Sähköinen säädöskokoelma: 2012

692/2012 Suomeksi På svenska
Laki viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta, 5.12.2012
691/2012 Suomeksi På svenska
Laki talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 5.12.2012
690/2012 Suomeksi På svenska
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta, 5.12.2012
689/2012 Suomeksi På svenska
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta, 5.12.2012
688/2012 Suomeksi På svenska
Biopankkilaki, 5.12.2012
687/2012 Suomeksi På svenska
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta, 5.12.2012
686/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta, 5.12.2012
685/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Afrikan Unionin kanssa Suomen tuesta AU Mediation Support Capacity 2012-2014 -hankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 5.12.2012
684/2012 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, 4.12.2012
683/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 30 luvun 3 a §:n muuttamisesta, 4.12.2012
682/2012 Suomeksi På svenska
Laki asuntokauppalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta, 4.12.2012
681/2012 Suomeksi På svenska
Laki saatavien perinnästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
680/2012 Suomeksi På svenska
Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta, 4.12.2012
679/2012 Suomeksi På svenska
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
678/2012 Suomeksi På svenska
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta, 4.12.2012
677/2012 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
676/2012 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajaneuvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
675/2012 Suomeksi På svenska
Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain muuttamisesta, 4.12.2012
674/2012 Suomeksi På svenska
Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta, 4.12.2012
673/2012 Suomeksi På svenska
Laki maksupalvelulain 85 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
672/2012 Suomeksi På svenska
Laki valmiuslain 29 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
671/2012 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain 102 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
670/2012 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain 135 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
669/2012 Suomeksi På svenska
Laki sähkömarkkinalain 41 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
668/2012 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 4.12.2012
667/2012 Suomeksi På svenska
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
666/2012 Suomeksi På svenska
Laki viestintämarkkinalain 12 ja 113 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
665/2012 Suomeksi På svenska
Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
664/2012 Suomeksi På svenska
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 44 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
663/2012 Suomeksi På svenska
Laki postilain 12 §:n muuttamisesta, 4.12.2012
662/2012 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain muuttamisesta, 4.12.2012
661/2012 Suomeksi På svenska
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, 4.12.2012
660/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2013, 3.12.2012
659/2012 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 3.12.2012
658/2012 Suomeksi På svenska
Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta, 3.12.2012
657/2012 Suomeksi På svenska
Laki Taiteen edistämiskeskuksesta, 3.12.2012
656/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 3 e §:n muuttamisesta, 30.11.2012
655/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta, 30.11.2012
654/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta, 30.11.2012
653/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.11.2012
652/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.11.2012
651/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä eräillä merialueilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n kumoamisesta, 28.11.2012
650/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 27.11.2012
649/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 27.11.2012
648/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista, 27.11.2012
647/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2013, 27.11.2012
646/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 27.11.2012
645/2012 Suomeksi På svenska
Vuoden 2012 III lisätalousarvio, 27.11.2012
644/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa säädettyjen euromäärien korottamisesta, 26.11.2012
643/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavasta tilakohtaisesta lisäosasta ja erityistukioikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 26.11.2012
642/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 26.11.2012
641/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2013, 26.11.2012
640/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuoden 2013 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta, 26.11.2012
639/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valmisteverotuslaissa säädetyn valvonta- ja siirtojärjestelmän soveltamisesta eräisiin polttoaineiden lisäaineisiin, 26.11.2012
638/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 26.11.2012
637/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta, 22.11.2012
636/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa, 22.11.2012
635/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 22.11.2012
634/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista, 21.11.2012
633/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista, 21.11.2012
632/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta, 20.11.2012
631/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.11.2012
630/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.11.2012
629/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta, 20.11.2012
628/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinsuojeluaineita koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, 20.11.2012
627/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 20.11.2012
626/2012 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 20.11.2012
625/2012 Suomeksi På svenska
Laki Oikeusrekisterikeskuksesta, 20.11.2012
624/2012 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta, 20.11.2012
623/2012 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta, 20.11.2012
622/2012 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 20.11.2012
621/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 20.11.2012
620/2012 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta, 20.11.2012
619/2012 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta, 20.11.2012
618/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.11.2012
617/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.11.2012
616/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2012—2013, 19.11.2012
615/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.11.2012
614/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 §:n muuttamisesta, 19.11.2012
613/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 19.11.2012
612/2012 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 19.11.2012
611/2012 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 19.11.2012
610/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä, 15.11.2012
609/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta, 15.11.2012
608/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työturvallisuusäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 13.11.2012
607/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta, 13.11.2012
606/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.11.2012
605/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 13.11.2012
604/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta, 13.11.2012
603/2012 Suomeksi På svenska
Ulkoasianministeriön ilmoitus Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Amharan alueen maatalousvetoisen talouskasvun hanketta, 12.11.2012
602/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen 26 §:n muuttamisesta, 9.11.2012
601/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 9.11.2012
600/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 8.11.2012
599/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa, 8.11.2012
598/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan uusista osallistujista päästökauppakaudella 2013—2020, 8.11.2012
597/2012 Suomeksi På svenska
Laki pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 5.11.2012
596/2012 Suomeksi På svenska
Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta, 5.11.2012
595/2012 Suomeksi På svenska
Laki veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 5.11.2012
594/2012 Suomeksi På svenska
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta, 5.11.2012
593/2012 Suomeksi På svenska
Laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta, 5.11.2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.