitettävän luettelokortin kaavasta, 30.8.2012
478/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Filippiinien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.8.2012
477/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Pohjolan luonto -juhlarahoista, 27.8.2012
476/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 21.8.2012
475/2012 Suomeksi På svenska
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta, 20.8.2012
474/2012 Suomeksi På svenska
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta, 20.8.2012
473/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 20.8.2012
472/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenneopettajankoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 20.8.2012
471/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta, 20.8.2012
470/2012 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 49 §:n muuttamisesta, 15.8.2012
469/2012 Suomeksi På svenska
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta, 15.8.2012
468/2012 Suomeksi På svenska
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, 15.8.2012
467/2012 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 15.8.2012
466/2012 Suomeksi På svenska
Laki vaaratiedotteesta, 15.8.2012
465/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon työjärjestys, 15.8.2012
464/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.8.2012
463/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—31, 3.8.2012
462/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2012–2013, 1.8.2012
461/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2012–2013, 1.8.2012
460/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla ja poikkeusluvalla sallittavasta hallin metsästyksestä metsästysvuonna 2012–2013, 1.8.2012
459/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2012–2013, 1.8.2012
458/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä Kajaanin, Paltamon ja Vaalan kunnissa metsästysvuosina 2012–2015, 1.8.2012
457/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riekon metsästyksen kieltämisestä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa metsästysvuosina 2012–2015, 1.8.2012
456/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson metsästyksen kieltämisestä Varsinais-Suomen maakunnassa ja eräissä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsästysvuosina 2012–2015, 1.8.2012
455/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2012–2013, 1.8.2012
454/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 25.7.2012
453/2012 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 25.7.2012
452/2012 Suomeksi På svenska
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 25.7.2012
451/2012 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain muuttamisesta, 25.7.2012
450/2012 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 2 momentin kumoamisesta, 25.7.2012
449/2012 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 25.7.2012
448/2012 Suomeksi På svenska
Laki tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Uruguayn kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 25.7.2012
447/2012 Suomeksi På svenska
Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Guatemalan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 25.7.2012
446/2012 Suomeksi På svenska
Laki maantielain muuttamisesta, 23.7.2012
445/2012 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 23.7.2012
444/2012 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta, 23.7.2012
443/2012 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, 23.7.2012
442/2012 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 23.7.2012
441/2012 Suomeksi På svenska
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta, 23.7.2012
440/2012 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 14 luvun 3 d §:n muuttamisesta, 23.7.2012
439/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 16.7.2012
438/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Bahrainin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 16.7.2012
437/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 12.7.2012
436/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sikojen sairastuvuuden seurannasta, 12.7.2012
435/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Grenadan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 10.7.2012
434/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Liechtensteinin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 10.7.2012
433/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Marshallinsaarten kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 10.7.2012
432/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 10.7.2012
431/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 10.7.2012
430/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 9.7.2012
429/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2012 metsänhoitomaksun perusteesta, 6.7.2012
428/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista, 6.7.2012
427/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 5.7.2012
426/2012 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 5.7.2012
425/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 5.7.2012
424/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 5.7.2012
423/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta, 4.7.2012
422/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta, 4.7.2012
421/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 4.7.2012
420/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista, 4.7.2012
419/2012 Suomeksi På svenska
Laki Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 4.7.2012
418/2012 Suomeksi På svenska
Laki merensuojelulain 7 §:n muuttamisesta, 4.7.2012
417/2012 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 4.7.2012
416/2012 Suomeksi På svenska
Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista, 4.7.2012
415/2012 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta, 4.7.2012
414/2012 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain muuttamisesta, 4.7.2012
413/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta maanhallinnan kehittämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 3.7.2012
412/2012 Suomeksi På svenska
Laki lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 3.7.2012
411/2012 Suomeksi På svenska
Laki voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 3.7.2012
410/2012 Suomeksi På svenska
Laki ydinenergialain muuttamisesta, 3.7.2012
409/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 toimitettavissa kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista sekä kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikasta Ahvenanmaan maakunnassa, 3.7.2012
408/2012 Suomeksi På svenska
Laki yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 3.7.2012
407/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta, 3.7.2012
406/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 3.7.2012
405/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 3.7.2012
404/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Kiikoisten kunnan ja Sastamalan kaupungin yhdistymisestä, 3.7.2012
403/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 3.7.2012
402/2012 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 3.7.2012
401/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräiden mittauslaitteita koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien voimaansaattamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta, 2.7.2012
400/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista, 2.7.2012
399/2012 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 2.7.2012
398/2012 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 2.7.2012
397/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta, 2.7.2012
396/2012 Suomeksi På svenska
Laki työturvallisuuslain 48 §:n muuttamisesta, 2.7.2012
395/2012 Suomeksi På svenska
Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella, 2.7.2012
394/2012 Suomeksi På svenska
Laki rakennerahastolain 2 luvun kumoamisesta, 2.7.2012
393/2012 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta, 2.7.2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.