Sähköinen säädöskokoelma: 2005

Vihko 68 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.6.2005 Tiedoston koko: 85 kb
365
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
366
Ympäristöministeriön työjärjestys
367
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
368
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2003 kuitupellavan ja -hampun jalostustuen maksatuksesta
369
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
Vihko 67 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.6.2005 Tiedoston koko: 86 kb
360
Laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta
361
Laki tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta
362
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
363
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
364
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 66 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.6.2005 Tiedoston koko: 109 kb
353
Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta
354
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön lisäkoulutuksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
355
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
356
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä
357
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 60 ja 64 §:n muuttamisesta
358
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta
359
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
Vihko 65 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.5.2005 Tiedoston koko: 110 kb
349
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta
350
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
351
Sisäasiainministeriön työjärjestys
352
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
Vihko 64 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.5.2005 Tiedoston koko: 83 kb
337
Laki Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
338
Laki Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
339
Laki Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
340
Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
341
Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
342
Laki Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
343
Laki Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
344
Laki Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
345
Laki Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
346
Laki Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
347
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
348
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
Vihko 63 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.5.2005 Tiedoston koko: 85 kb
331
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
332
Laki verohallintolain 11 §:n muuttamisesta
333
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
334
Laki tuloverolain 85 §:n muuttamisesta
335
Laki maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta
336
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä
Vihko 62 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.5.2005 Tiedoston koko: 395 kb
325
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
326
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
327
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
328
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen liittyvästä tuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
329
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lihahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
330
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuoreen rehukasvin säilöntäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 61 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.5.2005 Tiedoston koko: 91 kb
319
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta
320
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
321
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun asetuksen muuttamisesta
322
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiementen yhteisen markkinajärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
323
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2005/2006 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta (Saamenkielinen käännös)
324
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta valvonnan tavoitteista ja yleisestä organisoinnista
Vihko 60 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.5.2005 Tiedoston koko: 89 kb
314
Laki metsästyslain muuttamisesta
315
Valtioneuvoston asetus investointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
316
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista
317
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksen erityisluvasta, lajittelemattoman saaliin purkamisesta ja nimetyistä satamista
318
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista
Vihko 59 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.5.2005 Tiedoston koko: 55500 kb (HUOM: Suuri koko!)
313
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 58 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.5.2005 Tiedoston koko: 63200 kb (HUOM: Suuri koko!)
312
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 57 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.5.2005 Tiedoston koko: 187 kb
305
Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
306
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta
307
Tasavallan presidentin asetus Namibian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
308
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa
309
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
310
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
311
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinpalkkioiden rehualan ilmoittamisesta, peltokasvien tuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2005 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 56 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.5.2005 Tiedoston koko: 119 kb
297
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
298
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
299
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
300
Laki rikoslain muuttamisesta
301
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
302
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 48 §:n muuttamisesta
303
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 §:n muuttamisesta
304
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Vihko 55 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.5.2005 Tiedoston koko: 83 kb
287
Laki terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
288
Laki asuntosäästöpalkkiolain 5 §:n muuttamisesta
289
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta
290
Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
291
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista
292
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen muuttamisesta
293
Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksesta annetun asetuksen 46 §:n muuttamisesta
294
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta
295
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
296
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 54 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.5.2005 Tiedoston koko: 65 kb
282
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
283
Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta
284
Valtioneuvoston asetus lääninhallitusasetuksen 6 §:n muuttamisesta
285
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
286
Sisäasiainministeriön asetus poliisioppilaitosten opiskelijoiden opintososiaalisista eduista
Vihko 53 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.5.2005 Tiedoston koko: 136 kb
276
Valtioneuvoston asetus kehitysalueesta ja sen tukialueista
277
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
278
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
279
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
280
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Parikkalan ja Kesälahden kuntien välillä
281
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 52 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.5.2005 Tiedoston koko: 90 kb
271
Laki Ranskan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
272
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
273
Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
274
Valtioneuvoston asetus lapsiasiavaltuutetusta
275
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 51 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.5.2005 Tiedoston koko: 84 kb
264
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
265
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa palestiinalaisalueiden maarekisterihankkeen asiantuntijapalveluista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
266
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 a §:n muuttamisesta
267
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
268
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2005/2006 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
269
Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista vuonna 2005
270
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2004 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuksesta
Vihko 50 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.4.2005 Tiedoston koko: 163 kb
258
Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta
259
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
260
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Itä-Suomen lääninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa
261
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
262
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
263
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
Vihko 49 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.4.2005 Tiedoston koko: 167 kb
252
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
253
Laki terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta
254
Laki ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta
255
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
256
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
257
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.