Sähköinen säädöskokoelma: 2011

1277/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 71 §:n muuttamisesta, 16.12.2011
1276/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista, 16.12.2011
1275/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.12.2011
1274/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 9 a §:n muuttamisesta, 16.12.2011
1273/2011 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös Kansainvälisen valuuttarahaston neljättätoista yleistä jäsenosuustarkistusta ja johtokuntauudistusta koskevan päätöslauselman nro 66-2 hyväksymisestä sekä valtiontakuusta Suomen Pankille, 16.12.2011
1272/2011 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta, 16.12.2011
1271/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.12.2011
1270/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2012, 15.12.2011
1269/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus kunnallisen pysäköinninvalvojan ja pysäköinnintarkastajan virkamerkistä, 15.12.2011
1268/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus pysäköinninvalvonnassa käytettävistä asiakirjoista, viranomaisten välisistä ilmoituksista ja hakemuksista sekä rengaslukon ominaisuuksista, 15.12.2011
1267/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 15.12.2011
1266/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista, 15.12.2011
1265/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.12.2011
1264/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta, 15.12.2011
1263/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen arkiston suoritteiden maksullisuudesta, 15.12.2011
1262/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksullisuudesta, 15.12.2011
1261/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 15.12.2011
1260/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun sekä yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 15.12.2011
1259/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 lukuun tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 15.12.2011
1258/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista, 14.12.2011
1257/2011 Suomeksi På svenska
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 14.12.2011
1256/2011 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta, 14.12.2011
1255/2011 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta, 14.12.2011
1254/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista, 14.12.2011
1253/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 14.12.2011
1252/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n muuttamisesta, 14.12.2011
1251/2011 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta, 14.12.2011
1250/2011 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta, 14.12.2011
1249/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, 14.12.2011
1248/2011 Suomeksi På svenska
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta, 14.12.2011
1247/2011 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, 14.12.2011
1246/2011 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 14.12.2011
1245/2011 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta, 14.12.2011
1244/2011 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 14.12.2011
1243/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta, 14.12.2011
1242/2011 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 14.12.2011
1241/2011 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta, 14.12.2011
1240/2011 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 14.12.2011
1239/2011 Suomeksi På svenska
Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta, 14.12.2011
1238/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 14.12.2011
1237/2011 Suomeksi På svenska
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta, 13.12.2011
1236/2011 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 13.12.2011
1235/2011 Suomeksi På svenska
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, 13.12.2011
1234/2011 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 13.12.2011
1233/2011 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 13.12.2011
1232/2011 Suomeksi På svenska
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta, 13.12.2011
1231/2011 Suomeksi På svenska
Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä, 13.12.2011
1230/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta, 13.12.2011
1229/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.12.2011
1228/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.12.2011
1227/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta, 13.12.2011
1226/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten pyykinpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta, 13.12.2011
1225/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus astianpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta, 13.12.2011
1224/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta, 13.12.2011
1223/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa, 13.12.2011
1222/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.12.2011
1221/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista, 13.12.2011
1220/2011 Suomeksi På svenska
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta, 12.12.2011
1219/2011 Suomeksi På svenska
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta, 12.12.2011
1218/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta, 12.12.2011
1217/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 12.12.2011
1216/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 12.12.2011
1215/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 12.12.2011
1214/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus suoja-alueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetun Rysäkarin suoja-alueen lakkauttamisesta, 9.12.2011
1213/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 9.12.2011
1212/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2012, 8.12.2011
1211/2011 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta, 7.12.2011
1210/2011 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 41 a §:n muuttamisesta, 7.12.2011
1209/2011 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta, 7.12.2011
1208/2011 Suomeksi På svenska
Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 7.12.2011
1207/2011 Suomeksi På svenska
Laki Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta, 7.12.2011
1206/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta, 7.12.2011
1205/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 7.12.2011
1204/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetusta asiakkaan tuntemismenettelystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä, 7.12.2011
1203/2011 Suomeksi På svenska
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2012, 7.12.2011
1202/2011 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 7.12.2011
1201/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10 §:n muuttamisesta, 7.12.2011
1200/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta, 7.12.2011
1199/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilastokeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 7.12.2011
1198/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 5.12.2011
1197/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta, 5.12.2011
1196/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoituksista Selkämerellä vuonna 2011 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 2.12.2011
1195/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista, 2.12.2011
1194/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista, 2.12.2011
1193/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä, 2.12.2011
1192/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä, 2.12.2011
1191/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista, 2.12.2011
1190/2011 Suomeksi På svenska
Laki kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 1.12.2011
1189/2011 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta, 1.12.2011
1188/2011 Suomeksi På svenska
Laki Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 1.12.2011
1187/2011 Suomeksi På svenska
Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 1.12.2011
1186/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, 1.12.2011
1185/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Euroopan antiprotoni- ja ionitutkimuslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta, 1.12.2011
1184/2011 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta, 1.12.2011
1183/2011 Suomeksi På svenska
Vuoden 2011 kolmas lisätalousarvio, 30.11.2011
1182/2011 Suomeksi På svenska
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta, 30.11.2011
1181/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä, 30.11.2011
1180/2011 Suomeksi På svenska
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta, 29.11.2011
1179/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, 29.11.2011
1178/2011 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain muuttamisesta, 29.11.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.