Sähköinen säädöskokoelma: 2008

Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Vihko 80 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.7.2008 Tiedoston koko: 78 kb
492
Laki kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
493
Laki kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
494
Tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
495
Valtioneuvoston asetus maatilojen lämpökeskusten, siipikarjatalouden ja turkistarhauksen rakentamisinvestointien tukemisesta vuonna 2008
496
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
497
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta
498
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta
499
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 79 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.7.2008 Tiedoston koko: 66 kb
491
Laki kemikaalilain muuttamisesta
Vihko 78 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.7.2008 Tiedoston koko: 60 kb
486
Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
487
Tasavallan presidentin asetus kontteja koskevan vuoden 1972 tulliyleissopimuksen liitteiden 1 ja 4 muutosten voimaansaattamisesta
488
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
489
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 28 §:n muuttamisesta
490
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 77 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.7.2008 Tiedoston koko: 80 kb
483
Laki Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
484
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (Saamenkielinen käännös)
485
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä
Vihko 76 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.7.2008 Tiedoston koko: 87 kb
475
Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta
476
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
477
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
478
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vantaan ja Helsingin kaupunkien välillä
479
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kangasalan kunnan ja Tampereen kaupungin välillä
480
Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuuloksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin
481
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista
482
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen virusripulin (BVD/MD) vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
Vihko 75 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.7.2008 Tiedoston koko: 56 kb
471
Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta
472
Laki Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta
473
Tasavallan presidentin asetus eräiden Mansaaren kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
474
Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta
Vihko 74 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.7.2008 Tiedoston koko: 239 kb
470
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta
Vihko 73 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.7.2008 Tiedoston koko: 216 kb
461
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
462
Laki eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta
463
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
464
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
465
Valtioneuvoston päätös Savonrannan kunnan liittämisestä Savonlinnan kaupunkiin sekä eräiden Enonkosken kuntaan kuuluvien alueiden siirtämisestä Savonlinnan kaupunkiin
466
Valtioneuvoston päätös Sammatin kunnan liittämisestä Lohjan kaupunkiin
467
Valtioneuvoston päätös Houtskarin kunnan, Iniön kunnan, Korppoon kunnan, Nauvon kunnan ja Paraisten kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Länsi-Turunmaan kaupungin perustamisesta
468
Valtioneuvoston päätös Kestilän kunnan, Piippolan kunnan, Pulkkilan kunnan ja Rantsilan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Siikalatvan kunnan perustamisesta
469
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 72 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2008 Tiedoston koko: 102 kb
458
Laki Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaaliyhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
459
Laki Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
460
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys
Vihko 71 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2008 Tiedoston koko: 81 kb
448
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta
449
Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
450
Tasavallan presidentin asetus kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
451
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
452
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun asetuksen muuttamisesta
453
Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
454
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
455
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta
456
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
457
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
Vihko 70 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.6.2008 Tiedoston koko: 175 kb
439
Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta
440
Laki tieliikennelain muuttamisesta
441
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
442
Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
443
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista
444
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 16 §:n muuttamisesta
445
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
446
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä annetun liikenne ja viestintäministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
447
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 69 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.6.2008 Tiedoston koko: 80 kb
431
Tasavallan presidentin asetus Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunnasta
432
Valtioneuvoston asetus magneettilelujen varoitusmerkinnöistä
433
Valtioneuvoston asetus työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvostosta
434
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä
435
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikanlihan kaupan pitämisestä
436
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
437
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
438
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
Vihko 68 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.6.2008 Tiedoston koko: 614 kb
429
Oikeusministeriön asetus Kainuun maakuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista
430
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
Vihko 67 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.6.2008 Tiedoston koko: 149 kb
422
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista
423
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
424
Valtioneuvoston päätös Joutsenon kaupungin liittämisestä Lappeenrannan kaupunkiin
425
Valtioneuvoston päätös Jämsän kaupungin ja Jämsänkosken kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Jämsän kaupungin perustamisesta
426
Valtioneuvoston päätös Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan lakkauttamisesta ja uuden Jyväskylän kaupungin perustamisesta
427
Valtioneuvoston päätös Piikkiön kunnan liittämisestä Kaarinan kaupunkiin
428
Valtioneuvoston päätös Enon kunnan ja Pyhäselän kunnan liittämisestä Joensuun kaupunkiin
Vihko 66 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.6.2008 Tiedoston koko: 84 kb
416
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
417
Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
418
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008-2013
419
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
420
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta
421
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen 35 §:n muuttamisesta
Vihko 65 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.6.2008 Tiedoston koko: 331 kb
414
Vuoden 2008 toinen lisätalousarvio
415
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
Vihko 64 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.6.2008 Tiedoston koko: 206 kb
407
Laki Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
408
Laki eläintautilain muuttamisesta
409
Laki vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
410
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä
411
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
412
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
413
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008 metsänhoitomaksun perusteesta
Vihko 63 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.6.2008 Tiedoston koko: 440 kb
400
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta
401
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus hissien turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
402
Valtioneuvoston asetus sähköturvallisuusasetuksen 14 §:n muuttamisesta
403
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
404
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 12 §:n muuttamisesta
405
Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
406
Valtioneuvoston asetus henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 62 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.6.2008 Tiedoston koko: 83 kb
392
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
393
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
394
Valtioneuvoston asetus raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
395
Valtioneuvoston asetus steriloimisasetuksen muuttamisesta
396
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
397
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
398
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
399
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen I muuttamisesta
Vihko 61 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.6.2008 Tiedoston koko: 90 kb
387
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
388
Laki sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta
389
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta
390
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliikenteen sarjalipputaksoista
391
Valtiovarainministeriön asetus sijoitusrahastolain 11 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä
Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.