Sähköinen säädöskokoelma: 2009

Vihko 81 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.7.2009 Tiedoston koko: kb (86)
539
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä
540
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 80 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.7.2009 Tiedoston koko: 95 kb
530
Laki rautatielain muuttamisesta
531
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
532
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
533
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
534
Laki työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta
535
Valtioneuvoston asetus terveyden edistämisen määrärahasta
536
Valtioneuvoston asetus eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
537
Valtiovarainministeriön asetus Rauha ja turvallisuus -juhlarahasta
538
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 79 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.7.2009 Tiedoston koko: 85 kb
519
Laki Valtakunnanvoudinvirastosta
520
Laki ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta
521
Laki ulosottokaaren muuttamisesta
522
Laki kalastuslain muuttamisesta
523
Laki tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta
524
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
525
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
526
Laki työntekijän eläkelain 206 §:n muuttamisesta
527
Laki yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta
528
Valtioneuvoston asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
529
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Vihko 78 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.7.2009 Tiedoston koko: 162 kb
497
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
498
Laki poliisilain muuttamisesta
499
Laki poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
500
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta
501
Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
502
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta
503
Laki passilain muuttamisesta
504
Laki henkilökorttilain 16 §:n muuttamisesta
505
Laki rahankeräyslain muuttamisesta
506
Laki arpajaislain muuttamisesta
507
Laki viihdelaitelain muuttamisesta
508
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
509
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta
510
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
511
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
512
Laki esitutkintalain 14 §:n muuttamisesta
513
Laki tieliikennelain 95 ja 108 a §:n muuttamisesta
514
Laki ajoneuvolain 100 §:n muuttamisesta
515
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
516
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
517
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
518
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 77 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2009 Tiedoston koko: 137 kb
492
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta
493
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
494
Patoturvallisuuslaki
495
Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
496
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 76 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2009 Tiedoston koko: 77 kb
482
Laki taksiliikennelain muuttamisesta
483
Laki asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009-2011
484
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
485
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 §:n ja 1 a §:n muuttamisesta
486
Valtioneuvoston asetus asuntosäästöpalkkioasetuksen 5 §:n muuttamisesta
487
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
488
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvisten kaupan pitämisestä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
489
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Pirkkalan kunnan ja Tampereen kaupungin välillä
490
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan välillä
491
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lappeenrannan kaupungin ja Ruokolahden kunnan välillä
Vihko 75 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2009 Tiedoston koko: 71 kb
469
Laki tuloverolain 33 b §:n muuttamisesta
470
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
471
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
472
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
473
Laki työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
474
Tasavallan presidentin asetus valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
475
Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
476
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
477
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
478
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
479
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
480
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen 3 ja 32 §:n muuttamisesta
481
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 74 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2009 Tiedoston koko: 85 kb
462
Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista
463
Laki viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta
464
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
465
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
466
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
467
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
468
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 73 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2009 Tiedoston koko: 126 kb
456
Laki passilain muuttamisesta
457
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
458
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
459
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
460
Laki löytötavaralain muuttamisesta
461
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 72 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.6.2009 Tiedoston koko: 89 kb
453
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
454
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
455
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 71 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.6.2009 Tiedoston koko: 143 kb
451
Valtioneuvoston asetus laajakaistarakentamisen tuesta
452
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta
Vihko 70 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.6.2009 Tiedoston koko: 82 kb
442
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelman teknisestä avusta
443
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
444
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista
445
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
446
Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
447
Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
448
Valtioneuvoston päätös Ylämaan kunnan liittämisestä Lappeenrannan kaupunkiin
449
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
450
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä
Vihko 69 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.6.2009 Tiedoston koko: 84 kb
435
Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
436
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
437
Laki lastensuojelulain 17 §:n muuttamisesta
438
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta
439
Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
440
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä
441
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
Vihko 68 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.6.2009 Tiedoston koko: 83 kb
425
Laki rikoslain 46 luvun muuttamisesta
426
Laki tullilain 20 d ja 42 §:n muuttamisesta
427
Laki pakkokeinolain 5 a luvun muuttamisesta
428
Laki vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisen rankaisemisesta annetun lain kumoamisesta
429
Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
430
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
431
Laki poliisilain 31 a §:n muuttamisesta
432
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
433
Valtioneuvoston asetus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
434
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 67 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.6.2009 Tiedoston koko: 84 kb
418
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
419
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
420
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
421
Laki paikkatietoinfrastruktuurista
422
Tasavallan presidentin asetus Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
423
Tasavallan presidentin asetus Liberian kanssa tehdyn Liberian kehitysluoton anteeksiantoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
424
Valtioneuvoston asetus sokerialan rakenneuudistustuesta markkinointivuonna 2008/2009 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 4 a §:n muuttamisesta
Vihko 66 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.6.2009 Tiedoston koko: 124 kb
407
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
408
Laki kemikaalilain muuttamisesta
409
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
410
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta
411
Laki elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta
412
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
413
Laki kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta
414
Tasavallan presidentin asetus kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
415
Valtioneuvoston asetus eräiden kemikaaleja koskevista kielloista ja rajoituksista annettujen valtioneuvoston päätösten ja asetusten kumoamisesta
416
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
417
Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta
Vihko 65 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.6.2009 Tiedoston koko: 100 kb
403
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta
404
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
405
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta
406
Sisäasiainministeriön asetus poliisin ja rajavartiolaitoksen ajoneuvojen tunnusvärityksestä ja -merkeistä
Vihko 64 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.6.2009 Tiedoston koko: 111 kb
397
Laki verkkotunnuslain muuttamisesta
398
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
399
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
400
Valtioneuvoston asetus ohjelmakauden 2000-2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sekä ohjelmakauden 1995-1999 erityisympäristötukisopimusten valvonnasta
401
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
402
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 63 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.6.2009 Tiedoston koko: 56 kb
391
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
392
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
393
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista
394
Valtioneuvoston asetus työriitojen sovittelusta
395
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2009 maksettavan korvauksen perusteista annetun asetuksen muuttamisesta
396
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistaminen
Vihko 62 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.6.2009 Tiedoston koko: 98 kb
381
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta
382
Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
383
Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta
384
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
385
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
386
Laki vesilain 21 luvun muuttamisesta
387
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
388
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
389
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen 2 §:n muuttamisesta
390
Valtioneuvoston päätös Karjalohjan kunnan liittämisestä Lohjan kaupunkiin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.